Image default
Eigen bedrijf Juridisch Ondernemen Tips

VOF oprichten: Wat moet je weten?

Als je samen met je zakenpartner een bedrijf wil oprichten kan een vennootschap onder firma de beste rechtsvorm zijn. Wil je een VOF oprichten dan is het goed om te weten wat deze rechtsvorm precies inhoudt. De aansprakelijkheid van iedere vennoot moet duidelijk zijn voordat je begint. Daarnaast is het natuurlijk goed om de voor- en nadelen te weten, zodat je de juiste afweging kan maken.

Wat is een VOF

In wezen is een vennootschap onder firma een juridische vorm van een onderneming met meerdere eigenaren. Anders dan bij een Besloten(bv) of Naamloze vennootschap (nv), is de VOF geen rechtspersoon. Alle vastgelegde vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk en moeten een aanwijsbare bijdrage aan de onderneming leveren. Anders dan bij een eenmanszaak is er sprake van meerdere eigenaren.
Een VOF moet net als andere rechtsvormen, worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In dit specifieke geval is de inschrijving gratis en is er geen startkapitaal nodig. Wij raden aan om de vennootschap wel in een contractvorm vast te leggen. Voor de KvK is dit niet verplicht maar om later problemen te voorkomen is dit wel verstandig. Laat het contract door een notaris vastleggen in een akte zodat het contract wettelijk geldig is.
Een VOF of de vennoten daarvan maken meestal aanspraak op fiscale voordelen, zoals:

 • Ondernemersaftrek;
 • Investeringsaftrek;
 • MKB winstvrijstelling;
 • Een fiscale oudedagsvoorziening.

Om een goede afweging te maken of een vennootschap onder firma een goede rechtsvorm is voor jouw (of jullie) plannen hebben we de voor- en nadelen opgesomd.

Voordelen VOF

De voordelen van een vennootschap onder firma komen gedeeltelijk overeen met de voordelen van een eenmanszaak:

 1. Een VOF oprichten is eenvoudig. Het is een kwestie van inschrijven en zoals gezegd aan te raden om een contract op te stellen. Dit is echter niet verplicht;
 2. Er is geen startkapitaal nodig om een VOF op te starten;
 3. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is gratis;
 4. Alle vennoten komen in aanmerking voor fiscale voordelen. Uiteraard alleen als ieder voor zich voldoet aan de eisen van de Belastingdienst;
 5. Door de gespreide inbreng van het kapitaal van de onderneming, ben je niet als enige eigenaar aansprakelijk.

Nadelen VOF

Zoals iedere rechtsvorm heeft ook de VOF nadelen, namelijk:

 1. Iedere vennoot is net als een eigenaar van een eenmanszaak, ook privé aansprakelijk voor de onderneming;
 2. De vennoten zelf en niet het vennootschap moeten zorg dragen voor de juiste persoonlijke verzekeringen;
 3. Omdat het ten zeerste aan te raden is om een onderling contract op te stellen, zijn de kosten van de notaris wel voor rekening van de vennoten;
 4. Iedere vennoot moet zelf zorgen voor een oudedagvoorziening.

Aansprakelijkheid VOF

Zowel bij de voor- als nadelen komt de aansprakelijkheid van de vennoten al naar voren. Juist de aansprakelijkheid kan een bepalende factor zijn of je wel of geen VOF moet oprichten. Het is belangrijk dat je beseft wat de regels zijn. Iedere vennoot is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming. Als je als vennoot ook nog eens vanuit je eigen persoon inlegt en niet vanuit een andere onderneming kun je dus privé worden belast voor schulden uit de onderneming. Er wordt dan niet gekeken welke vennoot verantwoordelijk is voor de schulden. De schuldeisers zullen in eerste instantie aanspraak maken op het vermogen van de onderneming. Maar in tegenstelling tot een bv of nv kan er in het ergste geval wel aanslag gedaan worden op je privé vermogen. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan kan je je partner hier ook in meenemen.
Mocht een medevennoot juist privé in de schulden komen, dan kunnen zijn schuldeisers niet aan jouw privékapitaal komen. Maar zijn aandeel uit de onderneming komt dan wel in gevaar.
Het is dus uiterst belangrijk dat je je indekt voor de genoemde situaties. Je zou je kunnen verzekeren en voor je partner huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Contract VOF

Hoewel het niet verplicht hebben we al geadviseerd om een contract op te stellen waarin betrokken personen en aansprakelijkheden zijn omschreven. Vervolgens kun je een clausule opnemen voor het ontbinden van de VOF, mocht het in de toekomst anders gaan lopen. Klik hier voor een voorbeeldcontract (bron) voor het oprichten van een VOF. Verdiep je hier goed in zodat je weet wat er van iedere vennoot wordt verwacht. Het is een voorbeeldcontract dus je kan zelf toevoegen en verwijderen wat je wilt. Maar denk er niet te makkelijk over. Hoe goed je ook met je partner kan samenwerken, op het moment dat het geld gaat kosten kiest toch vrijwel iedereen voor zijn eigen voordeel. Een goed contract kan dergelijke vervelende situaties voorkomen.

Related posts

Interview over Agile werken als kleine onderneming

Danny Bijl

7x dingen waar je aan moet denken als je begint met ondernemen

Danny Bijl

De negatieve kant van ondernemen

Danny

Leave a Comment