Image default
Financieel Nieuws

Sommige ondernemers mogen coronabelastingschuld in 7 in plaats van 5 jaar terugbetalen

Vanaf 1 oktober moeten ondernemers die een belastingschuld hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis begin met het aflossen van die schuld. Het uitstel van belastingbetaling was onderdeel van het coronasteunpakket, maar het was een tijdelijke maatregel en geen kwijtschelding. Als gevolg hebben zo’n 269.000 ondernemers nog een openstaande schuld van bij elkaar ruim 19 miljard euro bij de Belastingdienst van de 400.000 ondernemers die gebruik gemaakt heeft van het tijdelijk uitstel. Deze moet in principe in 5 jaar terugbetaald worden. Een deel van de ondernemers die gebruik heeft gemaakt van het belastinguitstel heeft de schuld al deels of volledig afbetaald, want het oorspronkelijke totaalbedrag bedroeg maar liefst 47 miljard euro. Voor een deel van de ondernemers die nog een schuld af te lossen hebben bestaat er echter de mogelijkheid om deze niet in vijf, maar in zeven jaar terug te betalen.

In de kern gezonde bedrijven

De ondernemers die aanmerking komen voor de regeling waarbij de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld verlengd wordt van 5 naar 7 jaar zijn in de kern gezonde ondernemingen die te maken hebben met een schuld van meer dan 10.000 euro. Om ervoor te zorgen dat deze in principe gezonde bedrijven niet aan de schuld ten onder hoeven te gaan, heeft het kabinet besloten om op deze manier te erkennen dat bij sommige mkb-bedrijven met belastingschulden de nood hoog is. Dat doet men op verzoek van de Tweede Kamer, die gevraagd heeft om deze mogelijk te onderzoeken.

Betaalpauze van drie maanden

Naast de verlenging van de terugbetalingstermijn, maakt het kabinet ook een betaalpauze mogelijk voor ondernemers die hun coronabelastingschuld aflossen. Zij kunnen eenmalig hun terugbetaling voor maximaal drie maanden pauzeren als het water aan de lippen staat. Daarnaast is het ook mogelijk om niet maandelijks een terugbetaling te doen, maar per kwartaal een deel van de schuld terug te betalen aan de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld prettig zijn voor bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden. Wel moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken om van de betaalpauze gebruik te kunnen maken.

Drie uitsluitingen

Het kabinet wil met de maatregelen ondernemingen helpen die financieel gezond zijn maar wel te maken hebben met tijdelijke aflossingsproblemen. Wel heeft het kabinet besloten om voorwaarden te stellen aan de verlenging. Hiermee wil men voorkomen dat ondernemingen die de verlenging niet nodig hebben er toch gebruik van gaan maken. Daarom komt een drietal groepen niet in aanmerking voor de extra verlenging van de betalingsregeling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bedrijven die wél gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan. Ook bedrijven die een hoge belastingschuld hebben opgebouwd, maar in de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt zijn uitgesloten. Dit omdat ze niet als gezonde ondernemingen worden beschouwd. Als laatste zijn ook bedrijven met een relatief lage openstaande belastingschuld van lager dan 10.000 euro uitgesloten van de extra verlenging.

Verzoek indienen

Als ondernemer moet je om gebruik te kunnen maken van de verlengingsregeling een verzoek daartoe indienen bij de Belastingdienst. Uit dat verzoek moet blijken dat je de schuld niet binnen vijf jaar kunt aflossen, maar dat wel binnen zeven jaar denkt te kunnen. De Belastingdienst voert een toets uit op basis van de door jou verstrekte gegevens. Let erop dat er bij een schuld vanaf 50.000 euro om meer onderbouwing gevraagd wordt dan bij een schuld van tussen 10.000 en 50.000 euro. Wel is het mogelijk om tijdens de hele looptijd van de betalingsregeling een verzoek tot verlenging van de betalingsregeling in te dienen.

Gevolgen voor de staatsbegroting

Voor de staat betekent de regeling uiteraard dat een deel van de openstaande schuld pas twee jaar later dan voorzien wordt afgelost. Men houdt er al langer rekening mee dat 30 procent van de totale schuld nooit terugbetaald gaat worden. De verlening van de betalingsregeling zou hier naar verwachting geen noemenswaardige invloed op gaan hebben, waardoor de gevolgen voor de begroting beperkt zouden moeten zijn.

Heb jij de economische gevolgen van de coronapandemie sterk gevoeld en van het uitstel van belastingbetaling gebruik gemaakt? Dan kan een het geruststellende gedachte zijn dat als de nood aan de man is het mogelijk kan zijn om langer te doen over het terugbetalen of even een betalingspauze in te gelasten.

Related posts

3 goede redenen om een incassobedrijf in te schakelen

Danny Bijl

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen overbodige luxe is

Dion

Last van wanbetalers? Schakel een incassobureau in!

Danny

Leave a Comment