Image default
Carrière Personeel

Hoe we het tekort aan personeel kunnen terugdringen

Vrijwel iedereen is er wel van op de hoogte. Het tekort aan personeel. Wereldwijd is dit een probleem aan het worden. In Nederland kennen we ook een schrijnend tekort aan personeel. Maar hoe kunnen we het tekort aan personeel terugdringen? Het is niet een probleem wat op korte termijn op te lossen is. Maar we kunnen we stappen zetten. Waar kunnen we aan denken als we het over de nieuwe generatie hebben?

Tekort aan personeel

Het tekort aan personeel is het meest duidelijk in de zorg en techniek. Juist de praktische beroepen kennen een lage instroom vanuit het onderwijs. Terwijl de werkdruk alleen maar toeneemt en er steeds meer van iedere werknemer wordt verwacht. Bijkomende nadelig effect is dat de ‘oude garde’ steeds meer verdwijnt. Terwijl dit juist de mensen zijn die de nieuwe generatie veel kunnen leren.

Interne opleiding

Een oplossing die je als ondernemer zelf kunt aandragen is het intern opleiden van personeel. Wanneer jonge mensen door oude vaklui worden opgeleid, komt dat het niveau ten goede. Je hoeft vervolgens niet op zoek naar jongeren die al ervaring met het vak hebben. Daar kun je zelf voor zorgen door een goede interne opleiding. Wat veel belangrijker is dat je iemand vindt met de juiste mentaliteit.

Mentaliteit nieuwe generatie

Veel mensen zuchten nog wel eens over de manier van leven van jongeren. Als er gewerkt moet worden is er weinig motivatie. Om maar iets te noemen. Maar klagen is niet constructief. Ouders en scholen moeten de jongeren met de juiste mentaliteit ‘leveren’ aan de maatschappij. Wanneer jongeren op de werkvloer komen is het belangrijk dat zij zich aanpassen. Zij moeten leren inzien dat het werken je verder brengt.

Bemoeienis overheid

Hierin ligt misschien al wel een deel van de taak van de overheid. Maak ouders en scholen bewust van dit mentaliteitsprobleem. Als je een jongere succes wilt laten worden is het belangrijk dat hij/zij weet dat ervoor gewerkt moet worden. Investeer in je tijd door het op termijn beter te krijgen. Daarnaast zijn subsidies een goede stimulatie voor onderwijs en het bedrijfsleven. Als er per succesvol opleidingstraject een bedrag beschikbaar is, dan is het aantrekkelijk om hierin te investeren.

Prijs/kwaliteitverhouding

Net als met producten en diensten moet personeel een bepaalde prijs/kwaliteitverhouding hebben. Dit klinkt zakelijk, maar het draagt bij aan het oplossen van het tekort aan personeel. Medewerkers in opleiding moeten voor een lager bedrag in de markt worden gezet (uurtarief). Vervolgens gaat de verkoopwaarde omhoog naarmate de medewerker meer ervaring en kennis krijgt. Doe dit ook bij de medewerkers salaris om hem/haar te motiveren.

Balans salaris en niveau

Als we onze jongeren wat mee willen geven is het dat werken loont. Al begin je met een laag uurloon, dit zal stijgen naarmate je waardevoller wordt voor de onderneming. Dit betekent dus ook als iemand niet in staat is om verder groeien. Want je wordt ook waardevoller als je een langere periode hetzelfde werk doet. Als werkgever moet je dit verschil zien en ernaar handelen.

Alternatieven

Naast de nieuwe generatie zijn er ook nog altijd genoeg oudere medewerkers die werkloos zijn. Velen daarvan kunnen prima reïntegreren in het bedrijfsleven. Hebben ze niet de juiste ervaring, dan kun je ze misschien omscholen. Daarnaast zijn er ook initiatieven van ondernemers die mensen met een beperking aannemen.

Naast het aantrekkelijk maken van werken, is het van belang dat we jonge medewerkers goed begeleiden. Als ouder en/of school kun je alvast aan de mentaliteit te werken. Als overheid kun je scholen en bedrijven motiveren door subsidies. Betaal loon naar werken en onze jeugd wordt ook succesvol.

Related posts

Hoe zit het met vakantiedagen tijdens ziekte?

Mathijs

3 redenen om gebruik te maken van payrolling

Danny

7 tips om veiliger te werken in de bouw en industrie

Mathijs

Leave a Comment