Image default
Financieel Nieuws

Effect van de Brexit op de Nederlandse ondernemingen

Het is alweer enkele maanden geleden dat de kranten vol stonden over de zogenaamde ‘Brexit’. Allerlei rampscenario`s werden beschreven en uitvergroot in de media. Niet iedereen zal zich verdiept hebben in de details van dit voorval. Toch is het goed om te weten wat de gevolgen voor ons zijn. Het effect van de Brexit zal in de ene sector beter gevoeld worden dan in de andere. Met dit artikel verwoorden we kort wat de Brexit is en wat de gevolgen zijn op het bedrijfsleven in Nederland. Uiteraard is dit gegeneraliseerd omdat niet iedere lokale ondernemer het verschil zal merken.

effect van de brexit
De aanleiding

23 juni 2016 is de dag die in Europa in het teken stond van Brexit. In Groot-Brittanië heeft de bevolking in een referendum gestemd voor een vertrek uit de Europese unie. Sinds de toetreding tot de Europese Gemeenschap (EG) in 1973 is er al veel weerstand geweest vanuit het Britse volk. Belangrijke aanleiding om het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk (VK) opnieuw in twijfel te brengen, was het immigratiebeleid. Door het structureel toetreden van Oost-Europese landen aan de EU, ontstond er een grote instroom van immigranten uit die landen in het VK. Onder andere vanwege het soepele beleid van de Britse regering betreffende arbeidsmigratie. Het gevolg was dat veel hoogopgeleide, maar wel goedkopere, arbeidskrachten op de markt kwamen. Vervolgens kwam de crisis in 2008 waardoor veel mensen werkloos en zelfs onder de armoedegrens kwamen. Aangezien premier Cameron een referendum had beloofd in zijn verkiezingsprogramma, over dit onderwerp, moest er daadwerkelijk een stemming worden gehouden. Het resultaat is dus de Brexit.

Effect van de Brexit

De eerste gevolgen waren de koersdaling van de Britse pond, en dat vele Europese partijleiders ook voor een vertrek uit de EU gingen pleiten. In de dagen erna werden allerlei gevolgen voorspeld. Het Europese parlement wilde snel doorzetten nu de beslissing genomen is. Zij pleiten voor een vlotte afhandeling. De nieuwe premier May heeft inmiddels bekendgemaakt dat de definitieve afhandeling voor maart 2017 gaat gebeuren. Voor het Nederlandse bedrijfsleven heeft het besluit van het Britse volk ook gevolgen. Zoals altijd zijn er niet alleen voor- maar ook nadelen.

Positieve effecten

Door de waardemindering van de Britse Pond is het voor importerende bedrijven voordelig om producten uit het VK te importeren. Daarnaast kunnen de exporterende bedrijven hun marktaandeel vergroten op de Europese afzetmarkt. Door het vertrek van het VK uit de EU zullen er kosten moeten worden gemaakt rondom im- en export belastingen. Handel van en naar het VK kost meer tijd door douaneformaliteiten. Daarom zal de positie van Britse export bedrijven minder stevig zijn, in andere delen van Europa.

Negatieve effecten

De negatieve impact van de Brexit is nog niet volledig in te zien. Het VK is de nummer 3 op de Nederlandse lijst van exportlanden. Uiteraard zal de Brexit hier goed te voelen zijn. Enkele belangrijke nadelen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven:

  • Banenverlies bij bedrijven die veel zaken met Britse ondernemingen doen;
  • Omzetverlies door het wegvallen van Britse afnemers;
  • Hoge kosten rondom invoeren en handel in het VK;
  • Werken in het VK zal worden bemoeilijkt door strenge regels rondom arbeidsmigratie;
  • Doordat het VK de stap heeft gezet, kunnen er meer landen volgen;
  • Door een tegenvallende economische groei zullen groeiplannen niet worden gehaald;
  • Er komen minder in het VK afgestudeerde starters op de arbeidsmarkt;
  • Onze concurrentiepositie als lidstaat van Europa, op de wereldmarkt, neemt af door het wegvallen van de Britse exportpartner;
  • De komende periode van wellicht 2 jaar is er veel onzekerheid omdat er nog onderhandeld wordt over alle banden tussen het VK en de EU.

Nederlandse bedrijven die niet met im- en/of export bezig zijn zullen niet alle directe gevolgen merken. Toch is niet moeilijk om voorstellen dat een tegenvallende economische groei ons allen raakt. Evenals de onzekere arbeidsmarkt.

Gelukkig zien we dat na enkele maanden het effect van de Brexit minder dramatisch is als in de eerste weken werd verwacht. Toch is wel duidelijk dat we lang de naweeën zullen voelen. Als jouw onderneming afhankelijk is van de Britse markt, zal het niet meevallen om deze periode goed te doorstaan. Zorg dat je de doelstellingen van je onderneming bijstelt om te voorkomen dat je veel schade oploopt.

Related posts

Het belang van offline media voor ondernemers

Danny

Zelf je pensioen regelen als ondernemer

Mathijs

Extra korting op kantoorinterieur

Danny

Leave a Comment