Image default
Eigen bedrijf

5 zaken die je binnen je bedrijf met regelmaat moet checken

Een bedrijf runnen wil niet zeggen dat je altijd alleen maar bezig kunt zijn met nieuwe klanten binnenhalen en geld verdienen door de kerntaken van je onderneming uit te voeren. Er zijn verschillende verantwoordelijken waar je aan moet voldoen om in bedrijf te kunnen blijven. We bespreken vijf zaken die je binnen je bedrijf met regelmaat moet checken om bijvoorbeeld boetes of ziekteverzuim te voorkomen.

Brandgevaar en vluchtroute

Heb je een eigen bedrijfspand, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Ten eerste is het van groot belang om brand te voorkomen. Zorg daarom dat goed nagelopen wordt waar er potentieel brandgevaar en los eventuele problemen preventief op. Daarnaast is het van belang dat er voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig zijn door het gebouw heen. Deze zijn aan eisen onderhevig. Controleer regelmatig of ze nog op hun plekken zitten, nog bruikbaar zijn en nog aan de eisen voldoen. Verder is het ook van belang om te controleren of er voldoende vluchtroutes door het hele pand heen en of deze inderdaad ook vrij zijn en dus niet ergens door geblokkeerd worden. Al deze zaken zijn in het belang van de veiligheid van jou en je personeel, maar kunnen ook voorkomen dat je bij inspecties tegen hoge boetes aanloopt.

Vochtgehalte

In het kader van de gezondheid van werknemers én de professionele uitstraling van je bedrijf, is het van belang om regelmatig te controleren of er niet plaatselijk sprake is van een te hoog vochtgehalte in het gebouw. Dit kan er namelijk voor zorgen dat er schimmelvorming ontstaat. Niet alleen ziet dat er onprofessioneel en onverzorgd uit, het kan voor een nare lucht zorgen, bedrijfseigendommen beschadigen en zelfs ook voor gezondheidsklachten bij werknemers zorgen. Merk je dat het vochtgehalte ergens te hoog, pak het probleem dan bij de bron aan in plaats van enkel aan symptoombestrijding te doen. Is er sprake van slechte isolatie of een lekkage? Laat een expert ernaar kijken.

Luchtkwaliteit

Hoewel schimmelvorming ook een nadelige invloed kunnen hebben op de luchtkwaliteit in je bedrijfspand, zijn er meer factoren die hieraan kunnen bijdragen. Met name onvoldoende toevoer van frisse lucht kan voor een slechte luchtkwaliteit binnen zorgen. Zorg daarom dat er ramen geopend worden en een goed werkend ventilatiesysteem in het gebouw aanwezig. Een slechte luchtkwaliteit kan immers slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in deze lucht moeten werken. Het werk ook verminderde concentratie in de hand. Een hulpmiddel om voor een betere luchtkwaliteit én een betere concentratie te zorgen, is het plaatsen van groen door het bedrijfspand heen. Dit zorgt voor de opname van stikstof en het vrijkomen van verse zuurstof.

Werkplekken en werkomstandigheden

De Arbowet verplicht werkgevers ertoe om een veilige en gezonde werkplek te creëren voor hun werknemers. Dat betekent dat risico’s zo veel mogelijk weggenomen worden, er volgens strikte protocollen gewerkt worden als er sprake is van risico’s en ergonomisch verantwoorde werkplekken zijn voor medewerkers. Op de website van de Arbo kun je alle informatie vinden die ter zake doet wat betreft de de wettelijke eisen die gelden voor werkplekken. Aan de hand hiervan kun je zien of je aan alle eisen voldoet. Op die manier verzeker je je werknemers van goede werkomstandigheden, dring je ziekteverzuim zo ver mogelijk terug en voorkom je hoge boetes die de Arbo je kan opleggen wanneer je de regels niet nakomt.

Medewerkerstevredenheid

Naast bovenstaande zaken in het kader van veiligheid en gezondheid, is het ook belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er speelt onder je werknemers. Zijn ze nog wel tevreden over de gang van zaken binnen het bedrijf? Zo niet, dan kan dit voor ziekteverzuim en een groot verloop zorgen. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor de behoeftes van je personeel en regelmatig je oor te luister te leggen. Natuurlijk ben jij de baas, maar een baas die niet aan z’n personeel denkt krijgt z’n mensen op een gegeven moment niet meer mee. Ook werknemers verdienen het om niet met tegenzin naar het werk te gaan.

Al deze zaken leiden natuurlijk wel een beetje af van de bedrijfsvoering. Het zijn die aanvullende taken waar je als ondernemer mee te maken krijgt, maar niet de kern vormen voor waarom je dit werk bent gaan doen. Maar het hoort nu eenmaal wel bij het werkgeverschap.

Related posts

Schoonmaakdienst nodig? Waar let je op?

Danny

Transportbedrijf starten: hier moet je aan denken

Danny

Zelf doen of uitbesteden – wat kies jij als je onderneming groeit?

Danny

Leave a Comment