Image default
Ondernemen

De kunst van het delegeren

Ben jij goed in het delegeren van werkzaamheden en activiteiten? Kan jij makkelijk verantwoordelijkheden en taken overdragen? Als ondernemer wil je graag van jouw onderneming een succes maken en daar komen verschillende rollen om het hoekje kijken. De ene werkzaamheden gaan je makkelijker af dan andere taken. Door te ontdekken waar je goed in bent en waar je energie van krijgt, kan je meer focus aanbrengen in jouw eindresultaten. Je kunt de taken waar jij minder goed in bent of waar je geen tijd voor vrij wilt maken, delegeren. Daarbij draag je (een deel van) jouw taken als ondernemer over aan iemand die jij vertrouwt. Belangrijk bij het delegeren is een goede overdracht en evaluatie van het eindresultaat. Als ondernemer blijf je wel de eindverantwoordelijke van een betreffende taak. 

Delegeren kun je leren

Door vaker taken en werkzaamheden te delegeren, creëer je kansen om bezig te zijn met het werk waar jij echt de expert van bent. Je bent bezig met de kernactiviteiten van jouw functie en werkt op deze manier aan de groei van jouw bedrijf! Delegeren kan behoorlijk spannend zijn, want daarmee loop je het risico dat er op een andere manier invulling wordt gegeven aan een activiteit die jij voor ogen had. Daarom is het belangrijk dat je alle middelen en bevoegdheden kenbaar maakt aan de persoon waaraan je de betreffende taak delegeert. Je zorgt er op deze manier voor dat hij of zij niet wordt belemmerd om tot de beste resultaten te kunnen komen. Denk aan het concreet maken van het aantal uren dat iemand eraan mag werken, maar ook de systemen waarin gewerkt moet worden en het overdragen van alle benodigde informatie om tot een eindproduct te komen. Hoe vaker je een taak delegeert, hoe makkelijker het je in de toekomst af zal gaan. Delegeren kun je leren door vooral te blijven oefenen en experimenteren wat het beste bij je past.

Loslaten en vertrouwen

De twee belangrijkste manieren om goed te worden in het delegeren, hebben alles te maken met loslaten en vertrouwen. Vertrouwen in de kwaliteit, kennis en kunde van de ander is een must bij het delegeren. Je hebt er bewust voor gekozen om bepaalde werkzaamheden te delegeren en daarmee moet je ook het proces om het te realiseren en tijdig op te leveren loslaten. Anders krijgt de persoon aan wie je de taak hebt uitbesteed nooit de kans om het eindresultaat naar wens op te leveren. Door los te laten, creëer je ruimte om met aandacht te werken aan taken die ook op jouw bord liggen.

Een goede evaluatie

Door de tijd te nemen voor een goede evaluatie van de overdracht rondom de gedelegeerde activiteiten, kan je het proces van delegeren optimaliseren. Je doet nieuwe inzichten en kennis op, kunt leren van elkaar en geeft concreet feedback waardoor je met elkaar kunt groeien. Ontdek de kanten die voorspoedig zijn verlopen en welke punten kunnen worden verbeterd, zodat je de processen kunt verbeteren. Een evaluatie draagt ook bij aan de vertrouwensband; geef opbouwende kritiek en deel complimenten om tot een sterkere band te kunnen komen. Door te evalueren hoe het delegeren is verlopen, kan je ook een betere overweging maken of je het de volgende keer op dezelfde manier zou willen toepassen of dat je toch kiest voor een andere weg. Evalueer daarbij niet alleen het eindresultaat. Ook hoe er bij dit resultaat is gekomen is een must om de juiste afweging in de toekomst te kunnen maken.

Related posts

De zakelijke voordelen van financial lease

Danny Bijl

De basis van Agile

Danny

Is slimme keukenapparatuur de oplossing voor het personeelstekort in de horeca?

Danny

Leave a Comment