Image default
Juridisch

Waarom de Brexit voor juridische problemen kan zorgen bij fusies en overnames

De economie slaapt niet. Ondanks alles wat er op politiek gebied speelt rondom het Verenigd Koninkrijk en haar aanstaande vertrek uit de Europese Unie gaat niet handel gewoon door, maar ook fusie- en overnameactiviteiten (M&A) zijn nog gewoon gaande. Of het in alle gevallen lukt om deze M&A-activiteiten af te ronden voor de Brexit, is natuurlijk altijd maar de vraag. Maar wat wel een feit is, is dat het sluiten van dergelijke deals ná de Brexit voor juridische valkuilen kan gaan zorgen, waar tijdens het proces van due dilligence (o.a. het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming) rekening mee gehouden moet worden.

Veilig omgaan met juridische documenten

Juridische zaken spelen een grote rol bij M&A-activiteiten. Er gaan gevoelige documenten over de tafel die je het liefst veilig achter slot en grendel hebt zitten. Dit kan tegenwoordig ook online in een virtuele dataroom, een cloud waarin je documenten vergrendeld zitten en waar enkel partijen die daar toestemming voor hebben bij kunnen. Dit maakt het maken van deals een stukje veiliger.  Steeds meer ondernemingen gebruiken dan ook een data room bij M&A.

Verschillende scenario’s

Het goede nieuws over de Brexit, is dat aandelenovereenkomsten en asset-deal contracten weinig impact ervan zullen ondervinden. Deze worden immers voornamelijk door nationale wetgeving beheerst, en niet door EU-wetgeving. Maar de scope van het due dilligence-onderzoek verandert wel aanzienlijk. Omdat het nog steeds niet duidelijk is met welke afspraken het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten, zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Al deze scenario’s en hun juridische risico’s moeten onderzocht worden en op een rijtje gezet worden.

Intellectueel eigendom

Een behoorlijk kostbare juridische valkuil kan ontstaan op het gebied van overname van intellectueel eigendom. De bijbehorende registratie kan namelijk zomaar na de Brexit niet meer geldig zijn in het VK. Dit zou het geval zijn wanneer het patent of octrooi geregistreerd staat bij het Europees Merkenbureau, maar niet bij een Britse tegenhanger. Is jouw onderneming sterk afhankelijk van intellectueel eigendom, dan moeten juridische scenario’s hiervoor speciale aandacht krijgen gedurende het proces.

Brexit juridische problemen fusies en overnames

Problemen met uitzenden werknemers

Ook op het gebied van arbeid kan de Brexit voor problemen gaan zorgen. Mogelijk is er na de Brexit een werk- of verblijfsvergunning nodig om in het VK te mogen werken. Dat maakt het uitzenden van werknemers voor internationale klussen lastiger. Ook kan een werknemer die EU-burger is te maken krijgen met de plicht om zowel in eigen land als in het VK sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Binnen de EU is het zo geregeld dat je alleen in het land waar je werk belastingplichtig bent. Daar hoort het VK straks niet meer bij.

Overgang van werknemers

Ook de automatische overgang van werknemers zoals we die kennen bij activatransacties zou wel eens niet meer van toepassing kunnen zijn wanneer er sprake is van een transactie met een Britse partij. Juridische geschillen hierover kunnen namelijk onzeker gaan worden. Momenteel zijn in Europa overnames en fusies veelal op Britse wetgeving gebaseerd. Wanneer de Brexit heeft plaatsgevonden zal een transactie waar géén Britse partij bij betrokken is mogelijk niet meer aan die Britse wetgeving getoetst worden. De Britse rechtbank is dan ook niet meer gebonden aan uitspraken van het Hof van Justitie.

Andere risico’s

Heb je een materiële overeenkomst met een Material Adverse Change-clausule? Deze clausule bepaalt dat een partij het recht heeft het contract te beëindigen wanneer relevante omstandigheden drastisch wijzigen. Er valt over te discussiëren of de Brexit zo’n drastische verandering is. Hoe dan ook kan het ertoe leiden dat een partner een overeenkomst beëindigt. Verder zijn vastgelegde afspraken over concurrentiebedingen en territoriale beperkingen die betrekking hebben op de EU na de Brexit niet meer van toepassing op Britse partijen.

Zorgvuldig due dillegence-proces noodzakelijk

Een zorgvuldig due dilligence-proces is dus van het grootste belang voor fusie- en overnameactiviteiten die lopende zijn. Dat de afspraken waarmee het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gaat verlaten gaan de hiervoor besproken zaken gaan beïnvloeden is duidelijk, maar zolang we nog niet weten wat die afspraken zijn, zijn alle scenario’s nog mogelijk. Deze moeten dan ook allemaal uitgezocht en overwogen worden voordat er deal gesloten kan worden. Dit gaat een hoop extra tijd en kosten opleveren, maar deze inzet komt wel ten goede van zowel de onderhandelingspositie als de toekomst van de onderneming en haar medewerkers.

Related posts

Iemand beschuldigt je van inbreuk op een octrooi, wat te doen?

Dion

8 soorten schandalen die je als bedrijf moet zien te voorkomen

Dion

Wanneer is valbeveiliging verplicht?

Danny

Leave a Comment