Image default
Personeel

Heeft hybride werken de toekomst?

Thuis werken is ‘het nieuwe werken’. Dat werd een aantal jaar geleden al beweerd. Daarom kwamen er ook steeds meer flexwerkplekken: werkgever gingen steeds vaker thuiswerken deels toestaan, en als wisselgeld waren niet alle werkplekken meer gebonden aan één medewerker. Die afwisseling tussen thuis werken en op kantoor werken werkte voor veel mensen wel. Sommige dingen konden gewoon thuis, en op het werk handelde je de zaken af die alleen daar konden. En toen kwam corona. Het vraagstuk dat we hier bespreken, is of dat tot een nieuwe manier van werken gaat leiden die men ‘hybride werken’ noemt.

Coronatijd en werken op afstand

Toen thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen de norm werd, raakten veel mensen een beetje in paniek. Dat werkt toch niet, alles van huis uit moeten doen? Hoe kunnen we dan overleggen en gegevens uitwisselen? Hoe komen we bij de bestanden en applicaties die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen? Maar als de nood aan de man, komt creativiteit en doorzettingsvermogen omhoog die voor oplossingen kan zorgen. Zo kwamen mensen er gaandeweg achter dat er eigenlijk best veel mogelijk is van huis uit, en dat het ook fijn is dat je de reistijd niet meer hebt als je van huis uit werkt. Maar natuurlijk bleven er nog wel haken en ogen aan zitten. Toch is het niet waarschijnlijk dat mensen staan te springen om na de coronacrisis weer fulltime op het te verschijnen. Men heeft nu geproefd van de vrijheid en mogelijkheden van het thuiswerken.

Hybride werken

Toch hechten we ook waarde aan contact met onze collega’s. Niet alleen vanuit sociaal perspectief, maar ook omdat overleggen en brainstormen soms effectiever kan zijn en meer vruchten afwerpt als je echt samen kunt komen. Dan kan er immers een bepaalde energie ontstaan die iets kan opleveren, terwijl datzelfde via Teams of Zoom niet altijd even soepel gaat. Daarnaast zijn er soms ook taken die je in opperste concentratie wilt kunnen uitvoeren, en dat kan thuis niet altijd. De behoefte en mogelijkheid om toch nog naar het werk te kunnen voor bepaalde zaken terwijl je ook goeddeels vanuit huis werkt, is dat zogenaamde hybride werken.

Werk als ontmoetingsplek

Wat hybride werken concreet inhoudt voor de werkomgeving, is dat het werk minder een plek wordt waar je je werk komt doen en meer een ontmoetingsplek voor collega’s wordt. Of voor medewerkers en klanten. Dat is een hele cultuuromslag, maar wel een die vele voordelen met zich mee kan brengen. De reistijd en de reiskosten gaan fors omlaag als medewerkers niet dagelijks naar kantoor hoeven te komen. Mensen houden meer tijd over om een beter balans tussen werk en privé te creëren, waardoor ze zich ook minder snel ziek melden als gevolg van ziekte of stress. En er is minder kantoorruimte nodig, omdat er minder werkplekken hoeven te zijn. Dat zijn voordelen voor zowel de werknemer als de ondernemer.

Het nieuwe kantoor

Die voordelen komen echter niet gratis tot stand. Hoewel ze op de langere termijn tot besparingen gaan leiden, moet er eerst geïnvesteerd worden. In het ‘nieuwe kantoor’, om te beginnen. Dat moet ingericht gaan worden op de nieuwe behoeftes, zodat het optimale ondersteuning biedt als creatieve en productieve ontmoetingsplek. Daar zullen fysieke ingrepen voor nodig zijn om dat de faciliteren. Ook de details, zoals de akoestiek van ruimtes, doen ertoe daarbij. Het kantoor moet inspiratie geven en creativiteit opleveren, in plaats van obstakels opwerpen. Ook moeten er toegewijde concentratiewerkplekken en ruimtes voor ontmoetingen met en presentaties voor klanten komen.

Volwaardige thuiswerkplek

Maar niet op kantoor zelf zijn investeringen noodzakelijk. Als werknemers definitief goeddeels thuis gaan werken, dan heb je als werkgever de plicht om volgens de geldende Arbonormen te zorgen voor een ergonomisch verantwoordelijke werkplek. Maar daarnaast moeten de digitale voorzieningen afgestemd worden op het thuiswerken. Werknemers moeten bij de applicaties en data van het bedrijf kunnen en zo goed mogelijk op afstand met elkaar kunnen communiceren. Aan jou als ondernemer de schone taak om ervoor te zorgen dat deze zaken in orde komen.

Het vergt dus wel een omschakeling, maar het is een omschakeling die onvermijdelijk lijkt. Niemand heeft de ochtendspits gemist het afgelopen jaar, dus waarom zouden we er weer aan willen deelnemen nu we weten dat het ook anders kan?

Related posts

Personeel screenen: waar op te letten

Danny

Wat moeten werkgevers weten over langdurig ziekteverzuim?

Danny Bijl

Makelaar worden? Vijf praktische zaken die je moet weten!

Danny

Leave a Comment