Image default
Personeel

Technische banen met toekomstperspectief

Volop vacature civiele techniek

Als tegenhanger van de militaire techniek, zoals de genie, ontstond na verloop van jaren de civiele techniek. Een enorm breed vak dat veel technisch inzicht en oplossend denkvermogen vereist. Een paar honderd jaar geleden was het ontwerp en de uiteindelijke bouw van wegen, bruggen en kunstmatige waterwegen zoals kanalen nog de verantwoordelijkheid van de militaire genie. In de huidige tijd zijn deze wonderen van de techniek uitbesteed aan goed opgeleide burgers die er een meer dan goede boterham aan verdienen. Er zijn dan ook meer dan genoeg vacatures civiele techniek te vinden op de arbeidsmarkt.

Duurzaamheid

Als je geschoold bent in de grond- weg- en waterbouw heb je waarschijnlijk gemerkt dat je qua projecten minder last hebt gehad van de coronacrisis. Een van de grootste opdrachtgevers in de infratechniek is de overheid (ongeveer 75%). Deze zal in tijden van crisis extra investeren in de infrasector om de economie te stimuleren. Ook andere projecten die raakvlakken hebben met de infrasector krijgen extra aandacht van het Rijk. Daar staat tegenover dat de stikstofcrisis de GWW-branche flink raakt. Lopende projecten ondervinden vertraging en toekomstige projecten worden in de ijskast gezet of geschrapt. Duurzaamheid is een breed begrip en voor iedereen weer anders. Dat maakt het begrip moeilijk te duiden en dat wakkert op zijn beurt weer politieke en sociaal-maatschappelijke discussies aan.

Civiele techniek en waterbeheer

Civiele techniek en waterbeheer

De bewustwording van onze invloed op de leefomgeving biedt wel enorme kansen voor hoogopgeleide mensen in de civiele techniek. Het accent is verschoven naar handelen op de lange termijn en duurzaamheid. Aansluiten op de behoeften van het heden, maar dan wel zo dat toekomstige generaties ook zonder problemen in hun eigen behoeftes kunnen voorzien. Onder geen beding mogen wij de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen. Klimaatverandering is nu al een feit. In Nederland heeft wateropvang, waterbeheer en waterkering een hoge prioriteit. Tenslotte wonen we, met name in het westen, onder de zeespiegel. De overheid is met een inhaalslag bezig om ons land te beschermen tegen een hoger wordende zeespiegel. Het vinden van een balans tussen de belangen van nu en die van de toekomst. Dat evenwicht dreigt verstoord te raken.

Je talenten inzetten

Voor jou als professional in de civiele techniek liggen hier enorme kansen om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendigheid van ons land. Niet alleen als het gaat om waterkering en de afwateringsmogelijkheden van de grote rivieren. Ook de infrastructurele aanpassingen in verband met de verwachte mobiliteitsgroei blijven om innovatieve oplossingen vragen. We gaan meer elektrisch rijden, worden auto’s straks via een ingenieus systeem in de weg opgeladen? De aanleg van windparken in de zee en op het land blijven hoog op de politieke agenda staan. Volop kansen voor mensen zoals jij die nu de volgende stap in hun carrière zetten en doorgroeien naar een nog te ontwikkelen functie binnen de civiele techniek. Die eerste stap begint bij het zoeken naar de juiste vacatures. Voor jouw toekomst én die van de toekomstige generaties.

Related posts

Ontdek de cursus of opleiding die aansluit bij jouw persoonlijke ontwikkeling

Dagmar

Wat je als ondernemer moet weten over kerstpakketten

Danny

Geef een onvergetelijke presentatie voor jouw collega’s

Dagmar

Leave a Comment