Image default
Uncategorized

4 redenen om geen relatie met een werknemer aan te gaan

Liefde op de werkvloer, is er iets mis mee? Menig duurzame romance is ontstaan op de werkvloer. Je moet elkaar immers toch ergens ontmoeten en in het werkzame leven ontmoet je niet zo veel nieuwe mensen meer. Natuurlijk is het niet altijd even handig als collega’s een relatie met elkaar hebben. Niet voor collega’s, maar ook niet voor jezelf. Al was het alleen maar omdat je dan nauwelijks nog een ‘eigen’ leven los van elkaar hebt. Maar als er sprake is van een verschil in machtsverhouding tussen collega’s die een relatie met elkaar aangaan, wordt het wel een stukje ingewikkelder. Dat geldt natuurlijk ook als je de baas bent en een relatie met een werknemer aangaat. We bespreken vier goede redenen om dat niet te doen.

Conflicterende belangen

Een van de voornaamste problemen die kan ontstaan wanneer je als baas een relatie aangaat met een werknemer, is dat er conflicterende belangen gaan ontstaan. Je hebt een leidinggevende positie over je romantische partner, maar kun je die rol nog objectief invullen? Je moet immers beslissingen nemen met betrekking tot beoordelingen, promoties en andere werkgerelateerde zaken. Het is zeer goed mogelijk dat je je hierin laat beïnvloeden door de band die je met elkaar hebt buiten het werk. Met andere woorden: slechte beoordelingen worden achterwege gelaten, contracten worden verlengd en promoties worden sneller toegekend. Natuurlijk, je bent de baas van het bedrijf. Maar objectieve beslissingen spelen toch een belangrijke rol in je succes als ondernemer.

Negatieve invloed op de werksfeer

Jouw relatie met je werknemer kan ook de dynamiek op de werkvloer verstoren. In het bijzonder die tussen collega’s. En dat is toch wel een belangrijke factor in een productief en positief werkklimaat waarin mensen zich gemotiveerd en betrokken voelen. Ten eerste is het natuurlijk zo dat mensen op hun hoede worden in het nabij zijn van jouw partner, omdat deze een direct lijntje naar de baas heet. Daarnaast zal elke beslissing die jij neemt ten opzichte van je partner met argusogen bekeken worden. Er zal verondersteld worden door collega’s dat de relatie oneerlijke voordelen met zich meebrengt. Dit kan leiden tot gevoelens van ontevredenheid en wrok binnen het team, wat de algehele productiviteit en samenwerking op een negatieve manier kan beïnvloeden. Gaat de relatie tussen jullie uit, dat kan dat leiden tot ongemak en verdeeldheid onder collega’s. Niets van dit alles is wenselijk en het voorkomen ervan moet dan ook prioriteit hebben.

4 redenen om geen relatie met een werknemer aan te gaan

Mogelijke juridische implicaties

Natuurlijk is alles in eerste instantie rozengeur en maneschijn als je verliefd bent. Maar wees je ervan bewust dat het aangaan van een romantische relatie met een werknemer ook verschillende juridische implicaties met zich kan meebrengen. Er kunnen snel beschuldigingen en claims ontstaan wat betreft zaken als seksuele intimidatie, discriminatie en belangenverstrengeling. Ook je huidige partner kan de relatie op enig punt tegen je gebruiken in de wetenschap dat jij erop aangekeken zult worden en er wellicht ook iets te halen valt. Wees dus zeer op je hoede en zorg dat je de mogelijke juridische risico’s die gepaard gaan met relaties op de werkplek kent. Blijf altijd handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en wees niet te goed van vertrouwen.

Het schaden van je professionele reputatie

Tussen dit alles heb je ook aan je professionele reputatie als ondernemer te denken, want die is van groot belang in je succes. Als jouw relatie met je werknemer publiekelijk bekend wordt, kan men deze als onprofessioneel beschouwen. Dat gaat ten koste van jouw geloofwaardigheid en het respect dat je geniet in de professionele wereld, en dat zou erg zonde zijn. Is het dat echt waard? Daarnaast staat ook de reputatie van de werknemer op het spel. Een relatie aangaan met je baas is niet iets waar vaak positief naar gekeken wordt. Je wordt er eerder op aangekeken. Dat kan niet alleen consequenties hebben op de werkvloer van jouw bedrijf, maar ook in het verdere werkende leven van de werknemer.

Met andere woorden: het is niet echt aan te raden om als ondernemer, of überhaupt als meerdere een relatie aan te gaan met een werknemer. Het brengt veel complicaties met zich mee die je je eigenlijk niet op de hals moet willen halen. Maar van de andere kant is het ook zo dat liefde blind is. Moet je dan wat potentieel je grote liefde gaat zijn aan je voorbij laten gaan? Dat is een ingewikkeld dilemma, waarbij de meest werkbare oplossing is dat de werknemer in kwestie een andere baan gaat zoeken. Zo kan de relatie bestaan zonder dat er sprake is van een machtsverhouding op de werkvloer. Als hij of zij daartoe bereid is, is dat misschien ook wel een teken van echte liefde.

Related posts

Succesvol werken of hard werken?

Mathijs

Hoe werkt zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof bij medewerkers?

Dion

Werkzaamheden uitbesteden – Doe waar je goed in bent!

Danny

Leave a Comment