Image default
Eigen bedrijf Ondernemer in beeld

Interview over Agile werken als kleine onderneming

In dit artikel behandelen we een interview over Agile werken dat is afgenomen bij Christiaan Kleczewski, mede-eigenaar bij adviesbureau Agile Scrum Group. Hij legt uit onder andere uit wat Agile werken is en welke impact Agile werken heeft op organisaties zowel nu als in de toekomst.

Zeg Christiaan, wat versta je onder Agile werken?

“Agile werken gaat over het omgaan met veranderingen in een snel veranderende wereld. Dit kan alleen wanneer je als individu een veranderingsgezinde mindset hebt. Agile werken betekent dan ook niets anders dan in een team van veranderingsgezinde mensen samen te werken aan het leveren van de meeste waarde voor klanten en gebruikers. Hierbij kunnen raamwerken als Scrum, Kanban en SAFE helpen om structuur te bieden aan het werk.”

Waarom wordt Agile werken steeds belangrijker voor organisaties?

“Als het afgelopen jaar, gedurende de coronacrisis, ons iets heeft geleerd dan is dat wel dat de wereld steeds sneller verandert. Om in deze veranderende wereld relevant te blijven is Agile werken en Agile zijn als organisatie welhaast noodzakelijk. Immers, wie zich niet aan de veranderingen aanpast, is gedoemd om achter te blijven.”

Hoe helpt Agile Scrum Group organisaties met Agile werken?

“Agile Scrum Group kijkt naar Agile als een middel en niet als een doel. Als een middel om wendbaar te zijn en te blijven, als een middel om meer en betere klantwaarde te leveren, als een middel om meer geluk te halen uit het werk. Dit houdt in dat wij op een pragmatische manier met het gedachtegoed en de diverse raamwerken en werkvormen omgaan.

Wij werken via het model van voordoen, samendoen, zelf doen, waarmee we op elk moment in de Agile ontwikkeling van een organisatie de juiste hulp kunnen bieden. Uiteindelijk willen wij dat organisaties zelf in staat zijn om het Agile werken binnen hun muren verder kunnen ontwikkelen.”

Geldt voor alle soorten organisaties dat Agile belangrijker wordt?

“Wat mij betreft geldt dat inderdaad voor alle soorten organisaties, profit, non-profit, MKB en grootbedrijf. Elke organisatie werkt voor klanten en gebruikers, elke organisatie heeft stakeholders die veranderende wensen en eisen hebben.”

Hoe kun je Agile werken (het beste) implementeren in een startende onderneming?

“Agile werken in een startende onderneming is enorm zinvol. Immers meerdere mensen vervullen meerdere rollen. Er zal nog geen sprake zijn van afdelingen of van een complexe bureaucratie. Samen met het hele team een duidelijke purpose voor de onderneming opstellen is dan de eerste actie. Wie zijn wij? Wat bieden wij? Waarom is onze onderneming zinvol.
Vervolgens kun je dan samen werken aan de teamwaarden, de werkafspraken en de rollen. Hiervandaan kun je dan samen gaan kijken naar welke Agile werkvorm het beste past. Is de onderneming sterk in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, kies dan voor Scrum, is de onderneming meer gericht op procesmatig werk, dan is Kanban waarschijnlijk het meest geschikt.

Een mooie tool om dit samen te ontdekken is het zogenaamde Teamcanvas. Een instrument dat ik overigens ook van harte aanraad voor bestaande teams in al langer draaiende organisaties.”

Hoe gaan we het tekort aan Agile Coaches oplossen?

“Wat mij betreft is het tekort aan Agile Coaches op te lossen door mensen binnen organisaties op te leiden. Door enthousiaste werknemers op te leiden en on-the-job te coachen door ervaren Agile Coaches van bijvoorbeeld Agile Scrum Group gaat het absoluut lukken om het tekort aan Agile Coaches weg te werken.”

Welke rol speelt Agile over 10 jaar binnen organisaties?

“Om het in goed Nederlands te zeggen, Agile is here to stay. De wereld verandert nog steeds en deze veranderingen gaan alleen maar sneller. Organisaties die Agile zijn en denken, zijn in staat om zo wendbaar te worden dat zij deze veranderingen niet alleen omarmen, maar ook (mede) teweegbrengen.”

Wil jij ook de stap zetten richten Agile werken? Trainings- en adviesbureau Agile Scrum Group is gespecialiseerd in het opleiden tot en begeleiden van Agile werken. Bij Agile Scrum Group is het ons doel om jou te leren zelfstandig slimmer te laten werken. Dat doen we door een techniek van ‘voordoen, samen doen, zelf doen’ te gebruiken.

Related posts

VOF oprichten: Wat moet je weten?

Mathijs

Is de bank de beste kredietregisseur voor je financiering?

Danny

Ondernemer in beeld: Myra Kokke

Danny

Leave a Comment