Image default
Nieuws

8 wetswijzigingen per 1 januari 2023 die van belang zijn voor zzp’ers

Zelfstandig ondernemers opgelet: per 1 januari 2023 veranderen er best een hoop zaken van overheidswege die van belang zijn om van op de hoogte te zijn. Het is helaas niet altijd goed nieuws. We bespreken acht wetswijzigingen per 1 januari 2023 die van belang zijn voor zzp’ers.

Opbouw fiscale oudedagsreserve gestopt

In de categorie slecht nieuws: per 2023 mag je de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer (verder) opbouwen. Door de FOR te gebruiken als een soort pensioenvoorziening door er bijvoorbeeld een lijfrente mee aan te kopen, hoefde je over een deel van je winst geen belasting te betalen en kreeg je dus in feite belastinguitstel. Je reeds opgebouwde FOR-reserves mogen op de balans blijven staan en volgens de oude regels worden afgewikkeld. Wanneer je stopt met ondernemen en je hebt nog een FOR op de balans staan, moet je belasting betalen over dat bedrag.

Zelfstandigenaftrek omlaag

Meer slecht nieuws: de zelfstandigenaftrek gaat omlaag. Hier kun je gebruik van maken wanneer je minimaal 1.225 uur per jaar in je onderneming werkt. Ten opzichte van 2022 is de zelfstandigenaftrek met 1.280 euro omlaag gegaan, waardoor deze in 2023 de zelfstandigenaftrek nog 5.030 euro bedraagt. Dat betekent dat je dus meer belasting gaat betalen. De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs verder afgebouwd tot 900 euro in 2027.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Beter nieuws is dat de onbelaste kilometervergoeding omhoog gaat. Waar deze in 2022 nog 0,19 euro per kilometer was, is dit in 2023 0,21 euro kilometer. Dat mag natuurlijk ook wel met de stijgende prijzen voor zowel benzine, gas als elektriciteit. Per 2024 stijgt de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verder naar 0,22 euro per kilometer.

Versoepeling omzetten oudedagsverplichting naar lijfrente

Heb je een bv? Dan kun je daarin pensioen opbouwen met een oudedagsverplichting (ODV). Wat hier verandert is dat je per 1 januari 2023 ook na vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd nog de ODV kunt omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Dat aanleiding hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat je je bv wilt opheffen. De maatregel is van toepassing met terugwerkende kracht waardoor je de opgebouwde ODV mag omzetten als je na 1 april 2017 de AOW-leeftijd bereikt hebt.

Vennootschapsbelasting omhoog

Heb je een bv of nv? Dan is het belangrijk om te weten dat de vennootschapsbelasting omhoog gaat. Dat is het gevolg van twee veranderingen. Ten eerste heet feit dat per 1 januari 2023 de schijfgrens omlaag gegaan van 395.000 naar 200.000 euro. Daardoor valt je winst sneller in ‘schijf 2’ en betaal je dus meer belasting. Daarnaast is ook het tarief voor vennootschapsbelasting in de eerste schijf omhoog gegaan van 15 procent naar 19 procent.

Aanpassing in gebruikelijkloonregeling

Al je een eigen bv hebt en je zelf als directeur in deze bv werkt, sta je te boek als de directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het werk dat je doet voor je eigen bv, moet je jezelf verplicht een salaris betalen. Dit noemen de gebruikelijkloonregeling. Hoe je het gebruikelijk loon in 2023 bepaalt is wat aangepast ten opzichte van 2022. Je moet minimaal het hoogste bedrag van één van deze drie bedragen toepassen: een vast bedrag van 48.000 euro, het loon van gewone werknemer in je bedrijf die het meest verdient of het loon van het meest vergelijkbare dienstverband.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Vanaf 1 januari 2023 is ook de ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ van kracht. Deze ontmoedigt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders met schulden aan de eigen vennootschap. Je hebt tot 31 december 2023 om je voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 700.000 euro eventueel af te lossen. Als je meer leent, betaal je daar 26,9 procent inkomstenbelasting over.

Afschermen bezoekadres onderneming in Handelsregister

Technisch gezien was dit al zo vanaf 15 december 2022, maar we wijzen je er toch graag nog even op: het is nu mogelijk om het bezoekadres van je onderneming in het Handelsregister af te schermen in het geval dat er sprake is van een (mogelijke) dreiging voor jezelf of een medebewoner.

Allemaal zaken om in acht te nemen dus wanneer je zzp’er bent. Hoewel het geen kwaad gaan om van alle wet- en regelgeving zelf goed op de hoogte te zijn, kan het ook geen kwaad om je te laten bijstaan door een belastingadviseur die goed weet hoe de vork in de steel zit.

Related posts

Investeer in tijd voordat u in een printer investeert

Danny

Sinds 2011 weer groei in de hotelsector

Mathijs

Goed opstarten na vakantie, praktische tips

Mathijs

Leave a Comment