Image default
Eigen bedrijf Finance Financieel

Eigen bedrijf verdelen bij scheiding

Tegenwoordig eindigt rond de 40 procent van de huwelijken in een echtscheiding. Geen aanstaand bruidspaar hoopt er natuurlijk op uiteindelijk tot deze groep te gaan behoren, maar zoals je ziet is de kans op een scheiding zeer reëel te noemen. Het afhandelen van een scheiding is een ingewikkelde kwestie, omdat er afspraken gemaakt moeten worden over verdeling van gezamenlijke bezittingen en bijvoorbeeld de zorg over eventuele kinderen. Nog ingewikkelder wordt het als een van de partners een eigen bedrijf heeft. De waarde hiervan moet in veel gevallen ook verdeeld worden.

De waarde bepalen van het eigen bedrijf

Waren beide partners samen eigenaar van het bedrijf (eventueel met nog andere personen), dan zal waarschijnlijk een partner uitgekocht moeten worden. Als een van de partners een eigen bedrijf heeft kan het ook zijn dat de andere partner recht heeft op een gedeelte hiervan, dat verrekend zal moeten worden. In alle gevallen is waardebepaling nodig. Na een waardebepaling moet besloten worden of het bedrijf nog voortgezet kan worden, en of dit wenselijk is. Is dat het geval, dan zullen er financiële afspraken gemaakt moeten worden die de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengen. Is er sprake van een eenmanszaak of V.O.F. en zijn beide partners het snel eens over de verdeling, dan is zelfs met een eigen bedrijf online scheiden via Scheidingsprofs.nl mogelijk.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

De waarde van een bedrijf wordt vastgesteld aan de hand van accountantsrapporten en jaarrekeningen. Vaak zal de partij die uitgekocht dient te worden niet zomaar de waarde volgens in het verleden opgestelde jaarrekeningen accepteren. Deze zijn namelijk vaak zodanig opgesteld dat de winst zoveel mogelijk wordt verlaagd, om zo minder belasting hoeven te betalen. Voor een minder vertekend beeld is vaak de eigen accountant nodig, en soms ook een externe onafhankelijke accountant.

Wie heeft recht op welk aandeel?

Zoals hierboven al genoemd, bepaalt de rechtsvorm van een bedrijf mede hoe lastig de verdeling ervan is. Zijn de partners in gemeenschap van goederen getrouwd en is er sprake van een V.O.F. of eenmanszaak (vooral veel ZZP’ers tegenwoordig), dan is het bedrijf gezamenlijk bezit. Is er sprake van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, dan heeft alleen degene op wiens naam het bedrijf staat recht op de waarde.

Hoewel er veel verschillen zijn tussen een eenmanszaak en een B.V. is de verdeling bij een B.V. gelijk aan die van een V.O.F. of eenmanszaak. Is in gemeenschap van goederen getrouwd dan vallen de aandelen onder de gemeenschap, terwijl bij huwelijkse voorwaarden de aandelen geheel toebehoren aan degene op wiens naam ze staan. Zijn de aandelen gezamenlijk bezit, dan wordt in de praktijk vaak ervoor gekozen de ondernemer eigenaar te laten zijn van de aandelen, terwijl de andere partner een vergoeding ontvangt voor de helft van de waarde van de aandelen.

Hoewel iedere partij bij een partner wil krijgen waar hij of zij gevoelsmatig recht op heeft, levert een vechtscheiding alleen verliezers op. Een onderneming is een bron van inkomsten, en zodra de continuïteit van het eigen bedrijf in gevaar wordt gebracht heeft dit consequenties voor de alimentatie.

Related posts

Timemanagement, hoe doe je dat?

Danny

De 5 bestverkopende trucks voor zakelijk transport

Danny Bijl

Behoefte aan extra ruimte voor jouw organisatie?

Danny Bijl

Leave a Comment