Image default
Juridisch

Iemand beschuldigt je van inbreuk op een octrooi, wat te doen?

Je hebt een fantastisch zakelijk idee en daarmee ga je aan de slag om geld te verdienen. Je boekt succes en alles gaat goed… totdat er plotseling een brief of je deurmat valt: iemand beschuldigt jou van het maken van inbreuk op een zijn of haar intellectueel eigendom, vastgelegd in een octrooi. Natuurlijk kun je niet overal van op de hoogte zijn en kan het je ook ontgaan zijn dat hetgeen jij doet veel overeenkomsten vertoont met iets waar een patent op bestaat. Maar onbewust of niet, er is een probleem waar je iets mee moet. Wat moet je doen wanneer iemand je beschuldigt van inbreuk op een octrooi?

Activiteiten staken

Beschuldigingen van inbreuk op een octrooi gaan zelden zonder juridische dreigementen. Naar alle waarschijnlijk word je gesommeerd om al je commerciële activiteiten die verband zouden houden met dit octrooi per direct te staken, omdat er anders een rechtszaak dreigt. Dit kan natuurlijk een groot probleem zijn voor jouw bedrijf, want het staken van je activiteiten betekent dat je inkomsten misloopt terwijl je wellicht wél personeel moet blijven doorbetalen. Ook kun je in de problemen komen met leveranciers waar je afspraken mee gemaakt en die wel gewoon betaald willen worden. Daarnaast is ook imagoschade een risico. Hoewel je hierbij meteen doembeelden van een faillissement kunt krijgen, is het toch verstandig om in eerste instantie gehoor te geven aan de oproep om je activiteiten te staken. Anders kun je geconfronteerd worden met boetes en een dure rechtszaak. Dit hoeft echter niet te betekenen dat je de activiteiten permanent moet staken.

Hulp inschakelen

Octrooien zijn gecompliceerde zaken vanuit juridisch perspectief. Daarom is het verstandig om een expert in te schakelen om je bij te staan in deze zaak. Hiervoor kun je het beste een octrooigemachtigde van een octrooibureau inzetten. Deze kan uitzoeken wat jouw positie is en of je inderdaad wel inbreuk maakt op een octrooi. Daarvoor buigt hij zich over het octrooi in kwestie. Wat is de beschermingsopvang van het octrooi? Is het wel zo omschreven dat jouw product daarbinnen valt? Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar het product én de werkwijze. Maar wat ook bekeken wordt door de octrooigemachtigde, is of het octrooi überhaupt nog geldig is. De rechter kan namelijk ook bepalen dat het octrooi ten onrechte verleend is en niet aan de gestelde eisen voldoet. In Nederland is het immers zo dat een octrooi zonder onderzoek verleend kan worden en vervolgens in een rechtszaak verworpen kan worden door een rechter.

Product aanpassen

Heb je pech, dan blijkt uit de inventarisatie die de octrooigemachtigde doet dat je inderdaad inbreuk maakt op een octrooi. Dat is erg vervelend, maar dat hoeft niet per se meteen het einde van je bedrijf te betekenen. Dankzij de inventarisatie is in kaart gebracht wat er precies beschermd wordt door middel van het octrooi. Dat biedt ook handvaten voor hoe je daaromheen kunt werken. Zo kun je jouw product zo aanpassen dat er geen inbreuk gemaakt wordt op het octrooi, maar nog steeds een rendabel product is.

Samenwerking

Natuurlijk is het ook mogelijk dat het aanpassen van je product niet tot de mogelijkheden hoort en geen oplossing vormt voor het redden van je bedrijf. Je kunt nog steeds proberen of het mogelijk is om tot een manier van samenwerking te komen met de eiser. Wellicht bezit je zelf ook intellectuele eigendomsrechten die je zou kunnen uitruilen als deze interessant zijn voor de andere partij. Ook kun je bespreken of het mogelijk is om licentie te nemen op het octrooi, zodat je tegen betaling het product kunt blijven aanbieden binnen het gebied waar het octrooi geldt. Het is namelijk ook nog eens zo dat octrooien beperkt zijn tot het gebied waarvoor ze aangevraagd zijn. Dat biedt ook perspectieven om jouw product te gaan verkopen in gebieden waar het octrooi niet geldt als het niet meer zou mogen in het octrooigebied.

Denken in oplossingen in plaats van problemen is dus belangrijk wanneer je geconfronteerd wordt met de beschuldiging dat je inbreuk maakt op iemand z’n octrooi. Wel is het zaak om de beschuldiging serieus te nemen en professionele hulp in te schakelen om de zaak uit te zoeken voor je. Dit kan waardevolle informatie opleveren waar je iets mee kunt.

Related posts

Last van wanbetalers? Schakel een incassobureau in!

Danny

Wat moeten werkgevers weten over langdurig ziekteverzuim?

Danny Bijl

De voor- en nadelen van een onderhoudscontract

Mathijs

Leave a Comment