Image default
Carrière Nieuws Personeel

Reorganisatie? 5 zaken waar je aan moet denken

Zoals in diverse media is te lezen, herstelt volgens het CPB dit jaar de economie en zal de koopkracht toenemen. We zijn echter nog steeds niet helemaal uit de crisis, en bedrijven in diverse branches hebben moeite het hoofd boven het water te houden. Daarom kan het ook in 2015 nog best betekenen dat er reorganisaties zullen plaatsvinden. Is dit ook bij jouw bedrijf het geval, houd dan in gedachten dat er vanwege de Wet Werk en Zekerheid per 1 januari en 1 juli enkele zaken gewijzigd zijn. Merlijngroep.nl bespreekt 5 zaken waarmee je rekening moet houden!

Medewerkers met een opzegverbod

Binnen een bedrijf kan het altijd voorkomen dat er mensen (langdurig) ziek zijn. Medewerkers voor wie een opzegverbod geldt (zoals zieke medewerkers), kunnen niet ontslagen worden tijdens een reorganisatie.

Procedure voor beëindiging van een contract

Eerder kon de beëindiging van een contract door een werkgever beëindigd worden via het UWV of de rechter. Dit is nu niet meer het geval, beëindiging dient verplicht via het UWV plaats te vinden.

Beëindiging van een tijdelijk contract

Tijdelijke contracten konden eerder schriftelijk of mondeling door een werkgever beëindigd worden. Nu is vastgesteld dat werkgevers de verplichting hebben het einde van tijdelijke (net zoals vaste) contracten schriftelijk te melden.

Betaling van transitievergoeding

Als een medewerker ontslagen wordt, dient er een transitievergoeding betaald te worden. Hiervan kan alleen worden afgeweken als er in de cao een andere voorziening is overeengekomen. Deze vergoeding is niet verplicht in het geval van een faillissement of surseance van de werkgever. Werkgevers en sociale partners kunnen buiten een cao alleen in een sociaal plan overeenkomen dat inzetbaarheids- en transitiekosten worden afgetrokken van de vergoeding.

Regelgeving voor MKB

Voor kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers geldt tot 1 januari 2020 een tijdelijke regeling, die inhoudt dat bij ontslag vanwege slechte financiële situatie een lagere transitievergoeding geldt.

Related posts

Jezelf blijven als ondernemer, 7 argumenten

Mathijs

De beste manier om de vakantie in te gaan

Mathijs

Is een ERD ook van belang voor een startende onderneming?

Danny Bijl

Leave a Comment