Image default
Personeel

Help, mijn werknemer wil niet op vakantie!

Iedere medewerker bouwt het recht op vakantieuren op voor ieder uur dat hij werkt. Het wettelijk aantal vrije dagen per jaar dat een medewerker opbouwt is vier keer het aantal werkuren per week. Daarnaast kán een medewerker ook bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen wanneer de werkgevermeer vakantiedagen aanbiedt dan het wettelijke minimum. Dat is afhankelijk van de afspraken die hieromtrent vastgelegd zijn in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Intrekken van vakantie door de werkgever is met goede reden mogelijk, maar als een werknemer geen vakantiedagen opneemt, kun je hem er dan toe verplichten om zijn opgebouwde uren op te maken?

Medewerkers verplichten uren op te nemen kan niet

We kunnen er kort over zijn: als werkgever mag jij medewerkers niet zomaar verplichten om vakantiedagen op te nemen. Is er minder werk te doen dan er manuren zijn, dan kun je medewerkers wel verzoeken om vakantie op te nemen, maar een medewerker hoeft daar niet mee akkoord te gaan. Dat kan leiden tot een situatie dat je uren blijft doorbetalen als ware het gewerkte uren, terwijl de medewerker in kwestie mogelijk niets om handen heeft. Helaas is dit jouw verantwoordelijkheid als werkgever en is de werknemer jou niets meer verplicht dan beschikbaar zijn voor werk. Vooral in coronatijd is dit een vrij dodelijke zaak die menig onderneming al de kop gekost heeft. We kunnen alleen maar hopen dat men in Den Haag daar een les uit trekt en met een voorstel komt om onder bepaalde omstandigheden de werkgever toch wat meer rechten te geven.

Opnemen vrije uren voor lange periode

Een werknemer die vakantiedagen opspaart, kan deze (voor een aanzienlijk deel) in één keer achter elkaar willen opnemen voor een sabbatical of bij ontslag. Daarmee word jij als werkgever geconfronteerd met een lege werkplek voor een onvoorzien lange periode. Daarom zijn er gronden om een dergelijk verzoek tot opname van vrij uren af te wijzen. Wanneer in de arbeidsovereenkomst of de CAO staat dat een werknemer in een bepaalde periode niet weg mag zijn en deze periode maakt wel onderdeel uit van de aanvraag, dan is dit een terecht grond om de aanvraag te weigeren. Ook bij gewichtige redenen of een zwaarwegend bedrijfsbelang waarbij vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering kan leiden, kun je als werkgever het verzoek weigeren. Mits je de werknemer wel toestaat om op een ander moment vrij te nemen, tenminste, want logischerwijs moet een werknemer wel de kans krijgen om zijn vrije uren op te nemen.

Verplicht vakantie volgens CAO of arbeidsovereenkomst

Een afspraak in een CAO of arbeidsovereenkomst kan er ook voor zorgen dat een werknemer in een bepaalde periode juist wel een verplichte vakantie door de werkgever krijg opgelegd. Laten we het onderwijs als voorbeeld nemen: tijdens de zomervakantie is er geen werk, dus wordt het personeel geacht dan vakantie te hebben. Dit is natuurlijk niet iets wat met terugwerkende kracht geregeld kan worden, maar het kan wel van belang zijn bij toekomstige arbeidsovereenkomsten. Daar kun je dan in verwerken dat je medewerker in een bepaalde periode geacht wordt vakantie op te nemen. Dan sta je als werkgever ook in je recht.

Vakantiedagen inhouden bij ziekte

Een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie en daardoor niet in staat is op vakantie te gaan of andere zaken te ondernemen, mag zich ziekmelden en krijgt dan alsnog de opgenomen vakantieuren terug. Als werkgever mag je tijdens ziekte van een werknemer niet zonder mondelinge of schriftelijke toestemming vakantiedagen inhouden. Tenzij dit wél is opgenomen in de CAO, de arbeidsovereenkomst of duidelijk is uit het bedrijfsreglement.

Vervaltermijn van vakantiedagen

Gelukkig is het zo dat wettelijke vakantiedagen niet onbeperkt houdbaar zijn. Je werknemer is verplicht om deze binnen zes maanden na het opbouwjaar op te nemen, want daarna vervallen deze vrije dagen van de werknemer. Uren die je werknemer in 2020 opbouwt, moeten dus voor 1 juli 2020 opgenomen worden. Wel is het zo dat deze termijn niet geldt in het geval dat een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte. Het kan ook dat in de CAO of de arbeidsovereenkomst een ruimere vervaltermijn is vastgelegd. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen ook weer andere regels gelden. Ook dit is dan opgenomen in de CAO of de arbeidsovereenkomst.

Related posts

6 tips voor het aanschaffen van de juiste werkkleding

Danny Bijl

Portofoons: ideale communicatiemiddelen in een magazijn of in de bouw

Danny

Vergroot je zelfvertrouwen op werk

Dagmar

Leave a Comment