Image default
Juridisch

Hoe werkt een VOG voor jezelf of sollicitanten aanvragen?

Eén van de zaken waar je in je werkende leven – zij het als werknemer of als werkgever – mee te maken kunt krijgen, is de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit document geldt als een vorm van screening die bepaalt of iemands verleden diegenen diskwalificeert voor een bepaalde functie. Hoe zit dat precies met die VOG, en hoe werkt het aanvragen ervan? We bespreken het in dit artikel.

Wat is eigenlijk een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Maar wat is nu precies een Verklaring Omtrent het Gedrag? Dit is een officieel document dat door de overheid opgesteld en afgegeven wordt op aanvraag. Die aanvraag is altijd in het kader van een bepaalde functie waarvoor iemand zich wil kwalificeren. Dan kan het zijn dat er in je verleden zaken zijn die aantonen dat je niet geschikt bent. Een VOG wordt dan ook enkel afgegeven als er op het strafblad van aanvrager wordt geen overtredingen te vinden zijn die relevant zijn voor het uitoefenen van de functie in kwestie. Zijn die er wel, dan wordt er geen VOG afgegeven door de hiervoor verantwoordelijke Dienst Justis, wat een onderdeel is van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wanneer is een VOG nodig?

Voor sommige sectoren en bepaalde functies waarin gewerkt met kinderen, kwetsbare groepen, vertrouwelijke informatie, financiële middelen, of belangrijke veiligheidskwesties is het wettelijk verplicht om een VOG te kunnen overleggen. Als iemand immers in het verleden een veroordeling heeft gehad voor bijvoorbeeld diefstal, fraude of gewelddadig of seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan kan dat diegene diskwalificeren voor de functie. Dit ter bescherming van anderen, omdat het dan onveilig geacht wordt om deze persoon deze functie te laten uitoefenen. Er wordt dan geen VOG afgegeven, waarmee duidelijk wordt dat diegene niet gekwalificeerd is. Als werkgever ben in bepaalde gevallen verplicht om een VOG te verlangen van sollicitanten, maar in andere gevallen kun je daar ook zelf voor kiezen.

Zzp’er en de VOG

Als zzp’er ben je uiteraard geen werknemer en ook geen werkgever, hoewel je welbeschouwd ook zou kunnen zeggen dat je het juist allebei wél bent. Wat je wel doet, is werken op opdracht. Als die opdracht werkzaamheden betreft die in het in de vorige alinea rijtje van ‘gevoelige’ functies vallen, moet ook jij een VOG kunnen overleggen om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren. De opdrachtgever moet je daar dan om vragen. Maar als je altijd bepaalde specifieke werkzaamheden uitvoert, kun je waarschijnlijk met één VOG meerdere opdrachten aannemen, omdat er dan weinig tot geen verschil zal zitten in het functieprofiel.

Hoe werkt een VOG voor jezelf of sollicitanten aanvragen?

Hoe werkt het aanvragen van een VOG?

Voor het aanvragen van een VOG, is een functieprofiel nodig. Er vindt immers toetsing plaats op basis van een bepaalde functie. Het is immers ook weer niet zo dat iedere aantekening op je strafblad betekent dat je geen VOG kunt krijgen. Je kunt een VOG op twee verschillende manieren aanvragen. Ten eerste is dat online via de website van Dienst Justis. Je bevestigt de aanvraag dan met je DigiD. In het geval van een sollicitant moet deze de aanvraag zelf bevestigen. Maar degene die onderwerp is van de beoordeling kan ook met een ingevuld aanvraagformulier en een geldig identiteitsbewijs naar de gemeente gaan. Een VOG aanvragen is niet gratis, en daarom bieden sommige werkgevers aan de kosten te vergoeden.

Het afgeven (of niet afgeven) van een VOG

Na het ontvangen van de aanvraag en het functieprofiel, voert de Dienst Justis de screening uit. Dit gebeurt door het strafblad van de aanvrager grondig te controleren op strafbare feiten die een risico vormen voor de functie waarvoor deze in aanmerking wil komen. Zoals gezegd betekent niet iedere aantekening op het strafblad dat er geen VOG afgegeven wordt. Dat hangt af van de relevantie, het tijdsverloop en de ernst van de feiten. Zijn er geen bezwaren? Dan ontvangt de aanvrager de schriftelijke verklaring binnen enkele weken per post. In het geval van een afwijzing ontvangt de aanvrager een brief met uitleg over de afwijzing. Deze kan dan daar nog binnen zes weken bezwaar tegen maken, met de optie om in beroep te gaan als het bezwaar wordt afgewezen.

Je kunt dus als werknemer, werkgever én als zzp’er te maken krijgen met noodzaak tot het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Als jij of je beoogd werknemer niets te verbergen heeft, zal dit ook geen groot probleem vormen. Calculeer echter altijd in dat het enkele weken duurt voordat je uitsluitsel krijgt en dus verder kunt. Daar kun je niets aan veranderen, dus moet je er rekening mee houden.

Related posts

Bedrijfsovername: waar moet je op letten?

Danny

Omgaan met phishing, praktische tips

Mathijs

Last van wanbetalers? Schakel een incassobureau in!

Danny

Leave a Comment