Image default
Eigen bedrijf Personeel Tips

7 tips om je personeel veilig te laten werken

Vorige week raasde er een behoorlijke storm over ons land. Weersomstandigheden als deze zijn we in Nederland niet gewend. Gevolg was dat er miljoenen aan schade werd aangericht. Naderhand kwam de discussie op gang of vrachtwagens nu wel of niet mochten rijden tijdens code rood. Maar veel meer sectoren ervaren onduidelijkheid over wat er tijdens dergelijke weer moet gebeuren. Belangrijk is dat je personeel veilig werk of leert werken.Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een VCA cursus. Maar er is meer wat je kunt doen om je personeel veilig te laten werken. We geven zeven tips.

1. Maak bewust

In iedere werkomgeving zijn er risico’s op het gebied van veiligheid. Het is belangrijk dat iedereen zich daar bewust van is. Daarom is de eerste stap naar een veilige werkomgeving, het bewustzijn van gevaren. Dit kun je bereiken door het onderwerp te bespreken. Breng risico’s in beeld en toon deze tijdens een wekelijks overleg.

2. Bespreek onveiligheid

Bespreek vervolgens de onveilige situaties met iedereen uit de werkomgeving. Vervolgens is het goed om te vragen om iedereen zijn aanvullingen wil aangeven. Want juist de mensen die het werk uitvoeren zien beter wat een mogelijk veiligheidsrisico kan zijn. Ervaar je weinig input van de mensen zelf, dan is er wellicht te weinig kennis van veiligheid.

3. Train je personeel veilig

Zeker als je merkt dat er weinig besef is rondom veiligheid, is een training belangrijk. Voor iedere werkomgeving zijn andere zaken belangrijk. Een goede start is om de mensen deel te laten nemen aan een VCA cursus. Je kunt je VCA in 1 dag halen dus de impact op de planning is niet zo groot. Bij deze basistraining komen de dagelijkse risico’s aan bod. Maar vooral ook het bewustzijn van de omgeving en alle veiligheidsaspecten van de werkomgeving.

4. Geef het goede voorbeeld

Als leidinggevende speel je een belangrijke rol. Ook al sta je zelf onder druk, bijvoorbeeld door deadlines, dan moet je nog steeds gehoor geven aan meldingen over veiligheid. Je kunt alle risico’s in kaart brengen, maar doe er zelf ook wat aan. Hiermee geef je het goede voorbeeld. Het is makkelijk om je collega’s aan te spreken op hun gedrag maar sta ook open voor kritiek op jezelf en je manier van werken.

5. Geef gehoor aan meldingen

Als er door het uitvoerend personeel melding van onveilige situaties wordt gedaan, volg deze dan op. Probeer de risico’s te elimineren. Als het niet lukt om de situatie te vermijden zorg dan voor een goede signalering. Breng vervolgens alle betrokkenen op de hoogte van het risico. Vraag ook of men mee wil denken om het zo veilig mogelijk te maken.

6. Bezuinig niet op PBM’s

Belangrijk onderdeel van de veiligheid zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Bezuinig hier niet op. Zeker niet in industriële of een bouw-omgeving. Deze middelen zijn er om je personeel veilig te laten werken. En zolang er veilig wordt gewerkt is de productiviteit ook hoger. Vooral op de lange termijn. Uiteraard kan een veiligheidsmaatregel vertragend lijken. Maar uitval door een ongeval kost veel meer op de lange termijn.

7. Blijf evalueren

Beslissingen nemen blijft altijd menselijk. Het kan daarom zo zijn dat een veiligheidsmaatregel niet werkt in de praktijk. Daarom is het belangrijk dat je met elkaar de maatregelen evalueert. Sta daarbij open voor kritiek. Op het gebied van veiligheid kun je beter kiezen voor de mening van anderen dan je eigen ego. Juist het uitvoerend personeel heeft de beste kijk op een veilige of juist onveilige situatie.

Je personeel veilig laten werken is vooral samenwerken. Bekijk samen wat de risico’s op de werkvloer kunnen zijn. Elimineer deze zoveel mogelijk en maak de rest veiliger door signalering. Zorg dat iedereen bewust met veiligheid bezig is en laat je personeel een training volgen om meer kennis en bewustzijn te krijgen rondom veiligheid.

Related posts

Bedrijf beginnen – het drukwerk

Danny

Opnieuw leren fluiten tijdens je werk

Mathijs

Hoe voorkom je aansprakelijkheid van je echtgenoot of partner voor schulden?

Dion

Leave a Comment