Image default
Uncategorized

Hoe werkt het wanneer je medewerker ziek wordt?

Het in dienst nemen van personeel is een grote stap om te maken als ondernemer. Er komen een hoop kosten en verplichtingen bij kijken. Je bent verplicht om mee te werken aan zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof, bijvoorbeeld. Maar de grootste nachtmerrie is een zieke werknemer. Hoe werkt het allemaal precies als jouw medewerker zich ziek meldt? We zetten het een en ander op een rijtje.

Loondoorbetalingsverplichting

We beginnen maar meteen met het vervelendste aspect, en dat is dat je als werkgever de verplichting hebt om zelf het loon van je zieke medewerker door te betalen. Deze verplichting heb je gedurende maximaal 104 weken; twee jaar lang dus. Gedurende de eerste 26 weken of half jaar moet je het volledige loon blijven uitbetalen. Daarna tot het einde van het eerste jaar moet je 90 procent doorbetalen, tenzij dit minder is dan het minimumloon. In het half jaar daarna betaal je 80 procent van het loon door, en in het laatste half jaar van je doorbetalingsverplichting 70 procent.

Andere verplichtingen

Niet alleen moet je loon doorbetalen, je bent als werkgever ook verplicht om een plan van aanpak te maken voor re-integratie bij een langdurige zieke medewerker. Dit is op grond van de Wet verbetering Poortwachter. Je geeft als je verwacht dat de medewerker in kwestie langer dat vier weken ziek gaat zijn zo binnen 4 dagen door aan je bedrijfsarts of arbo-arts dat deze medewerker ziek is. Deze maakt dan binnen zes weken een probleemanalyse, op basis waarvan jij met de medewerker samen een plan van aanpak maakt om de medewerker (op een aangepaste manier) weer aan het werk te krijgen.

Medewerker kan helemaal niet meer werken

Het kan ook zo zijn dat de bedrijfsarts verklaart dat de medewerker niet meer kan werken en niet meer beter wordt. Ook dan ben je als werkgever verplicht om gedurende twee jaar het loon door te betalen. De medewerker kan zelf een vervroegde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) aanvragen als blijkt dat hij of zij in de toekomst helemaal niet meer zal kunnen werken. Je verplichtingen inzake re-integratie vervallen in deze situatie.

UWV

Er zijn twee situaties waarin je bij ziekte van een medewerker een melding dient te maken bij het UWV. Heb je te maken met een medewerker die 42 weken ziek is, dan is dit het geval. Je maakt daarvoor gebruik van het werkgeversportaal van het UWV. Is je medewerker ziek als gevolg van haar zwangerschap, dan kun je contact opnemen met het UWV om een ziektewetuitkering aan te vragen.

Zieke medewerker houdt zich niet aan de regels

Over een ziekmelding kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over bereikbaarheid. Je kunt vastleggen dat een zieke medewerker in principe thuis moet blijven. Een consult bij de bedrijfsarts kan je verplicht stellen. Je kunt vastleggen dat salarisuitbetaling wordt stopgezet of opgeschort als de medewerker zich niet aan de regels houdt of zich niet constructief opstelt in het re-integratietraject. Deze regels moeten wel op voorhand al duidelijk zijn. Verder is het natuurlijk ook mogelijk dat je medewerker op andere manieren de regels overtreedt. Hij of zij kan zich ten onrechte ziek melden. Het is mogelijk dat je er bijvoorbeeld door middel van social media achter komt dat je ‘zieke’ medewerker naar een feestje is geweest. Je moet dan in gesprek gaan met deze persoon en hem of haar om uitleg vragen. Je kunt een waarschuwing geven. Dit moet je wel vastleggen.

Ziektewetuitkering

Er zijn situaties waarin jouw zieke werknemer aanspraak maakt op een ziektewetuitkering. Dit is het geval wanneer het dienstverband eindigt tijdens de ziekteperiode, het gaat om een oproepkracht of uitzendkracht die bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft, de persoon een WW-uitkering ontvangt en meer dan 13 weken ziek is, het gaat om een bijzonder dienstverband (bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer), hij of zij minder dan een maand geleden zijn of haar Ziektewet-verzekering heeft beëindigd of wanneer de medewerker in kwestie verzekerd is voor de Ziektewet. In deze gevallen moet ook vier dagen ziekteaangifte gedaan worden bij het UWV.

Verzuimverzekering

Het is mogelijk om je als ondernemer te verzekeren voor verzuim van je medewerkers. Zo kun je en verzuimverzekering met arbodienstverlening afsluiten. Dit kan financiële zekerheid bieden voor loondoorbetaling, verzuimbegeleiding bieden en budgetten bieden voor zowel re-integratie van zieke medewerkers als preventie van ziekteverzuim.

Related posts

Heb je personeel? Stel dan ook een vertrouwenspersoon aan!

Dion

Welke fouten moet je vermijden als je gaat pitchen voor je bedrijf?

Dion

Een overzicht van alle officiële vrije dagen in 2020

Dion

Leave a Comment