Image default
Personeel

Hoe ga je om met werknemers met betalingsproblemen en schulden?

Eén op de drie huishoudens in Nederland heeft moeite met het betalen van de rekeningen. Bijna acht procent van de Nederlandse huishoudens heeft zelfs te maken met grote schulden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit valt ook te concluderen dat huishoudens met schulden niet exclusief gezinnen zijn die van een uitkering moeten leven. Sterker nog, bijna de helft van de huishoudens met geregistreerde schulden heeft ‘gewoon’ een kostwinner met een baan. Met andere woorden: onder jouw personeel kunnen ook mensen zitten die moeite hebben met het betalen van rekeningen en met schulden te maken hebben. Deze zogenaamde ‘financiële stress’ kan van invloed zijn op de prestaties van een werknemer. Met andere woorden, als jouw medewerker financiële stress heeft, is dat ook van invloed op jou als werkgever. Wat moet je daarmee?

Signaleren van financiële stress

Het signaleren van (het ontstaan van) financiële stress is in bepaalde gevallen niet heel moeilijk, want problematische schulden staan nooit op zichzelf. Er gaan tegenslagen aan vooraf. Zulke tegenslagen kunnen ook op het werk doorschijnen. Denk bijvoorbeeld aan ernstige ziekte of situaties zoals een echtscheiding. Helaas proberen velen de financiële stress in deze situaties op te lossen door nieuwe leningen af te sluiten. Daardoor worden de problemen alleen maar groter en kan er een moment komen dat de deurwaarder op de stoep staat. Op dat moment is de kans groot dat je als werkgever op de hoogte raakt van de financiële problemen van je werknemers, want de deurwaarder kan beslag leggen op het loon en dit direct aan jou als werkgever melden.

Ook het probleem van de werkgever

Op het moment dat er beslag gelegd wordt op het loon van de werknemer, is het eigenlijk al te laat om de werknemer een helpende hand te bieden, omdat de schulden dan al te groot zijn. Dat terwijl je als werkgever al in een eerder stadium zou kunnen helpen om de opbouw van hoge schulden te voorkomen. Dat is ook in je eigen belang, want financiële stress is van grote invloed op de prestaties van de werknemer. Omdat de stress hoog kan oplopen, gaat dat ten koste van de mentale én lichamelijke gezondheid van een mens. De werknemer wordt hierdoor minder productief, voelt zich minder betrokken en meldt zich vaker ziek of valt zelfs helemaal uit. Zo zijn de schulden van een werknemer dus ook het probleem van de werkgever. Let dus goed op deze signalen en maak het probleem bespreekbaar. Daarvoor moet wel een taboe doorbroken worden. Mensen praten immers niet graag over hun financiën, zeker als het slecht gaat. Dan komt er schaamte om de hoek kijken. Het is dus van belang om een veilige omgeving te creëren om over financiële problemen te kunnen praten.

Meedenken

Er zijn verschillende manieren waarop je vanuit goed werkgeverschap een medewerker met financiële problemen de helpende hand kunt bieden. De eerste oplossing om uit te proberen, is om te kijken of het zinnig kan zijn een voorschot op het salaris te geven, zodat betaalachterstanden zo snel mogelijk ongedaan gemaakt kunnen worden. Dit lost echter niet het structurele probleem van te veel rekeningen en te weinig inkomsten op. Biedt het inderdaad onvoldoende uitkomst om loon vooruit te betalen, dan kun je overwegen of er mogelijkheden zijn om het salaris (tijdelijk) te verhogen of meer werkuren aan te bieden, zodat de werknemer meer inkomsten kan genereren. Dat lijkt niet in je eigen voordeel te zijn, maar als je op deze manier de financiële stress van je medewerker kunt helpen oplossen, lever je daarmee uiteindelijk een belangrijke bijdrage aan een toekomst waarin je werknemer minder stress ervaart en daardoor op het werk weer beter gaat presteren. Kijk wel samen goed naar de gevolgen van het verhogen van de inkomsten van de werknemer. Het kan namelijk dat er problemen ontstaan met toeslagen of de Belastingdienst dusdanig veel extra inhoudt dat het netto weinig tot niets oplevert.

Momenteel krijgen steeds meer mensen te maken met financiële stress. Dat komt door de hoge inflatie en de hoge prijzen voor gas en brandstof. Men kan minder met zijn geld, waardoor eerder betalingsproblemen ontstaan. Daarom is het vooral nu belangrijk om alert te zijn op financiële stress bij werknemers, zodat je kunt meehelpen om erger te voorkomen.

Related posts

Een goede werkhouding voor kantoor

Dagmar

Werkstress verminderen: 37 tips

Danny

Wat zijn opleidingen die met veiligheid te maken hebben?

Danny Bijl

Leave a Comment