Image default
Logistiek

Wat is er nodig om vracht te mogen vervoeren?

Wil je een eigen bedrijf voor vrachtvervoer starten of je bedrijf uitbreiden met vrachtvervoer, dan heb je in de eerste plaats natuurlijk het materieel daarvoor nodig, niet in de laatste plaats de vrachtwagen zelf. Is het budget beperkt, dan kun je gebruik maken van de gebruikte of te huren trailers van Nooteboom Trading. Maar buiten het vrachtwagenrijbewijs van de chauffeur zijn nog meer papieren noodzakelijk. Je moet voor een transportvergunning gaan zorgen.

Eurovergunning

Een beroepsvervoerder van goederen met een voertuig dat een laadvermogen van meer dan 500 kilo heeft, is verplicht een zogenaamde Eurovergunning te hebben. Deze transportvergunning is standaard vijf jaar geldig. De instantie die deze Eurovergunning verstrekt is de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Het verkrijgen of verlengen van zo’n transportvergunning is gebonden aan voorwaarden. De naam Eurovergunning verraadt al dat de vergunning van toepassing is op Europa. Voor transport naar of door niet-EU landen, of bij het gebruiken van chauffeurs uit niet-EU landen, zijn aanvullend vergunningen of certificaten noodzakelijk. Het maakt wel een verschil of het goederenvervoer een hoofdactiviteit is van de onderneming of niet. Anders wordt er gesproken van ‘eigen vervoer’ en is de transportvergunning niet noodzakelijk. Het is wel verstandig om dit te toetsen bij de NIWO.

Voorwaarden

Zoals eerder gesteld moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden om in aanmerking te komen voor de Eurovergunning. Ten eerste moet de onderneming ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet je bedrijf aantoonbaar voldoende financiële middelen hebben om de continuïteit van de onderneming veilig te stellen. Concreet houdt dit in dat je bij één voertuig tenminste 9.000 euro eigen vermogen dient te hebben, en bij ieder extra voertuig nog eens 5.000 euro extra. Verder moet jij als ondernemer een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen. Dit mag een VOG voor privépersonen zijn, maar ook een verklaring voor rechtspersonen. Welke je nodig hebt is afhankelijk van jouw situatie. Je vraagt een VOG aan via de gemeente. Je moet ook een vakdiploma voor vrachtvervoer kunnen overleggen waarmee je aantoont dat je vakbekwaam bent. Heb je deze nog niet, dan moet je eerst een cursus volgen.

Verdere verplichtingen

Wanneer je een vergunning toegewezen hebt gekregen, moet je deze iedere vijf jaar verlengen, waarbij je weer aan dezelfde voorwaarden moet voldoen. Heb je de vergunning gekregen, dan mag je de weg op. Zorg dan dat in ieder voertuig dat onder de transportvergunning valt een kopie van de vergunning aan boord is. Heeft jouw voertuig of voertuigcombinatie een totaalgewicht dat boven de 3.500 kilogram is, dan ben je verplicht een tachograaf aan boord te hebben. Dit is een apparaat dat de snelheid van een voertuig of vaartuig meet en vastlegt. Dit wordt vaak gebruikt bij vrachtwagens om te controleren of chauffeurs zich aan de regels houden met betrekking tot rij- en rusttijden.

Kosten transportvergunning

Uiteraard zijn er kosten verbonden aan het aanvragen en verlenen van de Eurovergunning bij de NIWO. Deze kosten zijn vrijgesteld van BTW en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Wat volgt is in ieder geval een indicatie van de kosten de komen kijken bij het vergunningstraject. Het aanvragen van de Eurovergunning kost 235 euro. De afgifte van het vergunningsbewijs kost 25 euro. Daarnaast is er een jaarlijkse heffing per transportvergunning van 23,70 euro. Wil je jouw transportvergunning verlengen, dan kost dit 120 euro.

Verdere transportvergunningen

Er zijn naast de Eurovergunning nog een aantal andere vergunningen die van toepassing kunnen zijn voor transporteurs. Wanneer je incidenteel goederen vervoert van bepaalde EU-landen naar niet-EU-landen, is een ritmachtiging noodzakelijk. Wanneer je met grote regelmaat goederen vervoert tussen EU landen en niet-EU landen is de CEMT-vergunning nodig. Werk je met niet-EU-chauffeurs, dan is een bestuurdersattest voor deze chauffeurs noodzakelijk. Verder is een speciale VIHB-registratie voor transportbedrijven die binnen Nederland actief zijn met het vervoeren en inzamelen van of handelen in bedrijfsafvalstoffen of andere gevaarlijke afvalstoffen. Vervoer je goederen tussen twee landen die beide zijn aangesloten op de TIR-overeenkomst (Transports Internationaux Routiers) en daarmee buiten de EU vallen, moet je een TIR-carnet kunnen overleggen. De vrachtwagen, trailer of container wordt dan ook voorzien van een verzegeling die door de douane aangebracht wordt en ook enkel door de douane mag worden verbroken om controles te verrichten.

Related posts

Automatiseren in de transportsector: vijf tips voor een efficiënter vervoer

Danny

Bedrijfsauto aanschaffen: 5 tips

Danny

Dropshipping, werkt dat wel?

Danny

Leave a Comment