Image default
Eigen bedrijf Juridisch

Bedrijfsafval, ken jij de regels?

Wereldwijd produceren we met zijn allen afval. Zowel consumenten als bedrijven zijn goed voor tonnen afval per dag. Uiteraard kan al dat afval niet zomaar in de natuur worden gedumpt. Daarom zijn er wetten en regels gemaakt om het een en ander in goede banen te leiden. Met dit artikel willen we je informeren over de regels rondom bedrijfsafval in Nederland. Veel ondernemers weten wel wat voor hun pensioen geldt, maar niet hoe het afval is geregeld. Dit is echter één van de randzaken die je ook moet weten.

Wat verstaan we onder bedrijfsafval?

Omdat er een scheidslijn wordt getrokken tussen huisvuil en bedrijfsafval, is het goed om te weten wat er onder bedrijfsafval valt. De regels zijn per gemeente verschillend maar dat zit vooral in de details. Onder de noemer bedrijfsafval valt alle afval dat jouw bedrijf produceert. Het grootste verschil met huisvuil is dat het inzamelen daarvan door de gemeente wordt georganiseerd. Als bedrijf ben je zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van je afval. Omdat over het algemeen de hoeveelheden groter zijn werkt men vaak met containers van geprivatiseerde aanbieders.

Moet bedrijfsafval ook gescheiden worden?

Juist bedrijfsafval moet worden gescheiden. De meest uiteenlopende bedrijven laten hun afval ophalen dus de diversiteit van het afval is groot. Denk maar aan metaalbedrijven met oliën en vetten, of hoveniers met gft afval. Of kantoren met veel oud papier en toners van printers. Daarom ben je als bedrijf vanuit de overheid verplicht om het afval te scheiden. Omdat de exacte regels per gemeente anders zijn is het belangrijk dat je je vooraf goed laat informeren. De inzamelaar kan je hierbij helpen, je kan van hen verwachten dat ze op de hoogte zijn van de lokale regels.

Wat moet je melden/registreren?

Als bedrijf is het belangrijk dat je het afval laat ophalen door een erkende inzamelaar. Zij leveren het afval namelijk in bij erkende afvalverwerkers. Je kunt op de VIHB lijst terugvinden of de inzamelaar aan deze eis voldoet. Als je een erkende inzamelaar heb gekozen moet je dit melden aan de overheid. Hiervoor is een landelijk meldpunt voor afvalregistratie.

Wordt er gecontroleerd op de juiste verwerking van bedrijfsafval?

Er zijn verschillende instanties die inspecties uitvoeren naar de verwerking van bedrijfsafval. Je kunt hierbij denken aan de volgende instanties:

  • Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid);
  • Belastingdienst;
  • Provincie;
  • Brandweer;
  • Milieupolitie.

Op het moment dat je gecontroleerd wordt is het belangrijk dat je je afval afvoer hebt geregistreerd.

Wat kost de verwerking van bedrijfsafval?

De kosten van het afvoeren van bedrijfsafval worden bepaald door de inzamelaar. Informeer bij de inzamelaar naar zijn tarieven. Vrijwel in alle gevallen is het zo dat het ene soort afval meer kost dan het andere. Dit heeft te maken met de verwerkingsmethode van het afval. Naast de kosten voor inzamelen wordt er door de overheid afvalbelasting geïnd. Deze belasting wordt via de plaatselijke gemeente in rekening gebracht.

Het afvoeren van het afval is een onderwerp wat vaak achteraan komt. Bij de meeste bedrijven komt dit pas aan het einde van alle processen naar voren. Toch is het goed om met zijn allen milieubewust ons afval af te voeren. Daarbij moet je wel weten welke regels er voor jouw afval gelden. Het is weggegooid geld als je een boete moet betalen voor verkeerd weggooien van afval.

Related posts

6 tips voor het aanschaffen van de juiste werkkleding

Danny Bijl

Reserveer tijd voor NEN2580

Danny

8 tips om jouw klanten sneller te laten betalen

Mathijs

Leave a Comment