Image default
Eigen bedrijf Personeel Strategie Tips

De rechten van een OR

Iedere onderneming met 50 of meer medewerkers in dienst is wettelijk verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Deze raad wordt samengesteld uit gekozen werknemers van het bedrijf die vervolgens, in naam van het voltallige personeel, in overleg treden met directie van de onderneming over zaken als arbeidsvoorwaarden, werkoverleg-frequentie, gelijke behandeling en beloning, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden waarbij de main focus ligt op de belangen van het personeel.

Een OR beschikt over een aantal belangrijke basisrechten. Deze bespreken we hieronder:

Informatierecht

De OR heeft een wettelijk geregeld actief informatierecht. Dat wil zeggen dat de raad het recht heeft bij de ondernemer alle gegevens op te vragen die voor de vervulling van de taken noodzakelijk zijn. De bestuurder is hierbij verplicht de gevraagde informatie tijdig, eventueel onder geheimhouding, te verstrekken. Hieraan gerelateerd vindt er minimaal twee keer per jaar een overlegvergadering plaats waarin de algemene gang van zaken van de onderneming wordt besproken.

Adviesrecht

Ook wettelijk geregeld is het adviesrecht met betrekking tot belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten. In dat geval moet de bestuurder advies vragen aan de OR. Te denken valt aan belangrijke besluiten tot inkrimping, uitbreiding of andere ingrijpende wijziging van de werkzaamheden van een onderneming. Dit geldt ook als er belangrijke wijzigingen in de organisatie van de onderneming plaatsvinden en als de bevoegdheden worden gewijzigd. Het advies van de OR is in deze gevallen overigens niet bindend, maar als het advies genegeerd wordt, dient dit wel schriftelijke gemotiveerd te worden.

Instemmingsrecht

Het derde recht van de OR betreft het instemmingsrecht. Dit heeft met name betrekking op besluiten die alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen aangaan en betreft vaak zaken rond het sociale beleid in de onderneming. In deze gevallen moet de bestuurder instemming vragen aan de ondernemingsraad. Het antwoord van de OR is daarbij wel bindend; een nee betekent dus dat de bestuurder de regeling niet mag uitvoeren. Gebeurt dit toch, dan kan de OR, bijvoorbeeld via de kantonrechter, de nietigheid van het besluit inroepen.

Initiatiefrecht

De laatste van de vier bevoegdheden van de OR is het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de OR ook zelf voorstellen kan doen waarvan men denkt dat dit goed is voor de organisatie en/of de medewerkers van het bedrijf. Denk hierbij aan zaken als het (beter) regelen van kinderopvang, het opzetten van een goede structuur voor werkoverleg of bepaalde milieumaatregelen die binnen de organisatie gewenst zijn. Maar ook zaken als personeelssamenstelling, waarbij wordt gekeken naar het aantal allochtonen, arbeidsgehandicapten en vrouwen binnen de onderneming, kunnen hier onderdeel van zijn.

Cursussen

Ben je zelf lid van een ondernemingsraad en denk je dat leden bij jullie wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het (nog) beter functioneren binnen de organisatie? Wellicht is het dan een idee eens online te zoeken naar een OR-training of -cursus waar leden van de ondernemingsraad worden bijgespijkerd op het gebied van OR-vaardigheden. Daarbij wordt naast de theorie op basis van oefening en spel ook de praktijk niet wordt vergeten. Het werk binnen de OR is er immers belangrijk genoeg voor…

Related posts

Zo maak je een professioneel visitekaartje

Dagmar

6 goede redenen om vervroegd met pensioen te gaan

Dion

Met welke klassen voor alarmen kun je je bedrijfsauto’s beveiligen?

Danny Bijl

Leave a Comment