Image default
Ondernemen Personeel Strategie

Zelfsturend team of gezaghebbend leidinggeven?

Een trend van de afgelopen jaren is de verandering van de manier van leidinggeven. Terwijl het ‘vroeger’ heel normaal was om je personeel opdracht te geven, verwacht men nu dat iedereen zelf weet wat hij moet doen. Een zelfsturend team is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden. Er komt alleen een leidinggevende aan te pas als er zaken mislopen. Maar is dit beter dan het top-down leidinggeven?

Zelfsturend team

De belangrijkste eigenschap van een zelfsturend team is dat ieder lid medeverantwoordelijk is. Iedere lid bepaalt samen met de anderen welke werkzaamheden er moeten worden verricht. Daarnaast ook nog eens wie ze verricht en waarom. Deze manier van aansturen is dus een vorm van overleg. De reden dat zelfsturende teams zijn gevormd, ligt in de veranderingen van organisaties. Er wordt meer flexibiliteit verwacht en het wordt niet geaccepteerd als men dagen op goedkeuring van een leidinggevende moet wachten. De medewerker die zelf kan beslissen en bijsturen elimineert deze stap. Het is echter wel zaak dat de hele organisatie bijdraagt aan deze manier van aansturen. Als de leden geen rugdekking hebben ervaren sommige leden teveel werkdruk. Meer creativiteit bevorderen is goed, maar misbruik van de vrijheid is niet de bedoeling.

Top-down leidinggeven

De conventionele vorm van aansturen is het Top-Down management. Iedereen in iedere laag van de onderneming heeft een leidinggevende boven zich. Uitgezonderd de directie of raad van bestuur. Vervolgens is iedereen dan ook verantwoording schuldig aan de direct leidinggevende. Dit zorgt ervoor dat zware beslissingen door een leidinggevende wordt bepaald. Als dit volgens de mening van de uitvoerende medewerkers niet werkt dan maakt dat geen verschil in het besluit. Een beslissing wordt wel sneller gemaakt dan wanneer iedereen eerst zijn mening geeft. De mens van nu, is echter minder gehoorzaam dan we eerder waren. Dus ontstaat er veel wrijving bij personeel wat van bovenaf wordt aangestuurd. Men voelt zich geremd in de creativiteit en vrijheid van handelen.

Balans

Zoals altijd ligt de waarheid dus in het midden. In principe is een zelfsturend team ideaal in de huidige maatschappij als het om de dagelijks gang van zaken gaat. Toch zal er een leidinggevende moeten zijn die de vinger aan de pols houdt. Als er impopulaire beslissingen genomen moeten worden dan is dat zijn/haar taak. Daarbij moet voorkomen worden dat de leidinggevende weer alles wilt controleren. De balans moet ook worden gevonden in de mensen zelf. Karakters zijn belangrijk als het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats. Van de ene persoon wordt nu eenmaal meer geaccepteerd als door de ander. Daarnaast is niet iedereen even vaardig in het overtuigen van mensen.

Een zelfsturend team is een vorm van besturen die prima past in de huidige maatschappij. Echter moet er een balans zijn met leidinggeven van hogerhand. Niet alleen voor de controle maar ook om impopulaire beslissingen te nemen i.p.v. ze vooruit te schuiven.

Related posts

Zo zorg je voor een goede projectadministratie

Danny

Geld verdienen aan Twitter conversaties

Mathijs

Een goede werkhouding voor kantoor

Dagmar

Leave a Comment