Image default
Eigen bedrijf Ondernemen

Foodtruck beginnen? Deze wetten, regels en vergunningen zijn van toepassing

Foodtrucks worden steeds maar populairder in Nederland. Het aantal blijft de laatste jaren maar groeien, net als het aantal festivals waarop je ze kunt terugvinden. Het heeft ook iets romantisch, zeker als je zelfgemaakte producten verkoopt en zo een eigen identiteit kunt verwerven. Maar een foodtruck starten is meer dan alleen een truck kopen en bedenken wat je wilt gaan verkopen. Nederland zou Nederland niet zijn als er allerlei wetten, regels en vergunningen bij komen kijken. Daar vertellen we meer over in dit artikel.

Standplaatsvergunning

Essentieel voor iedere uitbater van een foodtruck is de standplaatsvergunning. Deze vergunning geeft het recht op een bepaalde openbare plek op bepaalde momenten te mogen verkopen vanuit een voertuig of kraam. Dit is een vergunning die je moet aanvragen bij de gemeente waarin je met je foodtruck wilt gaan staan. De kosten die hieraan verbonden zijn verschillen per gemeente. Doorgaans gaat het om een tijdelijke vergunning van enkele jaren, zodat ook nieuwe verkopers een kans hebben om mee te dingen naar een plek. Let op: een standplaatsvergunning is niet voldoende om voedsel te mogen verkopen, er gelden nog andere bijkomende verplichtingen. Later in dit artikel meer daarover.

Evenementenvergunning

Maar hoe zit het dan je als je met je foodtruck op een evenement wilt staan? Voor een evenement moet een evenementenvergunning afgegeven worden door de gemeente. Dit is echter niet op jou van toepassing als jij niet de organisator van het evenement bent. Het gaat dan ook niet over een openbaar toegankelijke plek. Ben jij wel de organisator, dan ligt dit wél bij jou. Je vraagt een evenementenvergunning aan bij de gemeente, maar het kan zo zijn bij een kleinschalig evenement dat je enkel melding hoeft te maken van je evenement. Wil je op je evenement tenten en/of podia plaatsen, sterke dranken schenken of vuurwerk afsteken? Hiervoor gelden weer aparte vergunningen. Als er muziek speelt op je evenement, moet je ook nog auteursrechten betalen via Buma.

Op privéterrein verkopen

Het kan natuurlijk ook dat je met je foodtruck zaken wilt gaan doen op privéterrein. Ook dan ben je aan regels gebonden. In vrijwel alle gevallen is wettelijk anders niet toegestaan op voedsel te verkopen, zelfs niet op eigen terrein. Dit is bepaald in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente, waar dan in vermeld staat dat ook het afleveren van consumptiewaren vanaf een particulier perceel vergunningsplichtig is. Het gaat dan om een standplaatsvergunning. Wil je het erop gokken zonder vergunning? Besef dan wel dat de boetes voor het aanbieden van voedsel zonder de noodzakelijke vergunningen minimaal 180 euro bedragen. De regels kunnen wel per gemeente verschillen. Enkele kleinere gemeenten staan het eventueel zonder vergunning toe. Je kunt zelf de APV van de gemeente hierop nalopen.

HACCP en de Hygiënecode

We zouden nog even terugkomen op de aanvullende verplichtingen die komen kijken bij het verkopen van voedsel. De overheid wil natuurlijk graag dat de veiligheid van dit voedsel zo veel mogelijk gewaarborgd is. Daarom is de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) in het leven geroepen. Dit is een voedselveiligheidssysteem gericht op iedereen die werkt met levensmiddelen (of dierenvoeding) en waar hygiëne essentieel is. In de HACCP worden mogelijke gevaren benoemd met daarnaast de maatregelen die je getroffen hebt om dit gevaar te minimaliseren én de grootte van de eventuele negatieve impact te minimaliseren. In Nederland bestaat er de keuze om zelf een HACCP-plan op te stellen voor je horecazaak, maar je kunt ook een kant-en-klaar HACCP-plan bestellen dat men de Hygiënecode noemt. Kies je ervoor om zelf een voedselveiligheidsplan op te stellen, dan moet deze wel voldoen aan de criteria van de HACCP-systematiek. Het is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die controleert op de aanwezigheid en naleving van het HACCP-plan.

Kortom, er komt dus nogal wat om de hoek kijken bij het starten en uitbaten van een foodtruck. Toch zijn dit geen onoverkomelijke zaken. Als je echt je zinnen gezet hebt op de verkoop van voedsel vanuit een foodtruck, dan ben je ook bereid om deze hordes te nemen. Vervolgens is het aan jou om je waarde te bewijzen en een geliefde verkoper van lekkere maaltijden of snacks te worden met je eigen foodtruck!

Related posts

Flyers: het juiste ontwerp voor jouw bedrijf

Danny

Het belang van het juiste licht geldt ook op de werkvloer

Dion

Hoe kun je op de langere termijn een faillissement voorkomen?

Dion

Leave a Comment