Image default
Juridisch Ondernemen

Wanneer is valbeveiliging verplicht?

Natuurlijk wil je als ondernemer dat jij en je medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken. Wil je hiervoor de juiste maatregelen nemen? Houd er dan rekening mee dat een val een van de meest voorkomende arbeidsongevallen is. Bijvoorbeeld door werk met een hoogwerker, rolsteiger of ladder. Mede dankzij de strenge veiligheidseisen in Nederland valt het met het absolute aantal personen dat door een val letsel oploopt nog mee. Toch gaat het jaarlijks nog steeds om duizenden mensen. Een van de beschermende maatregelen om veilig te kunnen werken op hoogte is valbeveiliging. Hieronder lees je er meer over.

Werken op hoogte en bij verhoogd valrisico

Een val kan ernstige, persoonlijke gevolgen hebben. Daarom zijn er in specifieke arbeidsomstandigheden maatregelen ter voorkoming van valgevaar verplicht gesteld.

Volgens de Arbowetgeving wordt al gesproken over werken op hoogte vanaf 2,5 meter. Boven deze hoogte is valbeveiliging verplicht. Daarnaast kan het overigens ook verplicht zijn in situaties waarin een verhoogd valrisico geldt. Bijvoorbeeld bij uitstekende delen, op verkeerswegen of als bij of boven water gewerkt wordt.

Diverse vormen van valbeveiliging

Valbeveiliging kan uit diverse maatregelen bestaan. Ten eerst is er collectieve, permanente beveiliging. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vaste trappen, dakrandbeveiliging of balustrades. Dit verkleint in een keer voor meerdere personen het valgevaar, en belemmert niet tijdens het werk en heeft daardoor de voorkeur. Is er op een specifieke plaats geen algemene valbeveiliging te plaatsen, dan is persoonlijke valbeveiliging verplicht. Meestal bestaat dit uit een harnas gecombineerd met een valstopblok, katrolsysteem en touw.

Let er bij valbeveiliging altijd op dat deze goedgekeurd is, anders kunnen er alsnog gevaarlijke situaties ontstaan. Van goedgekeurde valbeveiliging heeft de fabrikant een CE-keurmerk. Moet er met valbeveiliging gewerkt worden, zorg er dan ook voor dat jij of medewerkers ermee geoefend hebben. Een onjuiste montage of bevestiging kan de kans op letsel juist weer vergroten omdat er wel vertrouwd wordt op het materiaal.

Preventieve valbeveiliging

Hierboven zijn twee vormen van valbeveiliging beschreven. Er is echter nog een andere maatregel die eigenlijk nog belangrijker is om letsel te voorkomen, en dat is het opruimen van de werkplek. Het komt namelijk vaak voor dat iemand zich verstapt, uitglijdt of struikelt. De kans op een val wordt aanzienlijk verkleind door gereedschap of losliggende materialen op te bergen. Dit heeft de allerhoogste prioriteit en wordt ook wel de bronaanpak genoemd. Deze maatregel heeft de grootste prioriteit volgens de arbeidshygiënische strategie van de Arbo, een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s.

Related posts

Het circulaire landschap van de meubelindustrie

Danny Bijl

Hoe energiezuinig zijn LED strips?

Danny Bijl

Zo zorg je voor een perfecte urenverantwoording als ZZP’er

Danny

Leave a Comment