Image default
Personeel

7 dingen die je niet hoeft te pikken van je personeel

Het is niet gemakkelijk om een personeelslid te ontslaan. Dat hebben we eerder al een keer besproken op deze website. Wat dat betreft sta je al op 1-0 achterstand als je iemand in dienst neemt. Vooral omdat je nooit precies weet wat voor vlees je in de kuip hebt en hoe het gaat verlopen. Ook een werknemer die in het begin bevalt, kan uiteindelijk een probleem worden. En dan is het verdomd lastig dat het je zo moeilijk gemaakt wordt om van diegene af te komen. Dat wil echter niet zeggen dat je alles maar over je kant moet laten gaan als baas. We bespreken een aantal zaken die je zeker niet hoeft te pikken van je personeel.

Chronisch te laat komen

In de tijd van hybride werken zijn werktijden misschien wat vloeibaarder geworden, maar je moet wel van je mensen op aan kunnen. Om samen te kunnen werken met collega’s moet men beschikbaar zijn voor elkaar, en het is natuurlijk allesbehalve onredelijk dat je verwacht dat je mensen alle uren die je ze uitbetaalt ook daadwerkelijk voor je werken. Werknemers die chronisch te laat komen of minder werken dan ze zouden moeten, mag je dus echt wel streng hierop aanspreken.

Slechte werkprestaties

Je betaalt personeel omdat je een prestatie terugverwacht die bijdraagt aan je bedrijfsvoering. Aan een personeelslid die slechte werkprestaties levert heb je niets, maar het kost je wel ‘gewoon’ geld. Als een werknemer niet de prestaties levert die je van hem of haar mag verwachten, dan mag je daar een gesprek over voeren om diegene hierop aan te spreken. Probeer wel te achterhalen wat er aan de slechte prestaties ten grondslag ligt, want misschien is het een probleem waarbij je op de een of andere manier de helpende hand toe kunt steken. Dit met de verwachting dat de werkprestaties daardoor gaan verbeteren.

Respectloos en ongepast gedrag

In het algemeen, maar zeker ook op de werkvloer geldt dat je je met respect naar elkaar toe dient te gedragen en je aan sociale normen dient te houden. Dat moet jij als baas, maar dat moeten jouw werknemers zeker ook. Niet alleen naar elkaar toe, maar ook naar jou. Respectloos of ongepast gedrag zijn niet acceptabel. Daar moet je mensen echt op aanspreken. De kans bestaat dat de respectloze houding dan aanhoudt, maar dan moet je echt even duidelijk maken wie er de baas is.

7 dingen die je niet hoeft te pikken van je personeel

Een negatieve houding

Slechte werkprestaties kunnen allerlei oorzaken hebben. Met een negatieve houding naar je werk komen draagt zeker niet bij aan goede werkprestaties, maar ook niet aan een goede, constructieve samenwerking. Als iemand zich constant negatief opstelt, kan hij of zij beter ander werk gaan zoeken, want blijkbaar ben je dan niet gelukkig met je werk en je werkomstandigheden. Dat mag je iemand die zich negatief opstelt best voorhouden: of je gaat je constructief opstellen, of je moet gewoon op zoek naar werk waar je wél gemotiveerd en met plezier naartoe kunt gaan.

Niet naleven van bedrijfsbeleid

Om te zorgen dat alles ordelijk en veilig verloopt, zijn er binnen bedrijven en organisaties procedures en is er beleid dat nageleefd dient te worden. Het kan gaan om veiligheidsvoorschriften, maar bijvoorbeeld ook om het volgen van administratieve procedures. Er bestaan helaas vaak wel dissidenten die zich niet geroepen voelen om daaraan te houden. Dat is irritant voor jou, maar ook voor diens collega’s die zich er wel netjes aan houden. Het is dus belangrijk om dit gedrag te corrigeren, voor gelijkheid onder werknemers én de ordelijkheid en veiligheid binnen de organisatie.

Misbruik of diefstal van bedrijfsmiddelen

Als bedrijf bezit je allerlei bedrijfsbronnen waar medewerkers veelal toegang tot hebben. Denk aan apparatuur, software, voorraad, inventaris en eventueel zelfs fondsen. Helaas kan die toegang in de verkeerde handen tot problemen leden in de vorm van misbruik of diefstal van bedrijfsmiddelen. Dat is een absolute no-go en kan zelfs een reden zijn om iemand te ontslaan. Dat moet je echt niet pikken van je personeel. In sommige gevallen kan een waarschuwing in eerste instantie een optie zijn, maar actie moet er zeker komen.

Liegen en bedrog hoef je niet te pikken van je personeel

Je wilt van je mensen op aan kunnen. Dat moet ook, want hoe kun je anders succesvol een bedrijf of organisatie runnen. Integriteit is een absolute kernwaarde. Des te schadelijker is het als je geconfronteerd wordt met een medewerker die liegt en zich schuldig maakt aan bedrog. Dit kan immers ook naar buiten toe gevolgen hebben die heel vervelend kunnen zijn. Wees zeer duidelijk over de verwachtingen met betrekking tot eerlijkheid en integriteit, en zorg ervoor dat je strikte maatregelen neemt bij overtredingen.

Als baas moet je begrip hebben voor je personeel en ze op een positieve en constructieve manier benaderen. Maar dat wil niet zeggen dat je je moet laten piepelen en alles maar moet pikken van je personeel, want dan verzwakt je positie en verlies je grip. Onaanvaardbaar gedrag mag niet onbestraft blijven. Wees streng wanneer daar reden toe is en zacht wanneer dat nodig is.

Related posts

Een overzicht van alle officiële vrije dagen in 2019

Dagmar

Werkplek inrichten: zo creëer je een veilige en duurzame werkplek

Danny

Vertegenwoordiger worden: de mogelijkheden

Danny

Leave a Comment