Image default
Financieel Juridisch

8 tips om jouw klanten sneller te laten betalen

Als je als ondernemer een product of dienst hebt geleverd, kun je dit factureren. Dit is tenminste de normale gang van zaken. Als je kosten moet maken om de levering van je product of dienst te leveren, dan moet je ook een inkoopfactuur betalen. Omdat deze inkoopfactuur vaak eerder komt dan dat je zelf kunt factureren, financier je de kosten voor je klant. Hoewel je reserves kunt hebben, is het van belang dat deze ‘tussenperiode’ zo kort mogelijk is. Veel ondernemers hebben last van het feit dat veel klanten de factuur laat of zelfs te laat betalen. Hoe kun je dit voorkomen? We geven je enkele tips om jouw klanten sneller te laten betalen.

1. Begin met een juiste betalingstermijn

De overheid heeft ingesteld dat de standaard betalingstermijn 30 dagen is. De termijn mag niet langer zijn dan 60 dagen. Voor veel ondernemers is 30 dagen een redelijke termijn. Je kunt overwegen om een termijn van 14 dagen aan te houden. Veel eenmanszaken en kleine bedrijven houden deze termijn aan. 30 dagen is een meer redelijke termijn naar je klanten toe. Zo hebben zij meer tijd om de factuur door de juiste persoon te laten valideren en door de boekhouding te laten betalen. Grotere opdrachtgevers kunnen vragen om een 60 dagen termijn. De termijn is uiteraard belangrijk, omdat dit je klant stimuleert om te betalen wanneer jij wenst.

2. Duidelijk zichtbare factuur- en vervaldatum

De factuurdatum is belangrijk omdat vanaf dit moment de betalingstermijn ingaat. Zorg er daarom voor dat de datum goed zichtbaar is op je factuur. Je kunt voor de volledigheid ook de vervaldatum noemen. Hoe duidelijker deze zichtbaar is, hoe eerder een klant bedenkt dat hij nog moet betalen.

3. Overweeg betaling voor levering

Het gaat lang niet altijd op voor veel producten en of diensten om een vooruitbetaling te vragen. Toch zou je eens kunnen overwegen of dit voor jou wel werkt. Dit is namelijk de beste maatregel om op tijd je geld te krijgen. De klant ontvangt geen product als hij niet eerst de factuur betaald. Wees je ervan bewust dat je jezelf niet onmogelijk maakt voor de klant. Als je concurrentie hun klanten achteraf laat betalen, kan het jouw klanten kosten als je ze vooruit laat betalen.

4. Geef een betalingskorting (snelle betalers)

Een methode om je klant te stimuleren is het bieden van een betalingskorting. En dan wel in de vorm van een kortingspercentage die een klant mag verrekenen met het factuurbedrag. Bijvoorbeeld als men binnen 5 werkdagen vanaf de factuurdatum betaalt. Deze methode is wel administratief wat meer werk. Je moet namelijk bij inkomende betaling controleren of de klant het juiste percentage heeft berekend. En of hij zich aan de termijn heeft gehouden.

5. Neem snel contact op na vervaldatum

Als een factuur is vervallen is het belangrijk dat je niet te lang wacht. Om jouw klanten sneller te laten betalen is het goed om snel contact op te nemen. Binnen 5 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn kun je het beste even met de klant bellen. Vraag vervolgens of er een reden is om niet te betalen. Wacht je te lang, dan ben je zelf al (deels) vergeten waar het precies over gaat. Plus als er dan een discussie ontstaat, kan dat beter direct in plaats van weken later.

6. Bied eventueel een betalingsregeling aan

Mocht een klant aangeven dat hij moeite met betalen heeft, schrijf de klant dan niet af. Als je er zeker van bent dat de klant in een moeilijke positie zit, biedt hem dan een betalingsregeling aan. Je kunt denken aan betaling in termijnen. Of een uitstel van betaling in het geval van een cashflow probleem bij de klant. Over een paar jaar is deze klant misschien wel juist belangrijk voor jouw onderneming.

7. Leveringsstop bij overschrijding betalingstermijn

Als er (meerdere malen) sprake is van het overschrijden van de betalingstermijn, is een leveringsstop een goede methode. Het is namelijk jouw recht om een klant weigeren te leveren als die zich niet aan de gemaakte afspraken houd. Het is soms goed om een pressiemiddel te gebruiken om jouw klanten sneller te laten betalen. Dit is natuurlijk alleen een optie als je regelmatig producten en/of diensten levert.

8. Schakel incassobureau in om jouw klanten sneller te laten betalen.

Als je er in goed overleg niet uitkomt, kun je een incassobureau inschakelen. Het is vaak een drempel voor veel ondernemers, omdat je loyaal aan je klant wilt blijven. Maar als een klant niet op tijd betaalt, zonder geldige reden, dan is hij ook niet loyaal aan jou. Daarnaast is het inschakelen van een incassobureau een geaccepteerde manier van dwingen tot betalen. Dan is het niet meer persoonlijk tussen jou en de klant.

Goede afspraken en deze vastleggen voordat je gaat leveren voorkomt uiteraard de meeste betalingsproblemen. Zorg dat je van tevoren duidelijk naar de klant bent en dat je vervolgens factureert wat je hebt beloofd. Om jouw klanten sneller te laten betalen is het goed om te beseffen dat we uit een crisis komen. Niet iedereen heeft zich daar al volledig van herstelt. Denk daarom mee met de klant dan kom je er vaak samen wel uit.

Related posts

Vijf tips om te besparen op je marketingkosten

Danny

Eigen pensioenvoorziening, 3 strategieën

Mathijs

Vijf tips voor de veiligheid binnen je bedrijf (en net erbuiten)

Danny Bijl

Leave a Comment