Image default
Financieel Ondernemen

Faillissement voorkomen? 7 belangrijke pilaren van goed financieel beheer

Geen enkele ondernemer stapt erin om uiteindelijk met faillissement opgezadeld te worden. Als je dat wilt voorkomen, moet je je daar echter wel voor inzetten. Daarom is goed financieel beheer essentieel. Niet alleen voor het voorkomen van een faillissement, maar ook voor het succes en de groei van je bedrijf. We bespreken zeven belangrijke pilaren van goed financieel beheer.

Budgettering

Alles begint bij budgettering. Dat is ook dan ook de eerste pilaar van goed financieel beheer voor ondernemers. Door een realistisch budget op te stellen, krijg je als bedrijf inzicht in je inkomsten en uitgaven. Dit stelt je in staat om je financiële doelen te bepalen en je middelen effectiever te gebruiken. Een goed budget biedt ook de mogelijkheid om potentiële problemen te identificeren en te anticiperen op mogelijke financiële problemen. Het is daarom belangrijk dat je als bedrijf de tijd neemt om een gedetailleerd budget op te stellen en deze regelmatig te controleren en bij te werken om ervoor te zorgen dat je financieel gezond blijft.

Cashflowbeheer

Cashflow, oftewel kasstroom, is het verschil tussen wat er qua geld binnenkomt en eruit gaat. Het beheren van je cashflow is van cruciaal belang voor het behoud van een gezonde financiële positie. Een bedrijf moet ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om haar rekeningen te kunnen betalen en om te kunnen investeren in groei van het bedrijf.

Kostenbeheersing

Ook kostenbeheersing is een belangrijke pilaar van goed financieel beheer voor bedrijven. Het gaat hierbij om het identificeren en beheren van kosten om de winstgevendheid van een bedrijf te verhogen. Het doel van kostenbeheersing is om de kosten te minimaliseren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van producten of diensten. Dit kan je bereiken door de uitgaven van het bedrijf zorgvuldig te monitoren, te onderhandelen met leveranciers, te zoeken naar efficiëntere manieren om taken uit te voeren en te investeren in technologieën die de kosten kunnen verlagen.

Faillissement voorkomen? 7 belangrijke pilaren van goed financieel beheer

Financiële planning

Een bedrijf moet een gedetailleerde financiële planning hebben die gericht is op het bereiken van de doelstellingen en het maximaliseren van de winst. Het gaat hierbij om het opstellen van een plan dat de financiële activiteiten van het bedrijf voor de komende jaren omvat. Hierbij kijk je naar het verleden, het heden en de toekomst van het bedrijf. Een goed financieel plan kan je bedrijf helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen op het gebied van investeringen, groei, productie, kosten en winstgevendheid. Bovendien kan je bedrijf met een goed financieel plan beter anticiperen op mogelijke veranderingen in de markt en in staat zijn om daarop in te spelen. Je moet je financiële planning regelmatig actualiseren om de financiële gezondheid van het bedrijf te waarborgen.

Risicobeheer

Het beheersen van risico’s is een belangrijk onderdeel van financieel beheer. Dit behelst het identificeren, evalueren en beheersen van potentiële risico’s die een bedrijf kunnen schaden. Het kan gaan om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid, juridische aansprakelijkheid, reputatie en financiële verliezen. Door een systematische aanpak van risicobeheer ben je als bedrijf beter voorbereid op onverwachte gebeurtenissen en kun je de impact daarvan op het bedrijf beperken. Daarnaast kan het proactief aanpakken van risico’s bijdragen aan een betere reputatie en vertrouwen bij klanten, partners en andere belanghebbenden.

Rapportage

Een bedrijf moet regelmatig financiële rapporten opstellen. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële prestaties van het bedrijf en helpt bij het nemen van beslissingen op basis van deze prestaties. Het geeft je niet alleen informatie over je winst- en verliesrekening, maar ook over de balans, kasstroomoverzichten en andere belangrijke financiële informatie. Op basis van deze informatie kun je als bedrijf strategieën ontwikkelen om je financiële prestaties te verbeteren en risico’s te verminderen.

Belastingplanning

Ook het implementeren van effectieve belastingplanning draagt bij aan goed financieel beheer. Door de belastingverplichtingen van je bedrijf te beheren en te plannen, kun je je financiële positie verbeteren en je winstgevendheid vergroten. Met behulp van belastingplanning kun je als bedrijf strategieën ontwikkelen om je belastingen te verminderen of uit te stellen, bijvoorbeeld door middel van investeringen, aftrekposten of gebruikmaking van fiscale voordelen.

Door aandacht te besteden aan deze belangrijke pilaren van financieel beheer kan je de financiële gezondheid van je bedrijf bewaken en optimaliseren. Niet alleen voorkom je daarmee een ongewenst vroegtijdig einde van je onderneming, maar je legt er ook een solide basis mee voor toekomstige groei en succes.

Related posts

Eigen bedrijf starten vanuit de WW

Mathijs

Zo zet je relatiegeschenken succesvol in op een beurs

Danny

7 tips om geld mee te besparen als zzp’er

Dion

Leave a Comment