Image default
Commercieel Eigen bedrijf Financieel Geld Ondernemen Tips

3 goede redenen om een incassobedrijf in te schakelen

Steeds meer ondernemingen worden tegenwoordig geconfronteerd met een groeiend aantal onbetaalde facturen. In een economie die steeds onder druk staat, brengen zulke situaties de financiële gezondheid van ondernemingen in gevaar. Om deze problemen aan te pakken doen steeds meer ondernemingen een beroep op incassobedrijven om schulden bij hun debiteuren te innen.

Niet alle ondernemingen beschikken echter over een interne werknemer die deze taak kan uitvoeren. Bovendien willen de meeste ondernemingen dure gerechtelijke procedures vermijden.  Blijf lezen om te ontdekken waarom wij van mening zijn dat het inschakelen van een incassobedrijf een meerwaarde kan zijn voor uw bedrijf!

1. Versnellen van de incassoprocedure voor de schulden van uw debiteurs

Het inschakelen van een incassobedrijf betekent dat u besloten hebt om de incassoprocedure te versnellen, meestal omdat uw klant ondanks al uw inspanningen geen reactie geeft, de onbetaalde vorderingen zich opstapelen en omdat uw cashflow ernstig in het gedrang komt. Door de inning van uw schuldvorderingen uit te besteden aan een incassobedrijf, kiest u voor deskundigheid en bekwaamheid om uw geld zo snel mogelijk terug te vorderen. 

Een andere manier om snel over cashflow te beschikken is door gebruik te maken van factoring. Factoring is een financieringsoplossing die nauw verbonden is met incassodiensten, maar op korte termijn meer voordelen kan opleveren. Wanneer u een factuur uitreikt, moet u meestal wachten tot de met uw klant overeengekomen vervaldag om het geld te innen. De onmiddellijke terbeschikkingstelling van contanten in ruil voor facturen van klanten is het onbetwistbare voordeel van factoring. Deze bijdrage is niet aan een maximum gebonden, maar is gekoppeld aan de kwaliteit van de debiteuren. Goede debiteurs kunnen een volledige financiering van de factuur opbrengen. Deze cash flow wordt soepel en snel gegenereerd, wat goed aansluit bij ondernemingen die in opmars zijn.

Incasso neemt meestal meer tijd in beslag, maar biedt andere oplossingen aan. Het is niet gemakkelijk voor een kleine onderneming om achter onbetaalde rekeningen aan te gaan en tegelijkertijd haar professionele verplichtingen na te komen. Het inschakelen van een incassobedrijf zal de betalingstijd aanzienlijk verkorten en tegelijkertijd de financiële gezondheid van uw bedrijf optimaliseren. Zo kan u ongestoord blijven investeren en ontwikkelen.

2. Vertegenwoordiging van gezag en professionaliteit 

Vertegenwoordiging van gezag en professionaliteit

Het inschakelen van een incassobureau betekent ook dat u zich bij uw schuldenaar laat gelden. Als uw klant ondanks al uw inspanningen en aanmaningen om de situatie in der minne te schikken blijft negeren, dan moet u doeltreffend optreden. 

De tussenkomst van een incassobedrijf kan u hierbij helpen en een hardnekkige debiteur efficiënt aanpakken. Incassobedrijven hebben de ervaring en de bevoegdheid om contact op te nemen met uw debiteur en hem de urgentie van de situatie te doen inzien.

Hieronder worden de voordelen van incassobedrijven nogmaals opgesomd: 

  • U geeft aan uw schuldenaars een duidelijk signaal.
  • U pakt de incasso van uw bedrijf proactief aan. 
  • U hoeft zich geen zorgen te maken over ingewikkelde gerechtelijke procedures. 
  • De commerciële relatie met uw klanten wordt behouden. 

3. Behouden en versterken van bestaande klantenrelaties

Het inschakelen van een incassobureau kan een zeer positieve invloed hebben op uw klantenrelaties en het herstellen van een dialoog die met de tijd vergaan is. Het incassobedrijf streeft in de eerste plaats naar een minnelijke en geleidelijke invordering van de verschuldigde bedragen om de commerciële relatie tussen u en uw klant zoveel mogelijk in stand te houden.

De opdracht van het incassobedrijf bestaat erin de dossiers van onbetaalde klantenfacturen in handen te nemen en tegelijkertijd het belangrijkste aanspreekpunt van uw klant te worden. Wanneer u een professionele onderneming bent, dan moet uw incasso immers hetzelfde imago hebben. Het inschakelen van een deurwaarder of een advocaat om schulden te innen kan bovendien zeer duur zijn. Deze procedures worden in het algemeen veel minder goed ontvangen door de debiteur. Dit is een laatste redmiddel, dat een uitweg biedt wanneer geen dialoog meer mogelijk is.

Incassobedrijven zijn daarom voor veel kleine en middelgrote bedrijven dus het ideaal middel om hun klantenrelaties te behouden en hun bedrijf gezond te houden. 

Related posts

Boekhouder zzp: heb ik hem in 2019 wel nodig?

Danny

3 redenen om SEO uit te besteden

Danny Bijl

Steigers nodig? Neem de volgende zaken in overweging

Danny Bijl

Leave a Comment