Image default
Uncategorized

Werknemer wil thuiswerken: wat zegt wet- en regelgeving?

In coronatijd was er het dringende advies om waar mogelijk te gaan thuiswerken. Veel mensen hebben daarbij de voordelen van het thuiswerken ontdekt en willen dat eigenlijk graag voortzetten nu dat advies vervallen is. Heb jij werknemers in dienst, dan kan ook jij met dit verzoek geconfronteerd worden. Dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving omtrent thuiswerken. Deze doen we in dit artikel uit de doeken.

Schriftelijk verzoek

Heb jij tien of meer mensen in dienst? Dan zegt de wet dat een medewerker een schriftelijk verzoek bij jou moet indienen om te mogen thuiswerken. Dat mag alleen als de persoon in kwestie al minimaal een half jaar bij jou in dienst is en geen kort, tijdelijk contract heeft. Dit verzoek moet minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Jij moet daar uiterlijk een maand voor die ingangsdatum op reageren, anders ga je stilzwijgend akkoord. Jij mag enkel weigeren op goed onderbouwde grond. Bijvoorbeeld omdat je de thuiswerkplek niet geschikt acht voor het werk. Of omdat het thuiswerken problemen oplevert met het werkrooster of het werk naar jouw smaak niet ergens anders uitgevoerd kan worden.

Zorgplicht van de werkgever

De arbo wetgeving dicteert dat jij als werkgever een zorgplicht hebt voor het creëren van een veilige en gezonde werkplek voor je medewerkers. Die zorgplicht geldt in principe ook op de thuiswerkplek: jij moet er zorg voor dragen dat ook de thuiswerkplek een ergonomische werkplek is. In de praktijk betekent dit dat jij er op moet toezien dat je werknemer zijn thuiswerkplek ergonomisch inricht en daarvoor concrete aanwijzingen geeft. Jij moet de benodigde voorzieningen daarvoor beschikbaar stellen. Dat kan in bruikleen is of door het geven van een vergoeding voor de aanschaf van de benodigde middelen. Dit kan echter niet redelijkerwijs van je verwacht worden bij werknemers die slechts af en toe thuiswerken of een kort, tijdelijk dienstverband hebben.

Ergonomische werkplek

Er zijn duidelijke arbo-richtlijnen voor het inrichten van een ergonomische werkplek. Om te beginnen is een verstelbare bureaustoel nodig die ook de rug goed ondersteunt. Het bureau moet op de juiste werkhoogte zijn voor de lichaamslengte van de werknemer in kwestie. Om ervoor te zorgen dat er voldoende beenruimte is en de werknemer op een armlengte afstand van het beeldscherm kan zitten, is het wenselijk dat het werkblad minimaal 80 centimeter diep en 120 centimeter breed is. Het beeldscherm waarmee gewerkt wordt moet op de juiste hoogte kunnen staan, wat inhoudt dat de bovenrand op ooghoogte moet staan. Mogelijk is hiervoor een monitorverhoger of een laptopstandaard nodig. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer om jou proactief te informeren over eventuele problemen die hij ervaart. Dat kun jij immers niet zelf van afstand constateren.

Thuiswerkovereenkomst niet verplicht

Het is niet wettelijk verplicht om een thuiswerkovereenkomst te sluiten met je werknemer wanneer deze gaat thuiswerken. Toch is het een verstandig idee om dat wél te doen. In die overeenkomst kun je duidelijke kaders stellen voor het thuiswerken, wat geen overbodige luxe is. Het is immers moeilijk voor jou om je thuiswerkende werknemer in de gaten te houden. Dan is het praktisch als er duidelijke afspraken op papier staan over zaken als werktijden en bereikbaarheid. Daar kun je dan naar refereren in het geval dat het thuiswerken niet naar jouw wens uitgevoerd wordt.

Thuiswerkvergoeding geen wettelijk recht

Volgens de wet heeft je medewerker geen uitgesproken recht op een thuiswerkvergoeding, hoewel sommige cao’s hier wél in voorzien, in welk geval je daar aan moet voldoen. Dat wil niet zeggen dat je werknemers niet zelf thuiswerkvergoeding kunt aanbieden. Wat de wetgeving voor thuiswerken wel aangeeft, is dat je een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal twee euro per dag mag uitkeren. Het gaat dan om een vergoeding voor de extra kosten die je thuiswerkende werknemer maakt als gevolg van het thuiswerken, zoals kosten voor gas, water en licht.

Hiermee ben je op de hoogte van de belangrijkste regels omtrent thuiswerken. Deze leggen een verantwoordelijkheid bij jou als werkgever, maar van je werknemer mag je ook eigen verantwoordelijkheid verwachten. Je hebt immers een arbeidsovereenkomst met deze persoon, en daarmee mag je een bepaalde inzet verwachten tijdens de werktijden van de medewerker in kwestie.

Related posts

Voor- en nadelen van bedrijfskleding

Dion

Jezelf specialiseren als ondernemer

Danny

Heb je personeel? Stel dan ook een vertrouwenspersoon aan!

Dion

Leave a Comment