Image default
Ondernemen Strategie

Overheid – lokale ondernemers inhuren

Omdat de overheid kampt met personeelsproblemen moeten er mensen worden ingehuurd. Over het algemeen wordt dit voornamelijk gedaan bij grote beursgenoteerde bedrijven. Voor grote projecten is daar niets mis mee. Maar het kan toch ook anders? Met name de lokale gemeenten zijn er bij gebaat als zij de lokale ondernemers inhuren.

Aanbesteding grote projecten

Decennialang is de overheid bezig geweest om allerlei afdelingen te privatiseren. Daaruit zijn grote bedrijven ontstaan die nog steeds de diensten aan de overheid leveren. Daarnaast zijn grote organisaties steeds op zoek naar contracten met de overheid. O.a. omdat dit voor een goede omzet zorgt. Als het gaat om het verbreden van een snelweg of het aanleggen van een nieuwe brug, is dat ook wel op zijn plaats. Beter dan alleen maar lokale ondernemers inhuren.

Werk van de lokale overheid

Toch is er ook veel werk waarvoor de lokale overheid zich prima zou redden met alleen lokale ondernemers. Je kunt hierbij denken aan plantsoenendienst, gebouwenbeheer, wegenbouw en dat soort zaken. Er komt zoveel bij kijken voor een gemeente. Niet alleen om alles fysiek bij te houden maar ook de organisatie van allerlei zaken. Zaken zoals ICT, opleiding van ambtenaren, advisering van bedrijfsvoering, etc. Door het inhuren van grote organisaties ontstaat worden al snel mensen van buiten de regio ingezet.

Lokale ondernemers inhuren

Een lokale overheid zoals een provincie en gemeente is gebaat bij een goede lokale economie. Wat draagt daar nog meer aan bij dan wanneer je zaken bij ondernemers uit de eigen gemeente inhuurt? In iedere regio zijn eenmanszaken en mkb’ers die goed zijn voor een groot deel van de werkzaamheden die de overheid moet organiseren. Je houdt het werk in de regio, erg belangrijk, met name in de zogenaamde krimpregio’s. Het zorgt voor werkgelegenheid waardoor er meer mensen komen werken en uiteindelijk wonen. Meer inwoners betekent meer behoefte aan andere ondernemingen die de consumentenmarkt bediend.

Organisatie niet uitbesteden

Een ander bekend gegeven is dat er bij de overheid al vrij snel wordt gekozen om ook de organisatie van werkzaamheden uit te besteden. Dit is geen probleem voor bedrijven die daarin zijn gespecialiseerd en de overheid daarin ontzorgen. Maar het gevolg is vaak dat zij zaken doen met grote leveranciers. Lokale ondernemers huren kan prima worden georganiseerd door de beschikbare ambtenaren. Met het oog op het personeelstekort is het gunstig als een ambtenaar met ervaring en organisatietalent, lokale ondernemers inhuurt. Het tekort aan ambtenaren is dan minder aanwezig en de lokale economie wordt gestimuleerd.

Uiteraard zal er altijd gekeken moeten worden naar schaalvergroting, risicodekking en een klein leveranciersbestand. Maar is de overheid niet beter af met sterke lokale economieën? Wellicht ligt daar de schone taak voor de overheid voor de komende periode.

Related posts

Het circulaire landschap van de meubelindustrie

Danny Bijl

Het nieuwe ondernemen versus de traditionele aanpak

Mathijs

3 operationele tips voor startende ondernemers die niet leuk zijn maar wel handig

Danny

Leave a Comment