Als ondernemer moet je rekening
houden met het feit dat jijzelf of een medewerker een keer ziek wordt. Iedereen
wordt immers wel eens een keertje ziek. Als het om een verkoudheid of griepje
gaat is dat nog niet zo zorgwekkend. Als het om langdurig verzuim gaat, krijgt
het grotere gevolgen. Als ondernemer kun je jezelf tegen inkomensverlies door
ziekte of een ongeluk verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Tegen de financiële gevolgen van de ziekte van een medewerker kon je eerder
alleen een verzuimverzekering al dan niet met arbodienstverlening afsluiten.

Sinds 1 januari 2020 kun je ook kiezen voor de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Dit is een combinatie van een verzuimverzekering en arbodienstverlening waarbij een casemanager de regierol in het re-integratietraject naar zowel de werkgever als de medewerker op zich neemt. Juist de rol naar de werknemer is een belangrijke toevoeging. Daarnaast wordt de werknemer ook geholpen met bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van lang verzuim en is er een medisch begeleider (veelal een bedrijfsarts) vanuit de arbodienst die het medische deel van de re-integratie met de werknemer uitvoert.  

Door het MKB behoefte aan totale ontzorging bij verzuim

Door het MKB behoefte aan totale ontzorging bij verzuim

Een klein tot middelgroot MKB-bedrijf
krijgt zelden met een een langdurig zieke medewerker te maken. Wordt (of dreigt)
er in jouw onderneming ook iemand langdurig ziek (te worden)? De eerste reactie
van veel ondernemers is dan om te denken aan de praktische kant. Want wie moet
het werk van de zieke medewerker nu uitvoeren? Het is echter belangrijk je goed
te beseffen dat langdurige ziekte nog veel meer consequenties heeft. Als
werkgever heb je namelijk bepaalde verplichtingen. Zo moet je allereerst de
medewerker maximaal twee jaar het hele of een gedeelte van zijn loon
doorbetalen mits je alle re-integratie-inspanningen juist en op tijd uitvoert
(zo niet, dan kan de loondoorbetalingsverplichting met een jaar verlengd
worden).

Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke medewerker. En juist hier blijken vooral kleine ondernemingen veel behoefte aan ondersteuning te hebben. De nodige specifieke kennis en vaardigheden worden door hen gemist, doordat ze er niet op regelmatige basis mee te maken krijgen. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering biedt juist op dit vlak een aanvullende dienst. Bij (de dreiging van) langdurig verzuim wordt aan de werkgever en medewerker een casemanager toegewezen. Deze begeleidt het verzuim en de re-integratie, en heeft de rol als regisseur tussen jou als werkgever, de medewerker en bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige.

Keurmerk voor de nieuwe MKB
Verzuim-ontzorgverzekering

Nadat de behoefte aan een
totaalpakket voor ontzorging bij ziekteverzuim van medewerkers was opgemerkt,
zijn het ministerie van SZW, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het
Verbond van Verzekeraars rond de tafel gaan zitten. Er zijn afspraken gemaakt
om tot een pakket aan maatregelen te komen dat loondoorbetaling bij ziekte en
re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. De MKB
Verzuim-ontzorgverzekeringen is onderdeel hiervan. Om een wildgroei aan MKB
Verzuim-ontzorgverzekeringen te voorkomen met zeer uiteenlopende voorwaarden,
is er een keurmerk voor in het leven geroepen. Een vertegenwoordiging van MKB
Nederland, VNO-NCW en LTO toetst of de producten van verzekeraars voldoen aan
alle voorwaarden Een van de verzekeraars die het keurmerk mogen voeren en een
dergelijke verzekering mogen aanbieden is Centraal Beheer.

Zo aan het begin van het jaar staat je agenda waarschijnlijk alweer vol met afspraken om plannen voor het nieuwe jaar te realiseren. Verdiep je echter tijdig in de verzekering en regel het op tijd goed. Zo hoef je er in de toekomst geen hoofdzorgen over te krijgen als er daadwerkelijk iemand langdurig ziek is. Lees meer over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering van Centraal Beheer.

Share.

About Author

mm

Online ondernemer. Schrijft en leest graag over ondernemerschap. Beheerder van meerdere blogs en als freelancer werkzaam voor diverse bedrijven.

Leave A Reply