In verschillende beroepen is het verplicht om speciale werkschoenen te dragen. Als werkgever is het jouw verantwoordelijkheid om je medewerkers hierin te voorzien. Voor werkschoenen geldt de EN 345 normering, en bestaat de zogenaamde S-codering. Die S staat daarbij voor ‘safety’ en de codering geeft een indicatie van wat voor beveiliging de schoen biedt. Minimaal is dat een veiligheidsneus in de schoen die bestand is tegen een belasting met een energie kleiner of gelijk aan 200 joule. We bespreken wat de verschillende coderingen inhouden en in welke beroepen welke schoenen verplicht zijn.

Leave a Comment