Image default
Personeel Strategie

Personeelsproblemen bij de overheid

De Nederlandse overheid is het besturingsorgaan van ons land. Om alles te besturen zijn er mensen nodig. Veel mensen zelfs. Dit maakt de regering van een land een gecompliceerde onderneming. Al deze mensen in dienst van de overheid zijn werknemers met hun rechten en plichten. Maar net als bij iedere andere organisatie zijn er ook personeelsproblemen bij de overheid.

Personeelsproblemen bij de overheid

“Vergrijzing op de werkvloer, gebrek aan „specifieke deskundigheid”, een hoge werkdruk, een „overschot aan middelbaar administratief personeel”, een „slechte concurrentiepositie ten opzichte van de marktsector”. Een greep uit de vele observaties uit het woensdag verschenen Verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2016. De slotsom van dit overkoepelende rapport over het functioneren van het rijk is evident: de overheid kampt met immense personeelsproblemen.” Met deze woorden wordt het artikel van de NRC samengevat.

Het werk van de ambtenaren

De ambtenaren in dienst van de overheid zijn over de hele linie bezig met het leveren van één grote dienst. Namelijk het mogelijk maken voor iedere inwoner van Nederland om in een veilige omgeving gelukkig te kunnen wonen. Dit vertaalt zich naar allerlei taken zoals bijvoorbeeld het onderhouden van parken en plantsoenen. Maar ook het promoten van Nederlandse exportproducten in het buitenland. Wat voor werk ze ook doen, alles is in dienst van de Nederlandse bevolking.

Personeelsprobleem

Het artikel geeft meerdere oorzaken aan waarom er personeelsproblemen bij de overheid zijn. Met name de instroom van jonge ambtenaren met voldoende technische kennis is een probleem wat lastig te veranderen. Dat de verantwoordelijke bestuurder ook nog eens het onderzoek naar deze problematiek uitstelt naar 2018, helpt ook niet mee. De kans dat de personeelsproblemen bij de overheid binnen vijf jaar zijn opgelost is erg klein. Het is natuurlijk niet vreemd dat er gebrek aan technisch personeel is. Dit is in het bedrijfsleven niet anders.

Als overheid werk uitbesteden

Uiteraard wordt er door de overheid gebruik gemaakt van externe bedrijven voor het uitvoeren van allerlei taken. Veel (jonge) technische vakmensen worden tegenwoordig zzp’er. Waarom gaat de overheid hen niet inhuren? Net als in het bedrijfsleven is de kennis en ervaring van deze ondernemers onmisbaar. Combineer dat met de problematiek van de krimpregio’s en je stimuleert de lokale economie. I.p.v. aanbesteden bij grote bedrijven kan de overheid zich beter concentreren op het inhuren van lokale (kleine) ondernemers. De personeelsproblemen bij de overheid zijn ook nog eens minder. Juist de (oudere) beschikbare ambtenaren zijn prima in staat zijn om dit te organiseren.

Goede initiatieven kunnen ook de regering verder helpen. Net als bij een goede onderneming kunnen de personeelsproblemen bij de overheid worden opgelost. Dit kan door iedere werknemer in te zetten op het gebied waar hij goed in is. En de kennis en expertise die intern wordt gemist kan uitbesteed worden aan lokale ondernemers.

Related posts

De voordelen van VoIP

Mathijs

Werkomgeving optimaliseren: 7 tips

Mathijs

Onderhandelen over salaris – zo pak je het aan

Dagmar

Leave a Comment