Image default
Ondernemen

Hoe ga je als ondernemer om met tegenslag?

We hebben allemaal wel eens te maken met tegenslagen in het leven. Omgaan met tegenslag kunnen we daarom allemaal wel. Maar als ondernemer vertalen tegenslagen zich vaak in financiële problemen met verregaande consequenties. Dan moet je het hoofd boven water zien te houden. Hoe ga je om met tegenslagen die je als ondernemer te verwerken kunt krijgen? We bespreken het hier.

Onzekerheid hoort bij ondernemen

Onzekerheid hoort bij het ondernemen, evenals het omgaan met tegenslagen op het werk. Je gaat risico’s aan om iets van de grond te krijgen, maar ook als het van de grond is kan er nog van alles gebeuren. Dat is de uitdaging die je willens en wetens aangaat. Slaan jouw producten of diensten wel aan? Kun je je klanten wel behouden? Deze onzekerheden zorgen ervoor dat je altijd je beste beentje voor moet blijven zetten. Daar heb je een bepaalde energie voor nodig die geboren ondernemers hebben. Kies je voor het ondernemerschap, dan moet je ook bereid zijn om continue je best voor te blijven doen. Een halfslachtige ondernemer faalt nu eenmaal sneller.

Jouw product of dienst verdient optimale marketing

Je zet een product of dienst in de markt omdat je erin gelooft. Je gelooft erin omdat je denkt dat het van waarde kan zijn voor anderen. Dat geloof hoeft niet te verdwijnen als je er niet meteen in slaagt om klanten te vinden. Geef het daarom niet zomaar op, want je hebt iets in handen wat het verkopen waard is. Verbeter je marketing. Schakel daar professionals voor in die precies weten hoe ze jouw product of dienst aan de man kunnen brengen. Dat is een investering, maar als je product inmiddels een publiek bereikt heeft, kan het daarna steeds meer zichzelf gaan verkopen. Jouw publiek kan immers ambassadeur zijn voor jouw product of dienst en ervoor zorgen dat jouw bereik vergroot wordt. Het moeilijkste heb je dan al voor elkaar: het vinden van je eerste klanten.

Wanbetalers liever kwijt dan rijk

Een andere tegenslag die je kan overkomen, is dat je gewerkt hebt voor een klant en deze maar niet wil betalen. Sommige zijn zelfs zo brutaal dat ze na de levering van diensten nog met je willen onderhandelen over de prijs. Dat is erg vervelend, want je wilt ook je klant niet kwijtraken. Maar klanten die niet over de brug komen, bieden je ook weinig perspectief voor de toekomst. Daarom kun je je er beter hard voor maken om de openstaande rekeningen betaald te krijgen om eventuele financiële problemen op de korte termijn te voorkomen. Zonder korte termijn is er immers ook geen zicht op de lange termijn. Je kunt een incassobureau inzetten om toch je geld te krijgen. Het is ook mogelijk om je openstaande factuur te verkopen aan een bedrijf dat vervolgens zelf achter de klant aangaat. In beide gevallen hou je er wat minder aan over dan de bedoeling was, maar dat is beter dan helemaal niets innen.

Moeilijke keuzes durven maken

Hoe vervelend het soms ook is, bij ondernemen hoort het maken van zware keuzes. Soms is reorganiseren nodig om financieel gezond verder te kunnen. Net zoals de economie, kunnen de prestaties van je bedrijf op en neer gaan. Hoe hard het ook is, medewerkers waar geen werk of geld voor is, moeten niet als een blok aan je been blijven hangen. Als het nodig is om van iemand afscheid te nemen om je bedrijf overeind te houden, dat moet je die beslissing wel nemen. Hetzelfde is van toepassing op onderdelen van de inventaris en soms zelfs producten of diensten. Dat wat niet werkt, alleen maar geld kost of meer geld kost dan het bedrijf kan opbrengen, moet verdwijnen in het belang van het bedrijf.

Krijg je alleen maar tegenslagen te verwerken? Dan kan positief blijven bij tegenslag erg moeilijk worden. Tegenslagen overwinnen kan alleen als er hoop aan de horizon gloort. Kom je tot de conclusie dat er echt geen perspectief meer is en je alles al geprobeerd hebt, dan is het tijd om het allervervelendste besluit te nemen: er is geen toekomst voor je onderneming, en daarom kun je er maar beter mee stoppen. Helaas is de markt hard. Niet alles kan een succesverhaal worden, ook niet als je er alles aan doet om dat wel te forceren.

Related posts

Belangrijkste veranderingen in het nieuwe regeerakkoord voor ondermemers

Mathijs

2017: Het jaar van de e-facturatie

Danny

Stemmen als ondernemer, wordt jouw belang behartigt?

Mathijs

Leave a Comment