Image default
Ondernemen

Kun je als zzp’er iemand aansprakelijk stellen voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval?

Het oplopen van letsel tijdens het uitvoeren van je werk is een risico dat in sommige werkgebieden op de loer licht. Het is niet voor niets dat er jaarlijks in Nederland nog vele bedrijfsongevallen plaatsvinden. De gevolgen van zo’n ongeval kunnen verstrekkend zijn. Het kan ertoe leiden dat iemand niet meer in staat is zijn werk volledig uit te voeren. Werknemers die op de werkvloer slachtoffer worden van een bedrijfsongeval waar bij de werkgever wat te verwijten valt, kunnen die werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade. Maar wat te doen als je als zzp’er slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering of Broodfonds

Een ding moet voorop gesteld worden: als zzp’er ben je zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van je eigen inkomsten. Als jij als zelfstandig ondernemer iets meemaakt dat er voor zorgt dat je je werk niet meer of niet volledig meer kunt uitvoeren, ben je in de meeste gevallen op jezelf aangewezen. Daarom is het zo belangrijk om hier preventief voorzieningen voor te treffen. Dat kan in de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het nadeel is echter dat deze erg duur zijn voor zelfstandig ondernemers. Daarom laten veel zzp’ers het erbij zitten, met alle mogelijke risico’s van dien. Vooral als je werk doet waarbij er bepaalde risico’s zijn, is het verstandig om toch voor die verzekering te gaan. Een alternatief is om je aan te sluiten bij een Broodfonds. Samen met een groepje andere ondernemers vorm je dan een soort poule waar ieder naar draagkracht maandelijks een bedrag in start. Daar bij arbeidsongeschiktheid met de goedkeuring van de andere ondernemers gedurende maximaal twee jaar een uitkomen uit gehaald worden naar rato van wat je ingebracht hebt.

Zorgplicht van een werkgever

Voor werkgevers geldt een zorgplicht ten opzichte van werknemers, dus ook voor jou als je personeel in dienst hebt. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om voor een veilige werkomgeving te zorgen en ervoor te zorgen dat werknemers volledig op de hoogte zijn van protocollen voor veilig werken en de risico’s die op de loer liggen. Hiervoor worden tegenwoordig vaan VCA-cursussen gegeven en gevolgd om bewustzijn te creëren en de juiste handelswijze te leren. Vindt er desalniettemin een bedrijfsongeval plaats waarbij de werkgever aantoonbaar niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan, dan kan deze aansprakelijk worden gesteld voor letselschade.

Zorgplicht van een opdrachtgever

Het moge duidelijk zijn: als je als zelfstandig ondernemer in je eigen werkomgeving slachtoffer wordt van een ongeval, heb je geen werkgever of opdrachtgever om aansprakelijk te stellen voor letselschade. Maar hoe zit het dan als je als zzp’er door een opdrachtgever wordt ingehuurd om op locatie je diensten te leveren? Sinds 2012 is het zo dat je in deze situatie mogelijk wél letselschade kunt claimen bij de opdrachtgever. De voorwaarde hiervoor is dat je werk uitvoert dat werknemers van de opdrachtgever ook hadden kunnen uitvoeren. Ook moet het natuurlijk zo zijn dat de opdrachtgever in dit geval niet naar behoren voor een veilige werkomgeving heeft gezorgd en daardoor niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Een uitzondering geldt uiteraard voor de gevallen waarin het ongeval te wijten is aan onverantwoordelijk gedrag van de zzp’er zelf.

Juridische ondersteuning

Het feit dat er een mogelijkheid bestaat om je opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor letselschade, wil niet zeggen dat dit een eenvoudige procedure met een zekere uitkomst is. Over de aansprakelijkheid zal discussie ontstaan en het onderhandelingen over een vergoeding kan vaak lang duren en bijzonder frustrerend zijn. Daarnaast is het natuurlijk ook geen prettige situatie om de confrontatie aan te moeten gaan met een opdrachtgever. Daarom is het zeer aan te raden om voor juridische ondersteuning te zorgen in de vorm van een letselschadejurist. Deze kan jou vertegenwoordigen in het hele proces en de opdrachtgever aansprakelijk stellen. Zo kun je jezelf een deel van de stress besparen en erop vertrouwen dat de vergoeding zo goed mogelijk is.

Dit alles neemt niet weg dat het vooral belangrijk is om een bedrijfsongeval koste wat kost te voorkomen. Het vangnet voor een zzp’er is zeer beperkt bij inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Zonder letselschadevergoeding en arbeidsongeschiktheidsverzekering, kun je uiteindelijk alleen maar terugvallen op een bijstandsuitkering. En dat is niet bepaald een vetpot.

Related posts

Personeel behouden begint bij jezelf

Mathijs

Voor- en nadelen zakelijk elektrisch rijden

Danny Bijl

De voordelen van offline zijn

Mathijs

Leave a Comment