Image default
Eigen bedrijf

Hoe kun je risico voor je onderneming afdekken?

Als ondernemer loop je risico’s die financiële gevolgen kunnen hebben. Het zo goed als mogelijk afdekken van deze risico’s is dan ook van groot belang. Als je een eigen bedrijf gaat starten zijn de risico’s misschien nog niet zo duidelijk. Daarom leggen we je hier uit hoe je als ondernemer dan wel zzp’er zoveel mogelijk risico’s voor een onderneming preventief kunt afdekken.

Kies de juiste rechtsvorm

Risico’s lopen met een eigen bedrijf is één ding, maar wat je natuurlijk écht niet wilt, is dat schulden op jouw als persoon te verhalen zijn. Daarom is het verstandig om de juiste rechtsvorm te kiezen voor je bedrijf om privé- en zakelijk vermogen te scheiden. Bij rechtsvormen als een eenmanszaak of vof is er geen rechtspersoonlijkheid en ben je zelf aansprakelijk voor schulden. Rechtsvormen waarbij er wel rechtspersoonlijkheid is zijn een bv of nv.

Goede algemene voorwaarden

Een goede manier om bepaalde risico’s af te dekken is door goede algemene voorwaarden op te stellen. Hierin leg je als ondernemer vast wat de rechten en plichten zijn van zowel het bedrijf en de klant. Het is niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen, maar het is verstandig om het wél te doen om geschillen te voorkomen of snel te kunnen oplossen. Zorg er wel voor dat je klant op de hoogte is van je algemene voorwaarden voordat je zaken doet. Je kunt als onderneming je algemene voorwaarden ook deponeren bij KVK of de Rechtbank.

Wat opnemen in de algemene voorwaarden?

Een aantal punten is verstandig om duidelijk te beschrijven in de algemene voorwaarden. Geef bijvoorbeeld aan of jouw offertes vrijblijvend zijn of niet, en wat de termijn voor aanvaarding is. Wanneer het denkbaar is dat er zaken getransporteerd moeten worden, leg dan goed vast wie voor de bijkomende kosten betaalt, wie de invoerrechten betaalt en door wie het transport verzekerd is. Neem voor zover mogelijk ook de levertijd op en wat er gebeurt als er door overmacht vertraging ontstaat. Uiteraard is het ook belangrijk om de betalingstermijn van je facturen te beschrijven, evenals de gevolgen wanneer er niet binnen deze termijn betaald wordt. Met dit in het achterhoofd kun je ook opnemen of het eigendom van geleverde goederen pas overgaat nadat de betaling is geschied. Neem als er sprake is van garantie ook de voorwaarden hiervan op.

Verzekeringen afsluiten

Als ondernemer ben je verplicht om bepaalde verzekeringen af te sluiten. Het gaat dan om een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). Dit is verplicht in het geval dat je een motorvoertuig gebruikt voor je bedrijf. Hiermee verzeker je dan je verkeersaansprakelijkheid. Bezit je een bedrijfspand, dan zal je hypotheekverstrekker – mits aanwezig – je verplichten een opstalverzekering af te sluiten voor schade door zaken als inbraak, brand en storm. Voor sommige beroepen is ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) of  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verplicht. Dit is een verplichting die kan worden opgelegd worden vanuit de overkoepelende beroepsorganisaties. Maar het kan ook dat een opdrachtgever of bemiddelingsbureau hierom vraagt. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen voor je klant van een beroepsfout, zoals een fout advies, ongeluk of een verkeerde berekening.

Aanvullende verzekeringen afsluiten

Naast de verplichte verzekeringen kun je nog aanvullende verzekeringen afsluiten om verdere risico’s te dekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), waarmee je je verzekert tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Opdrachtgevers verplichten deze verzekering steeds vaker. Als zelfstandige kun je hiervoor kiezen om gebruik te maken van een collectieve voorziening in de vorm van een schenkkring van ondernemers. Dit wordt crowdsurance genoemd. Dan heb je nog de bedrijfsschadeverzekering, die de schade dekt wanneer je bedrijfsvoering tot stilstand komt door bijvoorbeeld brand of wateroverlast. Een inventarisverzekering voegt hier nog schade door diefstal aan toe.

Aanvullende verzekeringen met betrekking tot klanten, personeel en levering

Er zijn nog meer aanvullende verzekering die je als bedrijf kunt afsluiten om je bedrijfsrisico’s af te dekken. Zo is de kredietverzekering, waarmee je het risico afdekt dat een buitenlands afnemer niet betaalt. Een transportverzekering dekt het risico dat ontstaat bij het vervoeren van goederen, zoals beschadigingen en kwijtgeraakt goederen. Voor juridische kosten in het geval van incassozaken, conflicten en ontslagzaken is er de rechtsbijstandverzekering. Heb je een compagnon, dan is een compagnonverzekering misschien ook verstandig. Met deze verzekering wordt bij het overlijden van een compagnon een bedrag uitgekeerd. Heb je personeel, dan is een verzuimverzekering geen overbodige luxe, want ziekteverzuim is een grote kostenpost waar geen prestatie tegenover staat. Deze verzekering dekt loondoorbetaling en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding.

Related posts

Waarom goede medewerkers stoppen

Mathijs

Kantoor verbouwen? Hier moet je aan denken

Danny Bijl

Mokken bedrukken, een persoonlijk relatiegeschenk

Danny Bijl

Leave a Comment