Image default
Eigen bedrijf Ondernemen Personeel

De nieuwe ontzorgverzekering voor verzuim van medewerkers

Als ondernemer moet je rekening houden met het feit dat jijzelf of een medewerker een keer ziek wordt. Iedereen wordt immers wel eens een keertje ziek. Als het om een verkoudheid of griepje gaat is dat nog niet zo zorgwekkend. Als het om langdurig verzuim gaat, krijgt het grotere gevolgen. Als ondernemer kun je jezelf tegen inkomensverlies door ziekte of een ongeluk verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tegen de financiële gevolgen van de ziekte van een medewerker kon je eerder alleen een verzuimverzekering al dan niet met arbodienstverlening afsluiten.

Sinds 1 januari 2020 kun je ook kiezen voor de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Dit is een combinatie van een verzuimverzekering en arbodienstverlening waarbij een casemanager de regierol in het re-integratietraject naar zowel de werkgever als de medewerker op zich neemt. Juist de rol naar de werknemer is een belangrijke toevoeging. Daarnaast wordt de werknemer ook geholpen met bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van lang verzuim en is er een medisch begeleider (veelal een bedrijfsarts) vanuit de arbodienst die het medische deel van de re-integratie met de werknemer uitvoert.  

Door het MKB behoefte aan totale ontzorging bij verzuim

Door het MKB behoefte aan totale ontzorging bij verzuim

Een klein tot middelgroot MKB-bedrijf krijgt zelden met een een langdurig zieke medewerker te maken. Wordt (of dreigt) er in jouw onderneming ook iemand langdurig ziek (te worden)? De eerste reactie van veel ondernemers is dan om te denken aan de praktische kant. Want wie moet het werk van de zieke medewerker nu uitvoeren? Het is echter belangrijk je goed te beseffen dat langdurige ziekte nog veel meer consequenties heeft. Als werkgever heb je namelijk bepaalde verplichtingen. Zo moet je allereerst de medewerker maximaal twee jaar het hele of een gedeelte van zijn loon doorbetalen mits je alle re-integratie-inspanningen juist en op tijd uitvoert (zo niet, dan kan de loondoorbetalingsverplichting met een jaar verlengd worden).

Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke medewerker. En juist hier blijken vooral kleine ondernemingen veel behoefte aan ondersteuning te hebben. De nodige specifieke kennis en vaardigheden worden door hen gemist, doordat ze er niet op regelmatige basis mee te maken krijgen. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering biedt juist op dit vlak een aanvullende dienst. Bij (de dreiging van) langdurig verzuim wordt aan de werkgever en medewerker een casemanager toegewezen. Deze begeleidt het verzuim en de re-integratie, en heeft de rol als regisseur tussen jou als werkgever, de medewerker en bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige.

Keurmerk voor de nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Nadat de behoefte aan een totaalpakket voor ontzorging bij ziekteverzuim van medewerkers was opgemerkt, zijn het ministerie van SZW, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars rond de tafel gaan zitten. Er zijn afspraken gemaakt om tot een pakket aan maatregelen te komen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. De MKB Verzuim-ontzorgverzekeringen is onderdeel hiervan. Om een wildgroei aan MKB Verzuim-ontzorgverzekeringen te voorkomen met zeer uiteenlopende voorwaarden, is er een keurmerk voor in het leven geroepen. Een vertegenwoordiging van MKB Nederland, VNO-NCW en LTO toetst of de producten van verzekeraars voldoen aan alle voorwaarden Een van de verzekeraars die het keurmerk mogen voeren en een dergelijke verzekering mogen aanbieden is Centraal Beheer.

Zo aan het begin van het jaar staat je agenda waarschijnlijk alweer vol met afspraken om plannen voor het nieuwe jaar te realiseren. Verdiep je echter tijdig in de verzekering en regel het op tijd goed. Zo hoef je er in de toekomst geen hoofdzorgen over te krijgen als er daadwerkelijk iemand langdurig ziek is. Lees meer over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering van Centraal Beheer.

Related posts

Nepnieuws, hoe ga je daar mee om als bedrijf?

Mathijs

De voordelen van gebruik maken van OV als ondernemer

Dion

Druk leven? Neem af en toe pauze – 7 tips

Mathijs

Leave a Comment