Image default
Nieuws Ondernemen

Het probleem van een krimpregio

Hoewel Nederland een dichtbevolkt land is, is dat niet in iedere regio van het land hetzelfde. Logisch natuurlijk maar dat heeft wel gevolgen voor o.a. de lokale economie. Bedrijven trekken weg richting de Randstad en daarmee vertrekt ook veel werkgelegenheid. Om dan met de gehele bevolking mee te verhuizen is natuurlijk niet de oplossing. Maar wat dan wel? Denk bijvoorbeeld aan de krimpregio’s provincie Groningen of de Achterhoek.

In het nieuws: Krimpregio de Achterhoek

“Werk zoeken kan lastig zijn. Helemaal wanneer je in een regio woont waarin het aantal inwoners daalt, de bevolking vergrijst en voorzieningen verdwijnen. De Achterhoek is zo’n krimpregio. In de gemeente Oude IJsselstreek, waartoe Ulft behoort, nam het aantal inwoners in 2016 ondanks de komst van vluchtelingen af.” Dit is te lezen in het artikel op de website van de NRC. Verder vertelt het artikel over de situatie en de bemoeienis van bijvoorbeeld de kerk om mensen weer aan het werk te krijgen.

De oorzaak van de krimp

Het grootste probleem van de verschillende krimpregio’s is dat de bevolking vergrijst. Dit komt door een aantal oorzaken:

  • Mensen trekken naar de andere regio’s;
  • Er worden minder mensen geboren;
  • Bedrijven vestigen zich vaker in de meer welvarende regio’s;
  • Aangrenzende regio’s bieden meer werkgelegenheid.

Zoals je zult begrijpen versterkt het ene fenomeen het andere. Als steeds meer mensen wegtrekken, neemt het aantal startende bedrijven af. Daarnaast neemt de vraag naar producten en diensten af in de regio, waardoor bestaande bedrijven gaan verhuizen.

Overheid grijpt in

Er wordt door de overheid van alles georganiseerd om krimp te voorkomen. De lokale overheid is niet gebaat bij krimp. Er wordt geïnvesteerd in woongebieden om het wonen aantrekkelijker te maken. Rijtjeshuizen worden vervangen voor vrijstaande huizen. Lege bedrijfsterreinen worden parken. Door de gunstige huizenprijzen is het aantrekkelijk om er te gaan wonen. Maar als het aantal voorzieningen afneemt, wordt het wonen nog steeds niet heel aantrekkelijk.

Samen oplossen

De overheid alleen redt het niet. De bevolking zelf kan niet veel doen. Ondernemers die afhankelijk zijn van de consumenten zien met lede ogen de omzet afnemen. Wat we wel kunnen doen is krimpregio’s weer aantrekkelijk maken voor grote bedrijven. De overheid kan de infrastructuur optimaliseren. Ondernemers moeten gezamenlijk de krimp tegengaan. Het beste is om met elkaar stimuleren om het werk in de regio te houden. Maak het aantrekkelijk voor het personeel om in de regio te komen werken. Als vanzelf gaan ze er ook wonen. Als de bedrijven onderling daarbij de consumenten leveranciers steunen, wordt het wonen extra aantrekkelijk. Daarnaast is het belangrijk om te gaan lobbyen bij grote ondernemingen om de productie van onderdelen naar de krimpregio’s te brengen. Bedrijven die minder afhankelijk zijn van de locatie kunnen hun kantoor hier vestigen. De huisvestingskosten zijn laag en het aanbod op de arbeidsmarkt is groot.

Bovenstaande aanpak vereist dus de inzet van de overheid, lokale bedrijven maar ook bedrijven van buiten de regio. Veel ondernemers zijn graag zelfstandig en zijn niet te open over hun werk. Maar door open te zijn naar andere ondernemers ontstaan vanzelf kansen.

Related posts

Drone zakelijk gebruiken: dit moet je weten

Danny

Thuiswerken: ook na corona blijven we thuis

Danny Bijl

Commerciële keerzijde van deeleconomie

Danny

Leave a Comment