Image default
Personeel Tips

Een VOG aanvragen voor uw personeel

Als een werknemer onoprecht of onbetrouwbaar handelt, kan dat vervelende gevolgen hebben voor u als werkgever. Als werkgever heeft u dan ook een grote verantwoordelijkheid bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van uw (toekomstige) personeel. Eén van de instrumenten die een werkgever kan inzetten bij het integriteitsbeleid, is het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Wat is een VOG?

Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een (toekomstige) werknemer of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de Verklaring Omtrent het Gedrag is aangevraagd. Een VOG kan worden aangevraagd wanneer een werknemer een nieuwe betaalde werkrelatie aangaat, vrijwilligerswerk gaat doen of een visum- of emigratie-aanvraag doet. Dienst Justis is de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is de enige instantie die de VOG-aanvragen beoordeelt en vervolgens afgeeft.

Waarom is een VOG belangrijk?

Voor werkgevers is het vaak van groot belang om betrouwbare werknemers te selecteren en in dienst te hebben. Als bedrijf wilt u voorkomen dat u personeelsleden aanneemt die misbruik maken van hun machtspositie. Een screening voor alle integriteitsgevoelige functies van de organisaties is daarom zeker aan te raden om risico’s te beperken.

Wanneer een VOG aanvragen voor personeel?

Wanneer een VOG aanvragen voor personeel

Voor sommige functies binnen een bedrijf is het erg belangrijk om te weten of er geen risico’s zijn als een (toekomstige) werknemer deze gaat uitvoeren. Een bedrijf kan daarom werknemers vragen om een VOG. Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld taxichauffeur, onderwijzer of gastouder, is een VOG wettelijk verplicht. De overheid heeft in de regelgeving vastgelegd voor welke beroepen een VOG wettelijk verplicht is. Indien er geen wettelijke verplichting is, mag u als werkgever zelf bepalen of u een VOG vraagt van uw werknemers.

Hoe vraagt u als werkgever een VOG aan voor werknemers? 

Wanneer u als werkgever kiest voor een VOG-screening van uw werknemers heeft u een aantal verantwoordelijkheden. U moet een VOG-screeningsprofiel kiezen op basis van de functie en werkzaamheden. Voor een baan als taxichauffeur zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang voor de beoordeling dan voor een leraar. Op basis van het screeningsprofiel beoordeelt Dienst Justis of eventuele strafbare feiten een belemmering vormen voor de functie of het doel waarvoor u als werkgever een aanvraag doet. Als werkgever kunt u eenvoudig en snel online een VOG aanvragen bij bijvoorbeeld VOG-Loket. Zij verwerken de aanvraag en sturen deze door naar Dienst Justis.

Hoe vraagt een werknemer VOG aan?

Wanneer een werknemer bij u in dienst gaat, vrijwilligerswerk gaat doen of een emigratie of visum wilt aanvragen, kunnen zij zelf ook online een VOG aanvragen via dezelfde weg. Digitaal een VOG aanvraag bij is in enkele minuten gedaan, een werknemer hoeft alleen persoonsgegevens en het screeningsprofiel in te vullen. De online dienst verwerkt de aanvraag en stuurt deze door naar Dienst Justis, die de screening vervolgens uitgeeft. Een werkgever ontvangt een bewijs van goed gedrag wanneer de werknemer in het verleden geen strafbare feiten heeft gepleegd die invloed hebben op het uitoefenen van de functie.

Related posts

Reserveer tijd voor NEN2580

Danny

Jezelf blijven als ondernemer, 7 argumenten

Mathijs

Blijf ondernemer en besteedt administratie en belastingen uit

Danny

Leave a Comment