Image default
Eigen bedrijf Juridisch

Alles wat je moet weten over een verzuimverzekering

Als ondernemer is het verstandig je te verzekeren tegen bepaalde zakelijke financiële risico’s. ZZP’ers wordt tenminste aangeraden zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en een rechtsbijstandverzekering te hebben. Maar groeit je onderneming en neem je medewerkers in dienst? Dan zijn er nog meer handige verzekeringen. Meestal wordt er als eerst gedacht aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar heb je ook al eens nagedacht over een verzuimverzekering?

Wat houdt een verzuimverzekering in?

Je krijgt er vroeg of laat een keer mee te maken: een medewerker wordt ziek. Vaak gaat het om een flinke verkoudheid of griep. Dan kan de medewerker meestal weer binnen een paar dagen aan het werk. Vervelend, omdat er werk blijft liggen of je snel vervanging moet regelen. In het geval van kortdurend ziekteverzuim blijft het financiële risico beperkt tot een paar dagen loondoorbetaling (waarbij volgens sommige cao’s ook nog maximaal twee wachtdagen ingesteld kunnen worden) en de eventuele kosten voor vervanging. Dit is meestal een ingecalculeerd ondernemersrisico.

Het wordt een ander verhaal als de medewerker langduriger ziek is. In ons land zijn medewerkers gemiddeld zeven dagen per jaar afwezig door ziekte. Krijg je te maken met een medewerker die langdurig ziek is? Bijvoorbeeld door een langdurige ziekte of burn-out? Als werkgever ben je wettelijk verplicht een zieke medewerker met een contract voor onbepaalde tijd twee jaar lang loon door te betalen. Heeft de medewerker een tijdelijk contract, dan moet je de medewerker doorbetalen zolang het contract nog loopt. Alleen al het doorbetalen van het loon van een zieke medewerker kost gemiddeld € 245,- per dag (bron: TNO Arbobalans 2018). Daarnaast maak je ook kosten voor verzuimbegeleiding, arbodienstverlening en eventuele vervanging van personeel. Niet veel ondernemers zullen voldoende (zakelijke) reserves hebben om dit te kunnen betalen, zeker niet kleinere ondernemingen. Daarom is er de verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering of loondoorbetalingsverzekering genoemd. Een verzuimverzekering van Centraal beheer vangt niet alleen de kosten op, maar begeleidt het verzuim ook nog eens.

Handige info aangezien voorkomen beter is dan genezen: 10 tips om het ziekteverzuim te verminderen.

Financiële risico’s bij verzuim

Wanneer je als ondernemer te maken krijgt met verzuim, loop je vijf financiële risico’s. De eerste is de bovengenoemde verplichting tot maximaal twee jaar loondoorbetaling. Een ander risico is dat je te maken krijgt met een doorbelasting van de Ziektewetuitkering, wanneer de medewerker in de eerste twee ziektejaren in de Ziektewet belandt. Ook is er het risico op loonsanctie (extra jaar loondoorbetaling) als je niet aan de verplichtingen hebt voldaan een zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Of het risico om naast de loondoorbetaling nog eens tien jaar lang extra verantwoordelijk te zijn voor doorbelasting van de WGA-uitkering, wanneer het een medewerker betreft die een WIA-uitkering ontvangt vanwege een gedeeltelijke of tijdelijke arbeidsongeschiktheid. En zoals we eerder ook al noemden, loop je ook nog eens het risico op extra kosten voor vervanging.

Ziekteverzuim werknemers

Een verzuimverzekering die past bij jouw onderneming

Zoals bij veel verzekeringen het geval is, kun je ook een verzuimverzekering helemaal afstemmen op jouw situatie. Wat voor de ene onderneming echt noodzakelijk is, kan helemaal overbodig zijn voor de andere. Voor kleinere ondernemingen waar maximaal 25 medewerkers in dienst zijn, wordt meestal gekozen voor een verzuimverzekering met arbodienstverlening. Je bent verzekerd voor het risico op loondoorbetaling, maar je krijgt ook hulp bij de wettelijke verplichtingen rond verzuim en hulp bij het re-integratietraject. Voor grotere ondernemingen van 25 tot 250 medewerkers wordt vaak gekozen voor een zogenaamde stop-loss verzekering. Dit is een goede keuze als je in principe voldoende financiële middelen hebt om verzuimkosten te betalen, maar wel graag onverwacht hoge kosten bij een langdurige ziekte wil voorkomen. Ben je als ondernemer eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA, dan wordt daarnaast zeker aangeraden je te verzekeren voor het lang doorbetalen van de uitkeringskosten van een arbeidsongeschikte medewerker.

Meer tips voor het afsluiten van een verzuimverzekering, vind je in de handige ‘‘Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering’.

Related posts

Waarom goede luchtkwaliteit op kantoor belangrijk is

Dion

Bedrijfsruimte verhuren hoeft niet moeilijk te zijn

Mathijs

Hoe je met zelfsturende teams de motivatie in je bedrijf vergroot

Danny

Leave a Comment