Image default
Commercieel Eigen bedrijf Financieel

Een familiebedrijf zonder opvolging, hoe nu verder

De 20e eeuw werd gedomineerd door familiebedrijven. Vanuit de industriële revolutie zijn er honderden bedrijven ontstaan die van vader op zoon werden doorgezet. Maar ook van vader op dochter, van tante op neef enzovoorts. Zolang het bedrijf maar in handen van de familie bleef. Maar vanaf het einde van de vorige eeuw bleken familiebedrijven het steeds moeilijker te krijgen. Een familiebedrijf zonder opvolging kwam steeds vaker voor. Wat kun je als ondernemer van een familiebedrijf dan doen als je gaat stoppen?

Familiebedrijf

Een familiebedrijf wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen:

  1. Meer dan 50% van de aandelen is eigendom van één familie;
  2. Deze familie heeft voor meer dan 50% bevoegdheid in de onderneming;
  3. Minsten één of meer familieleden staat aan de leiding.

Dit soort bedrijven zijn vaak goed bestand tegen een economische crisis. Het bedrijf is vaak gefinancierd vanuit eigen vermogen. Daarnaast investeert de familie langer door in slechte tijden, dan de meeste investeerders. Het personeel wordt vaak als een soort familie gezien en behandeld. Dit uit zich vaak in grote loyaliteit naar de werkgever toe.

Familiebedrijf zonder opvolging

T.o.v. van decennia en zelfs eeuwen geleden, worden families kleiner. Men heeft minder kinderen en dus minder potentiële opvolgers. Door de geest van de huidige maatschappij zijn kinderen vaker geneigd om een andere weg te gaan. Kinderen die door hun studie andere belangen gaan nastreven, zien geen heil in het voortzetten van het bedrijf. Wat ook veel voorkomt is dat opvolgende kinderen het radicaal anders doen, waardoor het personeel zich niet gebonden voelt aan de onderneming. Het succes van een familiebedrijf lijkt daarmee op te houden omdat opvolging een probleem is. Steeds meer bedrijven worstelen met deze problemen.

Bedrijf verkopen

Is er geen opvolging uit de familie, dan zijn er een aantal opties. Het bedrijf kan worden verkocht aan een geïnteresseerde partij. Dit kan ook een familiebedrijf zijn, maar het valt niet mee om in dezelfde traditie door te gaan. Vaak is de kopende partij een heel ander bedrijf. Veelal gerund door managers die rapporten aan een investeerdersgroep. Verkoop heeft in de meeste gevallen ook het nadeel dat er veel belasting moet worden betaald.

Management buy-out

Een andere fenomeen wat vaker voorkomt is dat het huidige management het bedrijf overneemt. Dat kan terwijl de familie nog een groot aandeel in het bedrijf houdt als stille vennoot. Vervolgens vindt er over een langere termijn steeds verschuiving plaats van aandelen van de familie naar het nieuwe management. Ook de inkoop van eigen aandelen kan een verschuiving van eigendom geven.

Interim management

Een andere optie is het bedrijf niet verkopen maar het management uit handen geven. Door als grootaandeelhouder bij het bedrijf betrokken te blijven blijft het karakter van het bedrijf behouden. Maar een familiebedrijf zonder opvolging wordt vaak geleid door oudere mensen. En met een interim directie wordt er vaak een stap terug gedaan door de ‘familiedirecteur’. Daarmee wordt het bedrijf officieel niet meer als familiebedrijf gezien.

Afhankelijk van de wens van een ondernemer, zijn er opties als je geen opvolging hebt. Het geld in de familie houden betekent niet dat het karakter van het bedrijf hetzelfde blijft. Een eenmalige verkoop betekent veel belasting betalen. Daarmee lijkt een management buy-out de optie die het best bij een familiebedrijf zonder opvolging past.

Related posts

Bedrijfsnaam kiezen: 10 tips

Danny

Een eigen bedrijf? Zorg dat je data altijd goed opgeslagen en veilig is!

Danny Bijl

Over belastingen en het ondernemingsrecht

Danny

Leave a Comment