Image default
Branches Nieuws Strategie

Wat de agrarische sector voor Nederland betekent

De agrarische sector is één van de oudste vormen van nijverheid in ons land. Al ver voor de jaartelling werd het land bewerkt en vee gehouden, om ons voedsel te verkrijgen. Naarmate de eeuwen verstreken werd de voedselproductie steeds efficiënter. Er ontstond een overschot die we gebruikten om met andere volken te onderhandelen. Tot op de dag van vandaag zijn de veehouders en landbouwers belangrijk voor de Nederlandse economie.

Agrarische sector

De agrarische sector wordt gevormd door een keten van leveranciers. Al deze leveranciers hebben (in)direct te maken met de voedselproductie. En dan het voedsel waarvan de grondstoffen planten en dieren zijn, die worden geteeld en gefokt. Juist deze sector is belangrijk voor Nederland. In vroegere jaren waren eieren, vlees en groenten de belangrijkste exportproducten. Dit heeft de economische positie van ons land t.o.v. de rest van de wereld verstevigd. De laatste decennia hebben wij ons meer en meer toegelegd op het optimaliseren van de voedselproductie. Technieken en processen om bijvoorbeeld de voedingswaarde te verbeteren. Maar ook het ontwikkelen van gewassen die in schrale grond kunnen groeien. Dit om voedselteelt mogelijk te maken in ‘arme’ gebieden van de wereld.

Huidige situatie Nederlandse boeren

De laatste decennia is de situatie van Nederlandse boeren behoorlijk veranderd. De overheid wil voorop lopen met milieumaatregelen en dit heeft gevolgen gehad voor de landbouw en veeteelt. Daarnaast staan de prijzen meer en meer onder druk vanwege de concurrentiestrijd tussen supermarkten. Om de kosten te drukken is er een enorme schaalvergroting geweest. Dit heeft als gevolg dat er veel boeren zijn gestopt of geëmigreerd. De boeren die nu actief zijn hebben over het algemeen steeds grotere bedrijven. Het gevolg is wel dat de waarde van ieder bedrijf behoorlijk is gestegen. Voor de startende boeren val het daarom niet mee om aan de financiële middelen te komen.

Fonds t.b.v. startende boeren

Vorige week werd in het nieuws vermeld dat de overheid een fonds beschikbaar gaat stellen. Dit fonds zal worden gebruikt om juist de startende boeren te helpen. Kinderen die hun ouders willen opvolgen hebben moeite om de financiële middelen te vinden. Maar vooral de jonge boeren die voor zichzelf willen beginnen, kunnen een financiële rugsteun gebruiken. De agrarische sector is belangrijk voor Nederland, dus is dit fonds een goede stap. Juist nu de export van agrarische producten alleen toeneemt. Dit levert niet alleen geld op voor de agrariërs zelf. Maar ook voor alle bedrijven die er (in)direct mee hebben te maken.

Export

De afgelopen jaren exporteren we steeds meer agrarische producten. De export was in 2016 1,5 keer groter dan de import. Met name producten als bloemen, vlees, vis, zuivel, zaden en ook mest, worden uitgevoerd. Zoals eerder genoemd zijn wij ook nog eens innovatief met voedsel. Nederland kent allerlei bedrijven en instellingen die zich met het verrijken van voedsel bezighouden. Deze technieken en processen worden wereldwijd ingezet. Inmiddels begint dat een steeds belangrijker exportproduct te worden. De waarde daarvan is cruciaal voor de inkomsten van zowel de agrarische sector als de Nederlandse staat zelf.

 

De agrarische sector heeft zware tijden gekend. Nog steeds valt het niet mee om te starten in deze branche. Maar vanwege het grote belang voor de economie zullen we juist deze de agrariërs moeten helpen. Een fonds voor startende boeren is een goede stap. Maar laten we het daar niet bij houden.

Related posts

Hypotheek voor zzp`ers eenvoudiger af te sluiten

Mathijs

Waarom een award winnen goed is voor een startup

Mathijs

Slooppremie voor je oude dieselauto

Mathijs

Leave a Comment