Image default
Personeel

Op welke wettelijke gronden mag je een werknemer ontslaan?

Leuk is anders, maar het kan gebeuren dat je reden ziet op een medewerker die je in loondienst hebt te ontslaan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het ontslagrecht is er ter bescherming van vooral de medewerker. Daarin staat dat een werknemer alleen mag worden ontslagen om geldige redenen die in de wet zijn vastgelegd. Er zijn verschillende redenen waarom een werkgever een werknemer zou kunnen ontslaan. We bespreken ze in dit artikel.

Disfunctioneren van de werknemer

Een reden waarom je als werkgever een werknemer zou willen ontslaan, is omdat hij of zij niet goed functioneert. Dat is een grote frustratie voor werkgevers, want aan een werknemer die niet functioneert heb je weinig, maar die kost natuurlijk wel geld. Gelukkig is het disfunctioneren van de we werknemer wel opgenomen in de wet als grond voor ontslag, maar dan gaat het wel om een situatie waarin een werknemer niet goed functioneert ondanks herhaalde pogingen om hem/haar te verbeteren.

Verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer

Een verstoorde arbeidsverhouding tussen jou als werkgever en je werknemer kan ook een wettelijke grond voor ontslag vormen, als er sprake is van een duurzaam verstoorde relatie waarbij een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk is. In zo’n geval kan je een ontslagprocedure opstarten op basis van de grond van “ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding”. Het is daarbij wel van belang dat je kunt aantonen dat je je voldoende hebt ingespannen om de problemen op te lossen en dat het ontslag de enige oplossing was. Als je als werkgever deze grond onvoldoende kan onderbouwen, kan het ontslag als onrechtmatig worden beschouwd en kan de werknemer hier tegen in verweer gaan.

Op welke wettelijke gronden mag je een werknemer ontslaan?

Ontslaan om bedrijfseconomische redenen

Bedrijfseconomische redenen kunnen ook een wettelijke grond voor ontslag vormen. Bijvoorbeeld wanneer het bedrijf in financiële problemen zit en er sprake is van een reorganisatie, faillissement, teruglopende omzet of veranderingen in de bedrijfsvoering. In zo’n geval kun je als werkgever een ontslagprocedure opstarten op basis van deze grond. Het is dan wel belangrijk dat je kunt aantonen dat er geen andere mogelijkheden waren dan het ontslag en dat er bijvoorbeeld geen herplaatsingsmogelijkheden waren binnen het bedrijf. Ook moet je het UWV of de kantonrechter om toestemming vragen voor het ontslag en daarbij de nodige documentatie en onderbouwing aanleveren.

Langdurige ziekte

Wanneer een werknemer gedurende een lange tijd ziek is en het niet mogelijk is om de werkzaamheden te hervatten binnen een redelijke termijn, is dat ook een wettelijke reden voor ontslag. In zo’n geval kun je als werkgever een ontslagprocedure opstarten, maar daarbij moet je wel voldoen aan strenge voorwaarden en zorgvuldigheidseisen. Zo moet er onder meer sprake zijn van langdurige ziekte waarbij de werknemer zijn werk niet meer kan uitvoeren en moet jij als werkgever hebben gekeken naar eventuele mogelijkheden tot re-integratie of herplaatsing van de medewerker. Daarnaast moet er overleg zijn geweest met de werknemer en moet er altijd eerst geprobeerd worden om tot een passende oplossing te komen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kun je als werkgever het UWV of de kantonrechter om toestemming vragen voor het ontslag.

Diefstal of fraude

Diefstal of fraude kan ook een wettelijke grond voor ontslag vormen, in het geval dat er sprake is van een ernstige schending van de integriteit of het vertrouwen van de werkgever. In zo’n geval kun je werkgever een ontslagprocedure opstarten, al moet je daarbij wel daadwerkelijk kunnen aantonen dat er sprake is van diefstal of fraude en dat dit ernstig genoeg is om het vertrouwen in de werknemer definitief te schaden. Je moet de werknemer eerst horen en de kans geven om zich te verdedigen alvorens het ontslag mag worden gegeven. Het ontslag moet ook snel na ontdekking van de diefstal of fraude worden gegeven en niet pas na verloop van tijd. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kun je de werknemer op staande voet ontslaan, zonder dat daarvoor toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig is.

Het is dus belangrijk om te weten dat je als werkgever niet zomaar een werknemer kan ontslaan. Het ontslag moet gebaseerd zijn op een wettelijke reden en de werkgever moet zich aan bepaalde procedures houden. Zo moet je bijvoorbeeld een goed dossier hebben opgebouwd en de werknemer in de gelegenheid stellen om zich te verbeteren voordat tot ontslag wordt overgegaan.

Related posts

De voordelen van webcare uitbesteden

Danny

6 tips om een burn-out te voorkomen

Danny

Hoe kun je het werkplezier van je werknemers vergroten?

Dion

Leave a Comment