Image default
Eigen bedrijf Financieel Tips

4 tips om slimmer om te gaan met de groene energie in jouw bedrijf

Steeds meer bedrijven gaan zelf groene energie opwekken. Zo willen ze voldoen aan de steeds striktere vereisten die niet alleen overheden maar ook diverse keurmerken hen opleggen. Door hun CO2-uitstoot te verminderen, erkennen ze de voor hen weggelegde maatschappelijke rol. Echter blijkt het inzetten van duurzame energie vaak inefficiënt te gebeuren. In plaats van extra zonnepanelen te plaatsen, kan men dan het elektriciteitsnetwerk optimaliseren. Dat bewijzen ook onderstaande 4 tips.

# 1. Maak het elektriciteitsnet slimmer

Duurzame energie heeft als nadeel dat de opwekking ervan onvoorspelbaar is. Op dagen met veel zonlicht zullen zonnepanelen meer energie opwekken. En op dagen met felle wind draaien windmolens overuren. Dat is wiedes. Toch lijken bedrijven daar zelden rekening mee te houden: zij produceren en verbruiken volgens een constant schema, ongeacht de hoeveelheid geproduceerde energie.

Natuurlijk kunnen bedrijven niet zomaar productielijnen uitschakelen en personeel huiswaarts sturen omdat de zonnepanelen gewoon even minder energie opwekken. Toch zijn er altijd wel een aantal machines die slechts enkele uren per dag hoeven te draaien. Het loont om dergelijke machines op de piekmomenten in te schakelen: wanneer massaal duurzame energie wordt opgewekt, moet het verbruik in de onderneming het hoogst zijn.

We zeggen heus niet dat je voortdurend de opgewekte energie moet monitoren, want daarvoor bestaan er slimmere oplossingen. Smart grids noemen we ze. Bij zo’n smart grid ontstaat er een vorm van communicatie tussen vraag en aanbod om zowel het verbruik als de productie op elkaar af te stemmen. Je kan dit in principe op bedrijfsmatig niveau uitwerken, maar nog efficiënter wordt het wanneer verschillende verbruikers en opwekbronnen via regionale compensatiesystemen met elkaar samenwerken.

Groene energie - smart grid

# 2. Vang overproductie op

Een ander probleem is dan weer dat we niet altijd de volledige capaciteit van onze energiebronnen aanboren. Tijdens de middagpauze lijken de zonnepanelen immers maximaal energie op te wekken. Maar dan eten wij natuurlijk onze sandwiches. En wanneer de lichten allemaal aanflitsen, is de zon opnieuw verdwenen. Weg duurzame energie. Eigenlijk is dat vrij onlogisch, maar natuurlijk heeft het alles te maken met het feit dat de piekmomenten van duurzame producenten en verbruikers niet altijd overlappen.

Een oplossing hiervoor vinden we bij batterijsystemen. Of dat voor jouw bedrijf al dan niet interessant is, is afhankelijk van een aantal factoren. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een onbenutte productie, maar ook van een forse consumptie op momenten dat de productie het laat afweten. Verschillende actoren bieden daarom een rekentool voor bedrijfsmatige opslag elektriciteit aan. Onder andere bij transmissienetbeheerder TenneT kan je zo’n rekentool verkrijgen.

# 3. Kies voor een gezonde mix

Door het elektriciteitsnet slimmer te maken, zorgen we ervoor dat verbruik en productie op elkaar zijn afgestemd. Overproductie is echter nog steeds toegelaten indien we over batterijsystemen beschikken. Toch is het belangrijk om ook de energieproductie constanter te maken. En daarvoor heb je verschillende energiebronnen nodig. Alleen zonnepanelen plaatsen is met andere woorden geen goed idee. Een windmolen zal ook bij grauw weer energie opwekken en de productieval beperken.

# 4. Optimaliseer de energiestroom

Tot slot is het belangrijk om de beschikbare energie maximaal aan te wenden. Als we energie besparen, hoeven we minder van het net te halen. Zelfs het eenvoudig vervangen van alle lampen kan een heuse besparing impliceren. Maar denk ook aan een slim verbruik van middelen binnen de onderneming. Indien er sprake is van hevige warmteontwikkeling, kan die warmte misschien wel worden gecompenseerd.

Een mooi voorbeeld daarvan vinden we bij bedrijven zoals Google en Microsoft die in hun Noord-Hollandse servercentra, als ongewenst bijproduct, warmte opwekken. Men kan energieverslindende koelingsinstallaties plaatsen en deels moet men dat ook wel doen. Maar een groot deel van de opgewekte warmte wordt echter doorgesluisd naar kassen waar men de warmte nodig heeft om fruit te telen. Voor bedrijven zoals Microsoft en Google is dat een ideale vorm van redundantie, terwijl de opgewekte energie ook voor de kassen welkom is. Mogelijks zijn dergelijke samenwerkingsverbanden ook in jouw regio mogelijk?

Related posts

Bespaar op je zakelijke autokosten door het gebruik van een deelauto

Danny

Cialdini 3.0

Mariska Elsendoorn-Coort

3 voordelen die je kunt verwachten van zakelijk internet

Danny Bijl

Leave a Comment