Image default
Branches Finance Financieel Geld Retail

De gevolgen van een faillissement

Onlangs heeft elektronicaketen Scheer & Foppen een faillissement aangevraagd. Maar liefst 56 winkels zullen daarom de deuren moeten sluiten, waarbij voor maar liefst 475 werknemers ontslag is aangevraagd. Daarmee ging opnieuw een familiebedrijf over de kop, dat meerdere vestigingen door het hele land had. Grootste oorzaak was de tegenvallende omzet over de afgelopen jaren omdat steeds meer mensen online gingen kopen. Een financieel drama voor zowel de ondernemer als de leveranciers.

Geen doorstart mogelijk voor Scheer & Foppen

De directie van Scheer & Foppen heeft nog getracht om te onderhandelen met overnamekandidaten, die het bedrijf een doorstart zouden kunnen geven. Helaas liep dat op niets uit en lijkt er ook geen kandidaat meer te komen. Het faillissement kon dus niet afgewend worden en dat heeft de nodige gevolgen.

Beslaglegging op bezittingen

Wanneer je failliet wordt verklaard zoals Scheer & Foppen, dan wordt er beslag gelegd op het gehele vermogen. Er gelden dan een aantal regels waaraan je, je als ondernemer dient te houden. Zo mag je niet binnen Nederland verhuizen of naar het buitenland indien je geen toestemming hebt van de rechter-commissaris. Ten alle tijden zal je, je informatie moeten delen en je bezittingen en geldvorderingen worden in beslag genomen. Alle eventuele financiële activiteiten die je wil ondernemen zal goedgekeurd moeten worden door de curator.

Curator gaat je zaken beheren

Bij het faillissement wordt een curator aangesteld, die alle zaken voor je gaat beheren. Hierbij moet je denken aan het beheren van je gelden, bezittingen en schulden en rapporteert de curator de gang van zaken aan de rechter commissaris. De curator kan er ook voor kiezen om het bedrijf door te laten gaan, maar doet dit alleen wanneer dit in het belang van het bedrijf is wat betreft de boedel. Alleen als het faillissement wordt beëindigd na goedkeuring van de rechtbank dan is de ondernemer verlost van zijn schulden.

Faillissement is strop voor meerdere partijen

Een faillissement is niet alleen voor jou als ondernemer een strop, maar ook voor leveranciers en dochterondernemingen kan het vervelende gevolgen hebben. Kijk maar eens naar het voorbeeld van de dochterwinkel van Mango, die gehuisvest was in de V&D. Deze shop-in-shops moesten een deel van hun omzet afstaan aan V&D. Bij het faillissement moesten alle artikelen worden teruggehaald, wat veel geld kostte aan logistieke- en administratiekosten.

Forse schade voor leveranciers

Bij Scheer & Foppen deed zich eenzelfde situatie voor, waarbij onder andere Internetshop, Bobshop en logistiek dienstverlener E-man ook tot het faillissement werden gerekend. Ook voor die winkels betekende het faillissement een forse streep door de rekening. Ook leveranciers van Scheer & Foppen ondervonden schade van het faillissement en liepen ook een flink deel van het geld mis van de geleverde spullen. De curator zal indien mogelijk zoveel mogelijk openstaande facturen nog proberen te vergoeden met de aanwezige middelen die er nog zijn, maar de rest van het verlies zullen de leveranciers voor lief moeten nemen.

Faillissement ten alle tijden proberen te voorkomen

Zo heeft een faillissement uiteindelijk voor meerdere partijen een gevolg en is het, het beste als dit kan worden voorkomen. Zowel de ondernemer zelf, alsmede een dochteronderneming of leveranciers zullen ten alle tijden schade lijden. Noodzaak is, is dat alle partijen er dan met elkaar zo goed mogelijk proberen uit te komen en de beste oplossing zien te vinden.

Meer informatie over schulden & faillissement van jouw onderneming vindt je hier.

Related posts

Wat is Forex trading?

Danny Bijl

Wat zijn de verschillen tussen investeren en handelen

Danny

Waarom moet je als ondernemer naar de blockchain kijken?

Danny

Leave a Comment