Image default
Eigen bedrijf Finance Financieel Geld Ondernemen

Is de bank de beste kredietregisseur voor je financiering?

Nu de economie weer aangetrokken is, willen ondernemers investeren in groei en uitbreiding. Veel ondernemers hebben hiervoor aanvullende financiering nodig. Behalve een bancaire financiering, zijn er veel verschillende financieringsvormen. Deze kun je combineren om in je financieringsbehoefte te voorzien. Een kredietregisseur kan je daarbij adviseren. Banken nemen deze rol graag op zich, maar zijn zij ook de beste partij hiervoor?

Het lijkt zo simpel: je klopt met je plan bij je bank aan en die kan je financieringsvraag beantwoorden. Maar in de praktijk zijn banken nog steeds terughoudend met het verstrekken van financiering, zeker wanneer het om nieuwe klanten gaat of om ondernemers in risicovolle sectoren zoals de detailhandel of horeca. Bovendien verlopen steeds vaker financieringsaanvragen via geautomatiseerde systemen die alleen toegespitst zijn op gestandaardiseerde producten. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid om verschillende financieringsvormen te combineren.

Gelijkwaardige risicospreiding bij gestapelde financiering

Wanneer bancaire financiering wordt aangevuld met kapitaal uit diverse bronnen, spreken we van ‘gestapelde financiering’. Dit is niet nieuw, maar wel steeds gebruikelijker. Steeds meer wordt de totale financieringssom met meerdere financieringsalternatieven gerealiseerd, bijvoorbeeld via crowdfunding, lease of kredietunies. Op die manier kunnen kredietpartijen de risico’s spreiden. Daarbij is het in jouw belang als kredietaanvrager dat dit zo gelijkwaardig mogelijk gebeurt. Een bank zal in de meeste gevallen ernaar streven zelf zo min mogelijk risico te dragen. Daarmee wordt het risico voor andere verstrekkers hoger.

Bank als kredietregisseur

Jouw bank als kredietregisseur heeft een belangrijk voordeel. Niet alleen heeft de bank veel kennis en expertise op het gebied van financieringen, jouw bank kent ook je financiële positie als klant. Gezien de relatie zal jouw eigen bank eerder geneigd zijn een aanvraag te honoreren. Er zit echter ook een keerzijde aan. Is de bank door de rol van én kredietverstrekker én kredietadviseur wel onafhankelijk?

Onafhankelijk adviseur

Een afhankelijk adviseur stelt jouw belangen voorop. Doordat hij niet aan een kredietverstrekker verbonden is, kan hij de beste kredietoplossing vormgeven op basis van jouw specifieke situatie en behoefte. Hij kan beoordelen of de gestelde rendementseisen van de bank of andere verstrekkers redelijk zijn en in verhouding staan tot het risico dat zij lopen. Bovendien kan een onafhankelijke financieel adviseur je ook ondersteunen bij het opstellen van een goed onderbouwd financieringsplan. Dat is primair noodzakelijk om een financieringsaanvraag te kunnen doen.

Meer informatie over financiering

ABAB Corporate Finance is gespecialiseerd in het financieren van ondernemingen. Zij kunnen je informeren over de verschillende financieringsvormen en je ondersteunen bij het gehele aanvraagtraject. Heb je behoefte aan een financiering en wil je meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met Jurgen Herremans, Corporate Finance adviseur, via e-mail of telefoonnummer 013 – 464 72 30.

Related posts

5 tips voor het kiezen van je bedrijfsnaam

Dion

Laat je onderneming excelleren met Lean Six Sigma

Scott van Ede

Vier factoren die bepalend zijn voor ‘Scaling Up’

Danny Bijl

Leave a Comment