Image default
Finance Financieel Juridisch Tips

Zorg dat je als bedrijf verzekerd bent

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen claims wanneer jij als ondernemer schade veroorzaakt bij een ander. Maar ook als je ondernemers tijdens het werken schade oplopen zal het bedrijf dit moeten vergoeden. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt dus de kosten als gevolg van de schade, ook wanneer deze wordt veroorzaakt door je medewerkers of uitzendkrachten.

Tips om schadeclaims te voorkomen

Natuurlijk wil je schadeclaims het liefste voorkomen. Hieronder volgen er enkele tips die jou daarbij kunnen helpen.

Zorg voor  een veilige en gezonde werkplek

Zorg ervoor dat je de verschillende veiligheidsmaatregelen in acht neemt op de werkplek. Wanneer werknemers het veld in om te werken dan moeten zij beschikken over veiligheidsvesten, helmen en veiligheidsschoenen. Op je werkplek zelf kun je een brandblusser plaatsen of brandalarm. Ook is saamhorigheid onder de werknemers van belang. Zorg ook voor een plan van aanpak mocht er onverwachts iets gebeuren.

Lees ook: 3 tips voor een gezonde werkplek.

Zet afspraken duidelijk op papier

Afspraken met klanten die duidelijk op papier staan, voorkomen narigheid achteraf. Vraag wat de verwachtingen zijn van de klant en kijk onder welke omstandigheden jou werknemers dit moeten uitvoeren. Het moet veilig en betrouwbaar zijn.

Gebruik leveringsvoorwaarden

In leveringsvoorwaarden kun je de aansprakelijkheid tot op een zekere hoogte beperken. Je bepaald dus een bepaald bedrag voor de aansprakelijkheid. Het is aangeraden om dit te laten doen in overleg met een advocaat of jurist.

Verschillende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een goede manier om je te beschermen tegen aansprakelijkheid. De volgende verzekeringen kun je afsluiten:

  • Algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt meestal meerdere soorten aansprakelijkheid. Hierbij gaat het onder meer om schade die door jou als ondernemer of door personeelsleden is veroorzaakt. Ook schade die een medewerker lijdt vanwege een ongeval in verband met het werk, een zakenreis of een personeelsactiviteit wordt gedekt.

  • Verkeersschadeverzekering

Een verkeersschadeverzekering kun je afsluiten ter aanvulling op een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiermee ben je ook verzekerd als werknemers tijdens hun werkzaamheden een ongeval krijgen in het verkeer. Als de schade wordt veroorzaakt met of door motorrijtuigen, dan biedt de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering namelijk geen dekking. Zorg daarom dat je de juiste aansprakelijkheidsverzekering kiest welke aansluit bij jouw bedrijf.

Wat vergoedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je als je aansprakelijk gesteld wordt voor onder andere:

  • verwonding van personen
  • schade aan andermans spullen (bijvoorbeeld van een klant)
  • schade door een gebrek in een product
  • schade die werknemers elkaar toebrengen of oplopen

Het is daarom belangrijk om altijd een verzekering af te sluiten voor je bedrijf en je werknemers. Je kunt hierop terugvallen mocht er iets onverwachts gebeuren.

Related posts

Veilig werken in de bouw: deze accessoires mogen niet ontbreken

Danny

5 aandachtspunten bij het afsluiten van een zakelijke sim only

Danny

Zelf doen of uitbesteden – wat kies jij als je onderneming groeit?

Danny

Leave a Comment