Image default
Ondernemen

Marktonderzoek doen: waar moet je je in verdiepen?

Om te slagen met je bedrijf ben je afhankelijk van de markt waarin je je begeeft en de manier waarop je op die markt inspeelt. Om dat zo goed mogelijk te doen, moet je goed op de hoogte zijn van de markt. Dat kun je voor elkaar krijgen door marktonderzoek uit te voeren. We bespreken waarin je je moet verdiepen wanneer je marktonderzoek gaat doen.

Jouw branche

Ten eerste moet je je richten op de branche waarbinnen je wilt gaan ondernemen. Wie zijn de belangrijkste spelers in die branche en wat voor omzet weten zij te genereren? Zijn er regels waar je je aan te houden hebt als je binnen deze branche opereert? Hoeveel spelers zijn er om rekening mee te houden, en hoeveel succes hebben anderen die een poging wagen binnen de branche, of met andere woorden: hoeveel starters en stoppers zijn er in de branche? Uiteraard moet je je ook verdiepen in de ontwikkelingen en trends die spelen binnen de branche. Handige bronnen om te raadplegen zijn het Ondernemersplein, waar je informatie over relevante wet- en regelgeving kunt vinden, evenals gemiddelde omzetcijfers en brancheorganisaties. Raadpleeg de KVK Trendrapportage voor informatie over trends. Probeer wel tunnelvisie te voorkomen, want soms kunnen mensen uit andere branches juist waardevolle inzichten bieden.

De klanten

Niet onbelangrijk: wie zijn de klanten waarop je je gaat richten? Het is zaak om zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van je doelgroep, zodat je daar optimaal op kunt inspelen. Ten eerste is het van belang om te weten waar je potentiële klanten zich bevinden en wsat hun demografische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd en inkomen, zijn. Kijk ook of je kunt achterhalen welke hobby’s en dagelijkse bezigheden je doelgroep kenmerkt, zodat je daar op kunt inspelen. Onderzoek ook het traject dat een klant aflegt naar een aankoop en eventuele nazorg, de zogenaamde klantreis of customer journey. Probeer inzicht te krijgen in de oriëntatie- en keuzeprocessen die een consument doormaakt voordat hij daadwerkelijk jouw klant wordt.

Je concurrenten

Je krijgt zeker te maken met concurrentie, dus is het belangrijk om je concurrenten te kennen en van ze te leren. Het verkennen van je concurrenten en hun werkwijze kan voor waardevolle input zorgen die je kunt gebruiken voor je eigen bedrijfsvoering. Je kunt dingen overnemen uit hun werkwijze, of er juist van proberen af te wijken om in een andere behoefte te voorzien. Vraag ook eens offertes op bij potentiële concurrenten, want ook dat kan voor waardevolle input zorgen. Maar ook hun websites en sociale media kunnen veel waardevolle informatie opleveren. Gebruik de Locatiescan en de Bedrijventeller van de Kamer van Koophandel (KVK) om te zien hoeveel andere ondernemers in de buurt gevestigd zijn die voor concurrentie kunnen zorgen.

De fysieke omgeving

Als je een fysieke vestiging wilt openen voor je bedrijf, dan is locatie een belangrijk aspect. Voer een omgevingsanalyse uit waarin je kijkt naar de kansen en bedreigingen in de omgeving van je beoogde locatie. Zitten er concurrenten in de buurt? Kun je juist profiteren van clustering? Kijk daarnaast ook naar de bevolkingsopbouw in de omgeving. Zijn er veel jonge gezinnen of is de omgeving juist aan het vergrijzen? Informatie hierover kun je inwinnen bij het CBS en op de website van Funda kun je de bevolkingsopbouw zelfs per wijk zien.

Klanttevredenheidsonderzoek

Je kunt natuurlijk ook marktonderzoek doen terwijl je bedrijf al actief is om je strategieën te herijken. In dat geval is het slim om ook een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Hiervoor kun je een kwantitatief of een kwalitatief onderzoek doen. In het eerste geval vraag je zoveel mogelijk klanten om hun globale mening. Dat doe je bijvoorbeeld via een (online) enquête met gesloten vragen en keuzeopties. De uitdaging is daarbij om de juiste vragen te stellen en keuzeopties te bieden die ook echt aansluiten bij de behoeftes en beleving van je klanten. Bij een kwalitatief onderzoek stel je juist meer open vragen. Dat levert uitgebreidere en gedetailleerde feedback op. Dit doe je doorgaans bij een kleinere groep klanten.

Marktonderzoek kost tijd, energie en – zeker als je het uitbesteedt – ook geld. Maar het kan hele waardevolle informatie opleveren waarmee je je bedrijfsvoering kunt optimaliseren. Daarom is het verstandig om marktonderzoek te doen wanneer je je bedrijf opstart, maar het ook regelmatig te blijven herhalen.

Related posts

Eenmanszaak omzetten naar een bv – Alles wat je moet weten

Mathijs

Kantoor aantrekkelijk maken

Danny Bijl

Led verlichting verplicht voor bedrijven vanaf 1 juli 2020: wat moet je weten?

Danny Bijl

Leave a Comment