Image default
Eigen bedrijf Financieel Tips

Bespaar als ondernemer dankzij zonne-energie

Kosten drukken in tijden van schaarste

Als ondernemer komt er veel op je af. Je hebt een bedrijf te runnen, je moet je mensen aan het werk zien te houden en je investeert in nieuwe groeimarkten om daar je product op af stemmen en verder te vernieuwen. Als ondernemer weet je dat je bedrijfsactiviteiten meebewegen met economische groei of juist economische neergang. Inflatie, oorlogen of minder vraag dan aanbod hebben invloed op je cashflow. Je probeert de kosten te drukken door slim in te kopen en in rustige tijden neem je je lopende contracten onder de loep om te zien of je nog ergens op kunt besparen. De schoonmaakploeg kan minder frequent langskomen omdat het personeel toch thuiswerkt en leasecontracten voor machines kunnen goedkoper afgesloten worden wanneer deze aflopen.

Verdien geld met zonne-energie

Maar heb je ook wel eens gedacht aan het besparen op je energie? Vast wel. Maar een bruto energie-opbrengst, dat zich vertaalt in lagere maandelijkse energiekosten onder aan de streep? Zonnepanelen maken gebruik van de kracht van de zon en wekken een substantieel deel van je eigen totale verbruik op. Zeker met de inzet van meerdere panelen ga je dat in positieve zin merken aan je energierekening. De professionals van Zoncoalitie zijn gespecialiseerd in het geven van advies omtrent plaatsing van zonnepanelen op het dak van je bedrijf en berekenen wat het jou aan teruggewonnen energie oplevert.

Subsidie van de overheid

Subsidie van de overheid

Je daken inzetten om duurzame groene energie op te wekken. Zeker in deze tijd, waarin er geen dag voorbijgaat dat er op het nieuws of in de kranten wordt gesproken over klimaatverandering. Het uitbannen van fossiele brandstoffen en daaraan gekoppeld de energietransitie. De generatie van nu gaat in de toekomst bepalen in hoeverre onze kostbare planeet de komende eeuwen gaat opwarmen. Ondanks dat de algemene kosten voor levensonderhoud en het voeren van een bedrijf de pan uit rijzen, levert opgewekte zonne-energie juist geld op. Een excuus om de mogelijkheden niet te onderzoeken is er dus niet. Al helemaal niet als je weet dat de overheid subsidie geeft op de aanschaf van zonnepanelen, de SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie). Deze subsidie maakt de investering rendabel en bevordert de kosten-batenanalyse van een investering in een zonnedak.

Sympathie

Wanneer je in letterlijke zin een groot bedrijf hebt met relatief veel dakoppervlak is investeren in zonnepanelen interessant. Zeker wanneer je beschikt over meer dan 500 vierkante meter dak is het raadzaam om Zoncoalitie in te schakelen. Experts onderzoeken vooraf wat er mogelijk is en adviseren en ondersteunen, tot aan de subsidieaanvraag aan toe. Besef ook wat een vol zonnedak doet met (potentiële) klanten. Je kweekt veel sympathie met het verduurzaamde bedrijf. Het is, terecht, een hot item deze dagen. Op zijn minst levert het positieve gesprekken op en kun jij als creatieve ondernemer het bruggetje slaan van de zonnepanelen op je dak naar jouw product. Het maakt het netwerken weer wat gemakkelijker.

Related posts

Hoe kan je rendement behalen in 2017

Danny

10 voordelen van projectmanagement software

Danny

Het effect van licht op je werkprestaties

Dion

Leave a Comment